لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۸

سخنراني خانم شيرين عبادي در دانشگاه لس آنجلس


(rm) صدا |
در ادامه يك سلسله سخنراني در آمريكا و كانادا، خانم شيرين عبادي، در يك جلسه سخنراني در دانشگاه لس آنجلس از اسلام، دموكراسي و حقوق بشر سخن گفت. شيرين عبادي : كساني كه به بهانه نسبيت فرهنگي از اجراي دموكراسي و حقوق بشر سر باز مي زنند، در حقيقت متحجراني زورگو هستند كه بر ماهيت ديكتاتوري خود ماسكي از فرهنگ زده و به نام فرهنگ ملي قصد تجاوز به حقوق ملت خويش را دارند. فيروزه خطيبي (راديو فردا): دكتر شيرين عبادي پس از برنده شدن جايزه صلح نوبل در اولين ديدار خود از كاليفرنيا، محل زندگي بزرگترين اجتماع ايرانيان تبعيدي سخنراني خود را در دانشگاه لس آنجلس با عنوان اسلام، دموكراسي و حقوق بشر به توجيه اسلامي مدرن و رفرميست اختصاص داد. خانم عبادي در چند روز آينده در شرق آمريكا و كانادا نيز در سخنرانيهاي مشابهي به شدت بر روي اين مساله كه اسلام دين ترور و خشونت نيست، پافشاري كرده است. او در اين سخنراني ضمن محكوم كردن عمليات تروريستي از پس از يازده سپتامبر تا كنون، از نقض حقوق بشر به بهانه تروريسم نيز به شدت انتقاد كرد. خانم عبادي در جاي ديگر از سخنان خود كه به نظر مي رسيد، رهبران محافظه كاران جمهوري اسلامي در ايران را مخاطب قرار داده است، آنها را در عدم رعايت حقوق زنان در ايران مقصر خواند. رهبراني كه به گفته او خود را فرستاده خداوند و منتقدين خود را دشمنان اسلام مي دانند و هرنوع رفرمي از نظر آنها موجب فساد و نشانه غرب گرايي محسوب مي شود. شيرين عبادي: سكوت جامعه استبدادزده، جامعه اي كه كسي را ياراي سخن گفتن نيست و هر صداي مخالفي را به ضرب زندان و گلوله خاموش مي سازند، سكوت ... است كه اين پاسخ دستخوش اغتشاشاتي مي گردد كه به سود کسي نيست. ف . خ : با پايان اين سخنراني و اهداي تقديرنامه اي از طرف شهردار لس آنجلس، جمعيت حاضر با پرتاب شاخه هاي گل به سوي خانم عبادي از او قدرداني كردند. در اينجا با اعتراض عده اي از حاضران كه به قصد مخالفت با حضور خانم عبادي در اين برنامه شركت كرده بودند، نظم جلسه براي مدت چند دقيقه به هم پاشيد. هرچند با برنده شدن جايزه صلح نوبل، محافظه كاران در حكومت جمهوري اسلامي خانم عبادي را با سلمان رشدي نويسنده كتاب آيه هاي شيطاني مقايسه مي كنند، با اين حال در لس آنجلس كه آينه اي است منعكس كننده شكاف عميقي كه ميان جامعه ايراني وجود دارد، عده اي مخالف از بين اعضاي سابق كنفدراسيون، حزب كمونيست كارگري و طرفداران رژيم پادشاهي نيز به عنوان مخالفت با حضور خانم عبادي در مقابل محل سخنراني دست به تظاهرات زدند. دكتر شيرين عبادي پس از برنده شدن جايزه صلح نوبل در اولين ديدار خود از كاليفرنيا، محل زندگي بزرگترين اجتماع ايرانيان تبعيدي سخنراني خود را در دانشگاه لس آنجلس با عنوان اسلام، دموكراسي و حقوق بشر به توجيه اسلامي مدرن و رفرميست اختصاص داد. خانم عبادي در چند روز آينده در شرق آمريكا و كانادا نيز در سخنرانيهاي مشابهي به شدت بر روي اين مساله كه اسلام دين ترور و خشونت نيست، پافشاري كرده است. با پايان اين سخنراني و اهداي تقديرنامه اي از طرف شهردار لس آنجلس، جمعيت حاضر با پرتاب شاخه هاي گل به سوي خانم عبادي از او قدرداني كردند. در اينجا با اعتراض عده اي از حاضران كه به قصد مخالفت با حضور خانم عبادي در اين برنامه شركت كرده بودند، نظم جلسه براي مدت چند دقيقه به هم پاشيد.
XS
SM
MD
LG