لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۳:۲۵

خانم شيرين عبادي در ميزگرد انجمن قلم کانادا حقوق بشر را جهانشمول ناميد


(rm) صدا |
شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در ميزگردي با حضور رئيس انجمن قلم کانادا، جهانشمول بودن حقوق بشر را مورد تاييد قرار داد. وي در سخنراني خود گفت: ايران به رغم تعهد به اعلاميه جهاني حقوق بشر، هنوز پس از 25 سال، در مواردي حقوق بشر را زير پاي مي گذارد. مريم اقوامي (راديوفردا، تورانتو): انجمن قلم کانادا، که با همکاري دپارتمان مطالعات خاورميانه دانشگاه تورانتو، ميزبان شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 در تورانتو بود، در ميزگردي به بررسي جهانشمول بودن حقوق بشر پرداخت. هارون صديقي، رئيس انجمن قلم کانادا، در بخشي از سخنان خود، به تقدير از شجاعت خانم عبادي پرداخت، و تلاش هاي خستگي ناپذير او را در راه احقاق حقوق بشر ستايش کرد. خانم عبادي در سخنراني خود در مورد جهاني بودن حقوق بشر گفت: صداي خانم شيرين عبادي: مردمان در يک اصل مشترک هستند. همه انسان هستند. نه بيش از انسان، و نه کمتر. هيچ فرهنگي استثمار انسان را تجويز نمي کند. هيچ مذهبي قتل انسان بيگناهي را جايز نمي داند. هيچ تمدني، با خشونت و ترور موافق نيست. شکنجه انسان را وجدان بشري جايز نمي داند. در هر سنتي، ظلم و ستم ناپسند است. در يک کلام، نقاط مشترک تمدنها، حقوق بنيادين بشر است که نزد همه کس و همه جا قابل احترام است. به بهانه نسبيت فرهنگي، نمي توان از حقوق بشر، يعني قدر متيقن تمدن بشري تخطي نمود. اعلاميه جهاني حقوق بشر برآمده از تمدن هاي مختلف، و مذاهب گوناگون است. حقوق بشر جهانشمول است. ارتباطي به شرق و غرب ندارد. قابل انتطباق با هر مذهب و مسلکي است. تضعيف حقوق بشر، تضعيف انسانيت است. اين جوهره فرهنگي را از بين نبريم، زيرا در اين ميان فقط ضعفا پناه خود را از دست مي دهند. م.ا.: برنده جايزه صلح نوبل، در پاسخ به پرسشي درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر و رعايت اين قوانين در ايران گفت: صداي خانم شيرين عبادي: دولت ايران در سال 1354، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي را قبول کرد و ملحق شد. اين دو پايه و اساس حقوق بشر است که دولت ايران متعهد به اجراي آن شده است. اما برخي از قوانين مخالف تعهد بين المللي دولت ايران است. به عنوان مثال، برابري حقوق زن و مرد را در قوانين نداريم. در حالتي که 63 درصد از تحصيل کردگان دانشگاه هاي ما دختر هستند، اما شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد در دادگاه است. يک مرد مي تواند چهار زن در آن واحد بگيرد. بدون عذر موجه مي تواند زن خود را طلاق بدهد. و در زمينه کودکان، قوانين مناسبي نداريم. آزادي بيان در قوانين ما کامل نيست. در قانون مطبوعات، که چند سال قبل اصلاح شد، قيد شده است که انتقاد از قانون اساسي ممنوع و جرم است. معلوم نيست تکليف درس حقوق اساسي در دانشکده حقوق چه مي شود. حقوق زندانيان، خصوصا در مورد زندانيان سياسي... به موجب قانون اساسي، محاکمه جرايم سياسي بايد با حضور هيات منصفه باشد. اما هنوز قانون ما بعد از گذشت 25 سال، جرم سياسي را تعريف نکرده است، و تمامي مجرمين سياسي در ايران، بدون هيات ژوري محاکمه مي شوند. م.ا.: شيرين عبادي در پاسخ به سوالي در مورد حجاب اجباري براي زنان گفت: من معتقدم که زنان بايد آزاد باشند و نحوه لباس پوشيدن و حجاب خود را انتخاب کنند. وي در مورد جدايي دين و حکومت گفت: من به دمکراسي اعتقاد دارم، و اگر قوانين اسلام را با سليقه هاي شخصي و بر اساس منافع حکومتي توجيه و تفسير نکنيم، مي توانيم جامعه اي آزاد و دمکرات داشته باشيم. رئيس انجمن قلم کانادا، با يادآوري وضعيت زندانيان سياسي در ايران گفت: ناصر زرافشان، نويسنده و وکيل ايراني، که امروزه در زندان به سر مي برد، عضو افتخاري انجمن قلم کانادا است، و ما اميدواريم که به زودي از زندان آزاد شود. خانم عبادي نيز از سوي موکل خود، از انجمن قلم کانادا قدرداني کرد، و آرزوي آزادي وي، و عليرضا جباري، نويسنده و مترجم دربند ايراني را کرد. خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در ميزگردي با حضور رئيس انجمن قلم کانادا، جهانشمول بودن حقوق بشر را مورد تاييد قرار داد. وي در سخنراني خود گفت: جمهوري اسلامي به رغم تعهد به اعلاميه جهاني حقوق بشر، هنوز پس از 25 سال، در مواردي حقوق بشر را زير پاي مي گذارد. خانم عبادي گفت که به بهانه نسبيت فرهنگي، نمي توان از حقوق بشر، يعني قدر متيقن تمدن بشري تخطي نمود. وي اعلاميه جهاني حقوق بشر را برآمده از تمدن هاي مختلف، و مذاهب گوناگون دانست. خانم عبادي افزود که دولت ايران در سال 1354، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي را قبول کرد و ملحق شد. اين دو پايه و اساس حقوق بشر است که دولت ايران متعهد به اجراي آن شده است. اما برخي از قوانين مخالف تعهد بين المللي دولت ايران است، به عنوان مثال، عدم برابري حقوق زن و مرد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG