لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۹

تحولات سياسي جمهوري اسلامي و اثرات آن بر عرصه اقتصاد


(rm) صدا |
تحولات اخير در صحنه سياسي جمهوري اسلامي و نيز ترميم دولت خاتمي و پيآمد هاي آن، آينده سياستگزاري اقتصادي را در ايران ترديد آميز تر کرده است. پرسش هاي تازه درباره سياستگزاري اقتصادي در جمهوري اسلامي، عنوان گفتاري است از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): سياستگزاري اقتصادي در جمهوري اسلامي همواره با ابهام هاي فراوان روبرو بوده، ولي به نظر ميرسد که در جو کنوني ايران سنگيني اين ابهام ها بيش از هر زمان ديگري است، هم به دليل دگرگوني هاي درون تيم اقتصادي دولت خاتمي و هم زير تأثير انتخابات مجلس هفتم که پيآمد هاي آن بيش از پيش احساس ميشود. ترميم کابينه خاتمي تنها به کنار رفتن طهماسب مظاهري از مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي و محمد ستاري فر از رأس سازمان مديريت و برنامه ريزي محدود نمي شود. در وزارت امور اقتصادي و دارايي، شماري از تکنوکرات هاي بلند پايه از جمله معاونان وزير نيز يا برکنار شدند و يا مستعفي که نام مهدي کرباسيان، معاون اصلي طهماسب مظاهري بيش از همه جلب توجه ميکند. همچنين به نظر ميرسد که احمد مير مطهري، رييس هيأت عامل سازمان خصوصي سازي نيز استعفا داده است. دگرگوني هايي چنين پر دامنه در تيم اقتصادي، بدون هيچ منطق شناخته شده، توانايي دولت خاتمي را براي اداره اهرم هاي فرماندهي دستگاه اجرايي آنهم در راهي انباشته از دست انداز، به آزموني سخت فرا مي خواند. ابهام هاي حاکم بر آينده سياستگزاري اقتصادي ايران سرچشمه ديگري نيز دارد و آن جهتگيري هاي پيروزمندان مجلس هفتم است. اينان که در ادبيات سياسي جمهوري اسلامي «راست» يا «محافظه کار» ناميده ميشوند، در عرصه اقتصادي به اصطلاحات چپ روي آورده اند و چهره هاي سرشناس آنها حرف ديگري ندارند جز دفاع از عدالت اجتماعي در قالب حمله شديد به نسخه هاي ملهم از سياست صندوق بين المللي پول و انتقاد از فرآيند جهاني شدن، که البته به معناي زير پرسش بردن بسياري از جهتگيري هاي دولت خاتمي است. در جناح مقابل، آنها که «چپ» يا «اصلاح طلب» لقب گرفته اند در حالي به پايان قدرت نزديک مي شوند که به اقتصاد آزاد ايمان آورده و با سرمايه آشتي کرده اند. تازه ترين نشانه اين آشتي ديدار دو روز پيش حجت الاسلام مهدي کروبي رييس مجلس رو به پايان ششم از تالار شيشه اي بورس تهران است. در جريان اين ديدار صفدر حسيني وزير تازه امور اقتصادي و دارايي به حجت الاسلام کروبي ميگويد : «حاج اقا، بورس داراي برکات زيادي است.» جو کنوني ايران سنگيني ابهام هاي سياست اقتصادي جمهوري اسلامي بيش از هر زمان ديگري است، هم به دليل دگرگوني هاي درون تيم اقتصادي دولت خاتمي و هم زير تأثير انتخابات مجلس هفتم. جناح «محافظه کار» در عرصه اقتصادي به اصطلاحات چپ روي آورده اند و چهره هاي سرشناس آن حرف ديگري ندارند جز دفاع از عدالت اجتماعي در قالب حمله شديد به نسخه هاي ملهم از سياست صندوق بين المللي پول و انتقاد از فرآيند جهاني شدن، که البته به معناي زير پرسش بردن بسياري از جهتگيري هاي دولت خاتمي است.
XS
SM
MD
LG