لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۵۱

چشم انداز اعلام نتايج رسمي انتخابات هند


(rm) صدا |
بزرگترين انتخابات پارلماني، در بزرگترين کشور دمکراتيک جهان يعني هندوستان، پس از يک ماه به پايان رسيد. در اين انتخابات 671 ميليون صاحب حق راي بايد 543 نماينده مجلس را انتخاب ميکردند. به رغم آنکه انتخابات اخير در هندوستان با استفاده از وسائل الکترونيکي انجام گرفت، با اين حال بايد تا پنجشنبه انتظار کشيد تا نتايج رسمي اعلام شود . ژان خاکزاد ( راديو فردا): انتخابات در هندوستان ، يک ماه به درازا کشيد . کميسيون نظارت بر انتخابات دو شنبه شب اعلام کرد: از 671 ميليون صاحب حق راي در اين کشور ، بيش از 55 در صد در انتخابات شرکت کردند ، به عبارت ديگر حدود371 ميليون تن پاي صندوقهاي راي حاضر شدند وراي خود را در صندوقهاي انداختند .قرار است نتايج رسمي روز پنج شنبه اعلام شود ، ولي برخي از شبکه هاي تلويزيوني هندوستان بر اساس نظر سنجي هائي که در حوزههاي اخذ راي بعمل آورده اند ميگويند : احتمالا جناح راست ناسيوناليست که هم اکنون قدرت را در کشور در اختيار دارد در اين انتخبات اکثريت در مجلس را از دست خواهد داد. براي در دست داشتن اکثريت مطلق بايد دست کم 272 کرسي پارلمان را در اختيار داشت . در صورتيکه اين اکثريت بدست نيايد ، از آخر اين هفته گفتگوهاي تنگاتنگي ميان احزاب آغاز خواهد شد . تا با ائتلاف با هم دولت را تشکيل دهند. در ميان تلويزيونهاي هندوستان دو شبکه احتمال پيروزي آتال بيهاري واجپائي نخست وزير کنوني هندوستان را ممکن مي دانند ، اما سه شبکه تلويزيوني ديگر اورا بازنده معرفي مي کنند و مي گويند حزب گنگره ، جناح ميانه متمايل به چپ با ائتلاف با احزاب چپ از جمله حزب کمونيست که احتمالا 40 تا50 کرسي را در پارلمان تصاحب خواهد کرد دولت آينده هندوستان را تشکيل خواهد داد ، در مجلس پيشين حزب گنگره 112 کرسي را در اختيار داشت . انتخابات در هندوستان پنج ماه زود تر از موئد مقرر برگزار شد زيرا آقاي واچ پائي تصور ميکرد با نرخ رشد 8 درصد که اقتصاد شکوفائي را وعده ميداد واستقرار آرامش ميان هند و پاکستان برنده بي چون چرا انتخابات خواهد بود. انتخابات در هندوستان ، يک ماه به درازا کشيد. کميسيون نظارت بر انتخابات دو شنبه شب اعلام کرد: از 671 ميليون صاحب حق راي در اين کشور ، بيش از 55 در صد در انتخابات شرکت کردند ، به عبارت ديگر حدود371 ميليون تن پاي صندوقهاي راي حاضر شدند وراي خود را در صندوقهاي انداختند . قرار است نتايج رسمي روز پنج شنبه اعلام شود ، ولي برخي از شبکه هاي تلويزيوني هندوستان بر اساس نظر سنجي هائي که در حوزههاي اخذ راي بعمل آورده اند ميگويند: احتمالا جناح راست ناسيوناليست که هم اکنون قدرت را در کشور در اختيار دارد در اين انتخابات اکثريت در مجلس را از دست خواهد داد. انتخابات در هندوستان پنج ماه زود تر از موئد مقرر برگزار شد زيرا آقاي واچ پائي تصور ميکرد با نرخ رشد 8 درصد که اقتصاد شکوفائي را وعده ميداد واستقرار آرامش ميان هند و پاکستان برنده بي چون چرا انتخابات خواهد بود.
XS
SM
MD
LG