لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۳۲

گزينش افراد باسابقه براي عضويت در شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجوئي (دفتر تحكيم وحدت)


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): دفتر تحکيم وحدت، در نشست سراسري خود توافق کردند که شورا? مرکز? آينده اين بزرگترين تشکيلات رسمي انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي ايران، شامل چهار عضو فراکسيون مدرن و سه عضو فراکسيون سنتي باشد. اين گردهمايي، پس از بارها عقب افتادن زمان برگزاري آن، پنجشنبه آغاز به کار کرد و تا پس از نيمه شب ديروز جمعه، ادامه داشت. حجت الله شريفي، عضو شوراي مرکزي دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت، در مصاحبه با راديو فردا، علاوه بر توضيح درباره موضوع‌هاي بحث اين اجلاس، مي‌گويد: قرار بود اين بار جوان تر ها اعضاي اصلي شورا باشند، ولي در آخرين ساعت نشست، نام افراد سابقه دار در دفتر، خوانده شد. حجت الله شريفي (عضو شوراي مركزي دانش آموختگان ادوار تحكيم وحدت، تهران): در اين نشست بحث شد در باره برگزاري انتخابات شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و انتخاب اعضاي شوراي مركزي كه خوب، بحث هاي بسيار داغي در جريان بود حتي تا ساعت يك و دوي نيمه شب ديشب. پيش بيني ها اين بود كه اعضاي شوراي مركزي جديد افراد شناخته نشده تر و جوان تر و تازه واردتري باشند و رويكرد اين بود كه جوانگرائي كه صورت بگيرد ارتباط و زبان مشترك بين نسل جديد جنبش دانشجوئي كه از اين به بعد ما خواهيم داشت، راحت تر برقرار مي شود. اما به هرحال، نتيجه قضييه و فرآيندي كه اتفاق افتاد اين شد كه افراد بسيار با سابقه و افرادي كه اكثرا عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت بودند، انتخاب شدند و نهايتا، تركيب شوراي مركزي تشكيل شد از هردو فراكسيون سنتي و مدرن اقليت و اكثريت دفتر تحكيم وحدت. ماه منير رحيمي (راديوفردا): اينكه شما گفتيد اول فراكسيون سنتي افراد پيشينه دار تر خود را معرفي كرد و بعد فراكسيون مدرن هم اين كار را كرد، آيا تقابلي در كار بود يا چي شد كه در نهايت چنين تصميمي گرفتند؟ حجت الله شريفي: آن چيزي كه در اخبار بود و در افواه بود و در گفتگوها و لابي ها بين دو فراكسيون بين دوستان وجود داشت، بيشترش مبني بر حضور افراد جديد بود حتي فراكسيون مدرن افراد جديد تر خود را انتخاب كرده بود و بنا هم اين بود كه فراكسيون سنتي هم از افراد جديد انتخاب كند و اسامي ديگري مطرح بود اما چه اتفاق يافتا كه در نيمساعت پاياني شب اين اسامي تغيير كرد و اتفاقا قوي ترين افراد اين فراكسيون از سوي فراكسيون سنتي مطرح شدند، بايد زمان بگذرد تا بعدا آن را تحليل كنيم. به هرحال از فراكسيون مدرن هم افراد قوي تر و افراد با سابقه تر مطرح شدند و نهايتا تقدير اين بوئد ه اين مجموعه از افراد باسابقه شكل بگيرد. م.م.ر.: آقاي شريفي! در مجموع و به طور خلاصه چطور مي توانيد تمايز اين دوفراكسيون را براي ما توضيح بدهيد؟ حجت الله شريفي: به هرحال نحوه رويكردي كه از سوي هر دو فراكسيون در طول اين سالها مطرح شده اين تمايز را مشخص مي كند. شايد به نوعي فراكسيون مدرن دفتر تحكيم وحدت از بعد سياسي نقد قدرت و جداشدن از قدرت را خيلي جدي تر دنبال مي كرده و فاصله خود را خيلي سعي كرده با قدرت حفظ كند و بيشتر از منظر به نوعي اوپوزيسيون براي قدرت مطرح مي شده ولي فراكسيون سنتي به نوعي شايد در همان فرايند نقد و چانه زني با قدرت و نه كناره گرفتن از قدرت است. م.م.ر.: آقاي شريفي، اين تركيب الان فكر مي كنيد مناسب تر فعال تر يا موفق تر پيش برود در مسير هدفهائي كه دفتر تحكيم براي خودش تعريف كرده يا در مجموع ارزيابي تحليلگران راجع به اين دفتر تحكيم چگونه است؟ حجت الله شريفي: اين از يك لحاظ بسيار حسن است چون مجموعه بسيار قوي و باسابقه و خوش فكر را ما خواهيم داشت از هر دو فراكسيون و از يك لحاظ هم به هرحال شايد از لحاظ فاصله اي كه وجود دارد با نسل جديد دانشجويان و ميزان وقت گذاشتن و انرژي كه انتظار مي رود گذاشته بشود براي دانشگاه ها، شايد ما دچار يك مقدار ... باشيم هرچند اگر از كميت فعاليت ها كاسته بشود فكر مي كنم به كيفيتش افزوده خواهد شد. اعضاي دفتر تحکيم وحدت، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه ها، بزرگترين تشكل دانشجويان اسلامگرا، در نشست سراسري خود توافق کردند که شورای مرکزی آينده تشكل شامل چهار عضو فراکسيون مدرن و سه عضو فراکسيون سنتي باشد. حجت الله شريفي، عضو شوراي مرکزي دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت، در مصاحبه با راديو فردا، مي‌گويد: قرار بود اين بار جوان تر ها اعضاي اصلي شورا باشند، ولي در آخرين ساعت نشست، نام افراد سابقه دار در دفتر، خوانده شد. وي مي افزايد فراكسيون مدرن دفتر تحكيم وحدت از بعد سياسي نقد قدرت و جداشدن از قدرت را خيلي جدي تر دنبال مي كرده و بيشتر از منظر به نوعي اوپوزيسيون براي قدرت مطرح مي شده ولي فراكسيون سنتي به نوعي شايد در همان فرايند نقد و چانه زني با قدرت و نه كناره گرفتن از قدرت است.
XS
SM
MD
LG