لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۱۰:۱۰

اوجگيري انتقاد از خودروسازان ايران


(rm) صدا |
گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صنايع خود رو سازي ايران، که ديروز در تهران انتشار يافت، خود رو سازان جمهوري اسلامي را متهم ميکند که به جاي توليد، به واسطه گري پرداخته و يک فضاي غير رقابتي را بر مصرف کنندگان تحميل کرده اند. اوجگيري انتقاد عليه خود رو سازان جمهوري اسلامي، عنوان گفتاري است از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): خود رو سازي ايران، که حدود چهل و شش سال از پايه گذاري آن ميگذرد، جنجال بر انگيز ترين صنعت کشور لقب گرفته. هواداران اين صنعت، که تقريبا به طور کامل زير تسلط انحصاري دولت قرار دارد، آنرا به عنوان يکي از نماد هاي استقلال اقتصادي داراي نقشي عمده در اقتصاد کشور ميدانند و بستن مرز ها را براي حمايت از آن پرهيز ناپذير تلقي ميکنند. در عوض منتقدان خود رو سازي، اين صنعت را، به شکل کنوني آن، باري سنگين بر دوش اقتصاد ايران توصيف ميکنند. گزارشي که از سوي هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در باره خود رو سازي ايران تهيه شده، در بر دارنده انتقاد هايي است بسيار شديد عليه اين صنعت. در يک نشست خبري، که ديروز در تهران برگزار شد، غلام حيدر ابراهيمباي سلامي رييس اين هيئت گفت افراد وابسته به خود رو سازان، با جو سازي و اعمال فشار هاي فراوان، مي خواهند از قرائت گزارش مورد نظر در صحن علني مجلس جلوگيري کنند. و اما چند نکته مهم گزارش هيئت منصوب مجلس : شرکت هاي خود رو سازي در بهشت رانتي خود به سر مي برند و به جاي توليد خود رو، به تجارت و واسطه گري مي پردازند. در يک جو غير رقابتي، شرکت هاي خود رو سازي خود رو هاي بالاي ده ميليون تومان را دستکم سي و پنج در صد و خود رو هاي زير ده ميليون تومان را دستکم بيست و پنج در صد گران تر به مشتريان ايراني مي فروشند. خود رو هايي توليد کرده ايم که تنها مشتري آن خودمان هستيم و صدور آن به بازار هاي همسايه حتي افغانستان از نظر کيفيت و قيمت مناسب نيست. بعضي از شرکت هاي خود رو سازي به بازار هاي پر سود تجاري همچون توليد رب و واردات ذرت و شکر راه يافته اند، از جمله گروه بهمن که بيش از شصت در صد سهام آن متعلق به پاسداران انقلاب اسلامي است. گزارش مجلس همچنين در بر دارنده انتقادي است سخت از قرار داد هايي که ايران با شرکت هاي خود رو سازي خارجي امضا کرده، از جمله شرکت فرانسوي پژو- سيتروئن که در قرار دادش با ايران-خود رو، بر پايه اين گزارش، نشانه هاي زيادي از سو ء استفاده از بازار ايران ديده ميشود و به هيچوجه تکنولوژي به اين کشور منتقل نکرده است. گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صنايع خود رو سازي ايران، که ديروز در تهران انتشار يافت، خود رو سازان جمهوري اسلامي را متهم ميکند که به جاي توليد، به واسطه گري پرداخته و فضاي غير رقابتي را بر مصرف کنندگان تحميل کرده اند. در نشست خبري ديروز در تهران غلام حيدر ابراهيم باي سلامي، رييس اين هيئت گفت افراد وابسته به خود رو سازان، با جوسازي و اعمال فشار هاي فراوان مي خواهند از قرائت گزارش مورد نظر در صحن علني مجلس جلوگيري کنند. گزارش مجلس همچنين در بر دارنده انتقادي است از قرار داد هايي که ايران با شرکت هاي خود رو سازي خارجي امضا کرده، بر پايه اين گزارش، نشانه هاي زيادي از سوء استفاده از بازار ايران ديده ميشود.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG