لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۴۹

سخنراني خانم شيرين عبادي در لس آنجلس و تاکيد بر سازگاري اسلام با دموکراسي


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): شيرين عبادي، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح، در ادامه يك رشته سخنراني در آمريكا و كانادا، شب گذشته در دانشگاه لس آنجلس در كاليفرنياي آمريكا در سخنراني خود بار ديگر بر مخالفت و ناسازگاري اسلام با ترور و سازگاري اسلام و دموكراسي تاکيد كرد. او همچنين گفت كه حكومتهاي مستبد با توسل به نسبيت فرهنگي و ديني آزاديهاي سياسي و مدني را سركوب مي كنند. در جريان سخنراني خانم عبادي گروهي از مخالفان جمهوري اسلامي به سخنان او اعتراض كردند. صداي شيرين عبادي (حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح، لس آنجلس): كساني كه به بهانه نسبيت فرهنگي از اجراي دموكراسي و حقوق بشر سر باز مي زنند، در حقيقت متحجراني زورگو هستند كه بر ماهيت ديكتاتوري خود ماسكي از فرهنگ زده و به نام فرهنگ ملي قصد تجاوز به حقوق ملت خويش را دارند. فيروزه خطيبي (راديو فردا): دكتر شيرين عبادي پس از برنده شدن جايزه صلح نوبل در اولين ديدار خود از كاليفرنيا، محل زندگي بزرگترين اجتماع ايرانيان تبعيدي، سخنراني خود را در دانشگاه لس آنجلس با عنوان اسلام، دموكراسي و حقوق بشر به توجيه اسلامي مدرن و رفرميست اختصاص داد. خانم عبادي در چند روز آينده در شرق آمريكا و كانادا نيز در سخنرانيهاي مشابهي به شدت بر روي اين مساله كه اسلام دين ترور و خشونت نيست، پافشاري كرده است. او در اين سخنراني ضمن محكوم كردن عمليات تروريستي از پس از يازده سپتامبر تا كنون، از نقض حقوق بشر به بهانه تروريسم نيز به شدت انتقاد كرد. خانم عبادي در جاي ديگر از سخنان خود كه به نظر مي رسيد، رهبران محافظه كاران جمهوري اسلامي در ايران را مخاطب قرار داده است، آنها را در عدم رعايت حقوق زنان در ايران مقصر خواند. رهبراني كه به گفته او خود را فرستاده خداوند و منتقدين خود را دشمنان اسلام مي دانند و هرنوع رفرمي از نظر آنها موجب فساد و نشانه غرب گرايي محسوب مي شود. شيرين عبادي: سكوت جامعه استبدادزده، جامعه اي كه كسي را ياراي سخن گفتن نيست و هر صداي مخالفي را به ضرب زندان و گلوله خاموش مي سازند، سكوت ... است كه دير يا زود دستخوش اغتشاشاتي مي گردد كه به سود کسي نيست. ف . خ : با پايان اين سخنراني و اهداي تقديرنامه اي از طرف شهردار لس آنجلس، جمعيت حاضر با پرتاب شاخه هاي گل به سوي خانم عبادي از او قدرداني كردند. پس از اجراي موسيقي ايراني توسط گروه ليان در بخش پرسش و پاسخ، حاضران سئوالات نوشته شده خود را به برگزار كنندگان سپردند كه تعدادي از اين سئوالات براي پاسخگويي خانم عبادي انتخاب و سپس مطرح شد. در اينجا با اعتراض عده اي از تماشاگران كه به قصد مخالفت با حضور خانم عبادي در اين برنامه شركت كرده بودند، نظم جلسه براي مدت چند دقيقه به هم پاشيد. هرچند با برنده شدن جايزه صلح نوبل، محافظه كاران در حكومت جمهوري اسلامي خانم عبادي را با سلمان رشدي نويسنده كتاب آيه هاي شيطاني مقايسه مي كنند، با اين حال در لس آنجلس كه آينه اي است منعكس كننده شكاف عميقي كه ميان جامعه ايراني وجود دارد، عده اي مخالف از بين اعضاي سابق كنفدراسيون، حزب كمونيست كارگري و طرفداران رژيم پادشاهي نيز به عنوان مخالفت با حضور خانم عبادي در مقابل محل سخنراني دست به تظاهرات زدند. يكي از تظاهر كنندگان: من از خانم شيرين عبادي توقع را داشتم كه به عنوان زن ايراني اگر راجع به صلح دنيا صحبت مي كنند، راجع به كمبودهاي ايران هم به طور روشن و واضع حرف بزنند. خانم شيرين عبادي مانند آخوندها صحبت مي كنند. يكي از تظاهر كنندگان: ما از كنفدراسيون جهاني آمديم بر عليه سلطنت طلبان به اضافه شيرين عبادي كه ادعا مي كند كه اسلام با حقوق بشر تضادي ندارد روشن كنيم اسلام در واقع تمام حقوق زنان را چه از ارث گرفته، چه از وكالت گرفته چه از كار كردن گرفته، تمام را پايمال كرده و مردم ايران نمي توانند تحت اين سيستم آزادي و دموكراسي واقعي را داشته باشند. ف . خ : خانم مري آپيك، يكي از هنرمندان شركت كننده در اين سخنراني: مري آپيك: به عنوان يك زن ايراني كه جايزه نوبل را گرفتند واقعا افتخاري است براي زنان و مملكت ايران، اين مساله اسلام را عنوان كردند با چنين جديتي و همچنين كه ايشان گفتند كه ما نمي خواهيم به دين آبا و اجداديمان احترام نگذاريم. دين آبا و اجدادي ايران زرتشت است و اسلام با زور شمشير حمله كرد و وارد ايران شد. شيرين عبادي، حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح، در ادامه يك رشته سخنراني در آمريكا و كانادا، شب گذشته در دانشگاه لس آنجلس در كاليفرنياي آمريكا در سخنراني خود بار ديگر بر مخالفت و ناسازگاري اسلام با ترور و سازگاري اسلام و دموكراسي تاکيد كرد. او همچنين گفت كه حكومتهاي مستبد با توسل به نسبيت فرهنگي و ديني آزاديهاي سياسي و مدني را سركوب مي كنند. با پايان اين سخنراني و اهداي تقديرنامه اي از طرف شهردار لس آنجلس، جمعيت حاضر با پرتاب شاخه هاي گل به سوي خانم عبادي از او قدرداني كردند. پس از اجراي موسيقي ايراني توسط گروه ليان در بخش پرسش و پاسخ، حاضران سئوالات نوشته شده خود را به برگزار كنندگان سپردند كه تعدادي از اين سئوالات براي پاسخگويي خانم عبادي انتخاب و سپس مطرح شد. در اينجا با اعتراض عده اي از تماشاگران كه به قصد مخالفت با حضور خانم عبادي در اين برنامه شركت كرده بودند، نظم جلسه براي مدت چند دقيقه به هم پاشيد. عده اي مخالف از بين اعضاي سابق كنفدراسيون حزب كمونيست كارگري و طرفداران رژيم پادشاهي نيز به عنوان مخالفت با حضور خانم عبادي در مقابل محل سخنراني دست به تظاهرات زدند.
XS
SM
MD
LG