لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۰۵

برگزاري سمينار «نقش اقوام ايراني در استقرار دمکراسي و سياست آينده ايران» در لندن، از ديد دو شرکت کننده


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): روز يکشنبه سميناري در لندن با عنوان نقش اقوام ايراني در استقرار دمکراسي و سياست آينده ايران، برگزار شد. در اين سمينار يک روزه که محل برگزاري آن مرکز لهستاني هاي لندن بود، بيش از 90 نفر شرکت کردند. نمايندگاني از حرکت بيداري آذربايجان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب همبستگي دمکراتيک اهواز، و جبهه متحد بلوچستان ايران، و همچنين چهره هاي سياسي و قومي مستقل. همکارم شهران طبري، گفتگويي کرده است با عبدالستار دوشوکي، يکي از سازمان دهندگان اين سمينار. شهران طبري (راديوفردا، لندن): آقاي عبدالستار دوشوکي، از جبهه متحد بلوچستان، به راديوفردا مي گويد: عبدالستار دوشوکي (عضو جبهه متحد بلوچستان، لندن): هدف از تشکيل اين سمينار، کالبدشکافي يکي از ارکان ها و بنيادهاي مهم دمکراسي بود. همانگونه که مي دانيم، مثلا جدايي دين از دولت، تساوي حقوق زن و به رسميت شناختن حقوق فردي شهروندان، جزو ارکان هاي مهم يک دمکراسي هستند. اين سمينار، موضوع حقوق اقوام ايراني، يعني بلوچ و کرد و عرب و آذري و ترکمن و غيره را مورد بحث قرار مي داد، و جايگاه آنها را در استقرار دمکراسي آينده ايران مورد کنکاش و تجزيه و تحليل قرار داد. ش.ط.: آقاي دوشوکي، شما خود از قوم بلوچ هستيد. فکر مي کنيد که در شرايط کنوني، طرح اين مساله اقوام و مليت ها، تا چه حد عاجليت دارد؟ عبدالستار دوشوکي: جايگاه اقوام ايراني در کشور ما يک واقعيت عيني و انکار ناپذير است. و با توجه به مسائلي که در منطقه اتفاق افتاده است، بعضي از اقوام ايراني يک مقداري حساسيت پيدا کردند، و اگر نگوييم که بعد جديدي را پيدا کرده است، ولي يک ضرورت جديدي به آن اضافه شده است. و خيلي هم آشنايي کاملي با مقوله اقوام ايراني نداشتند. و نمي دانستند که آيا بحث کردن اين مساله موجب تنش بيشتري مي شود، يا موجب انسجام ملي و درک و تفاهم عملي بين اقوام و در نهايت حفظ برادري و همزيستي مسالمت آميز بين اقوام ايراني بيشتر مي شود. کنفرانس امروز به عقيده من، نشان داد که آن سوء تفاهم و بدبيني ها، با نشست و گفتگو با يکديگر کاهش پيدا مي کند. حفظ دوستي و تفاهم هم بين اقوام ايراني افزايش پيدا مي کند، و اميد ما به ايراني واحد و يکپارچه و آزاد و دمکراتيک، بيشتر شده است. ش.ط.: از سخنرانان اين جلسه، مي توان از دکتر حسين باقرزاده، فعال حقوق بشر و مدير منشور 88، و همچنين دکتر داريوش همايون، سياستمدار، نويسنده، و رايزن حزب مشروطه نام برد، که مي گويند که حزب آنها يکي از مشوقان مبارزه براي احقاق حقوق اقليت هاي قومي است. در گفتگويي که با دکتر داريوش همايون داشتم، او درباره مطالب مطرح در کنفرانس به راديوفردا گفت: داريوش همايون (سياستمدار، نويسنده، و رايزن حزب مشروطه، لندن): مهمترين بحث اين بود که چگونه ما حقوق قومي را، حقوق مدني، حقوق فرهنگي اقوام ايران را که به هر حال در گذشته توجه کافي به آن نشده است را رعايت بکنيم، عمل بکنيم، و چگونه کمک بکنيم به تقويت وحدت ملي ايران. ايران کشوري است، موزائيکي است از اقوام مختلف زبان هاي مختلف مذاهب مختلف، و اين ها در عين اينکه همه خودشان را ايراني مي دانند، و جز عناصر خيلي کوچکي، اندکي در ميان آنها که عقايد افراطي دارند، اکثريت بسيار بزرگ آنها در طول اين سه هزار سال، در کنار هم زيستن، با همديگر خيلي روابط خوب دارند، روابط انساني دارند، بر خلاف بسياري از کشورهاي همسايه، اينها چگونه به توافق برسند، براي ساختن دمکراسي در ايران با هم همکاري بکنند. روز يکشنبه سميناري در لندن با عنوان نقش اقوام ايراني در استقرار دمکراسي و سياست آينده ايران، برگزار شد. در اين سمينار يک روزه که محل برگزاري آن مرکز لهستاني هاي لندن بود، بيش از 90 نفر شرکت کردند. نمايندگاني از حرکت بيداري آذربايجان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب همبستگي دمکراتيک اهواز، و جبهه متحد بلوچستان ايران، و همچنين چهره هاي سياسي و قومي مستقل. عبدالستار دوشوکي، عضو جبهه متحد بلوچستان و از سازمان دهندگان سمينار در لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين سمينار، موضوع حقوق اقوام ايراني، يعني بلوچ و کرد و عرب و آذري و ترکمن و غيره را مورد بحث قرار مي داد، و جايگاه آنها را در استقرار دمکراسي آينده ايران مورد کنکاش و تجزيه و تحليل قرار داد. داريوش همايون، سياستمدار، نويسنده، و رايزن حزب مشروطه نيز در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که مهمترين بحث اين بود که چگونه ما حقوق قومي را، حقوق مدني، حقوق فرهنگي اقوام ايران را که به هر حال در گذشته توجه کافي به آن نشده است را رعايت بکنيم، و چگونه کمک بکنيم به تقويت وحدت ملي ايران.
XS
SM
MD
LG