لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۸

اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به فشارهاي روزافزون استعفا دادند


(rm) صدا |
چهار روز پس از برگزاري انتخابات اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، دربرگيرنده انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر کشور، اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان استعفا دادند و از ديگر انجمنهاي اسلامي دانشجويان هم خواستند استعفا بدهند. بهمن باستاني (راديو فردا): انتشار اين استعفا همزمان است با تشديد فشارهاي چشمگر بر فعالان دانشجويي. از توقيف دو نشريه دانشجويي در يک هفته گذشته، تا محکوميت 9 دانشجوي ايلام در دادگاه تجديد نظر، از زمزمه تشکيل دادگاههاي ويژه دانشجويي تا اعلام نگرانيها از تلاشهاي آغاز شده گروههاي فشار و سرکوب خياباني عليه فعاليت دانشجويان در آستانه سالگرد حمله به کوي دانشگاه. استعفا نامه شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه زنجان بدون اشاره به اين موارد و اين جزئيات، ادعانامه ايست عليه شرايط سياسي موجود در ايران. در اين استعفا نامه به تفصيل به پيشينه مبارزات ضد استبدادي و ضد استعماري دانشجويي در 50 سال اخير پرداخته شده، به استحاله فعالان دانشجويي در قدرت سياسي بعد از انقلاب 57 اشاره شده، آغاز روند جدا شدن جنبش دانشجويي از حکومت که با اعتراض با حکم اعدام دکتر آغاجري در سال 81 مشخص شده، مورد اشاره قرار گرفته و سپس به روند برخورد دستگاه قضايي جمهوري اسلامي با فعالان دانشجويي پرداخته شده و نوشته شده است که اين جدا شدن از قدرت و نقد حکومت بهاي سنگيني براي فعالان اين جنبش در سالهاي اخير به دنبال آورد. از جمله: هجوم همه جانبه و غير انساني نهادهاي رسمي و غير رسمي حکومت، دستگيري و بازداشت غيرقانوني دانشجويان، سلولهاي انفرادي و شکنجه هاي قرون وسطايي، ايجاد سناريوهاي اعتراف گيري و شوهاي تلويزيوني و از همه مهمتر قرباني کردن آخرين برگه هاي عدالت در ويرانه هاي قضايي که همگي همراه با خشونت و کينه و نفرت بود، تلاشي براي معدوم ساختن جنبش دانشجويي بود تا استراتژي نفي قدرت را کنار بگذارد. اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه زنجان، شرايط امروز را واقعيت شکافي بس عظيم بين خواستهاي مردم و جنبش دانشجويي از حاکميت توصيف کرده اند و نوشته اند: نقض حق حاکميت مردم بر اساس اصل ولايت مطلقه فقيه، راه را بر هر گونه اصلاحات در چارچوب قانون اساسي موجود بسته است و امروز ديگر حداقل خواست جنبش دانشجويي و مردم به رفراندوم گذاشتن نظام سياسي و قانون اساسي است. اين دانشجويان در پايان چنين نوشته اند: ضمن اعلام اين موضوع که در حال حاضر با توجه به شرايط سياسي کشور و تجربه چند ساله اصلاحات بي نتيجه، انجمنهاي اسلامي نخواهند توانست در اين ساختار آرمانهاي ملت يعني آزادي، دموکراسي و حقوق بشر را تحقق بخشند و وجود آنها جز ايجاد مانعي بر سر راه دموکراسي و تحقق حقوق بشر به منزله يک سوپاپ اطمينان براي نظام جمهوري اسلامي نبوده، لذا جرياني که پس از اين استعفا احيانا تحت نام انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان فعاليت نمايد، فقط در راستاي تحکيم و تعميق ريشه هاي استبداد بوده و ارتباط با جريان فکري که از سال 77 تا به امروز بر انجمن اسلامي اين دانشگاه حاکم بوده، ندارد. اعضاي شوراي مرکزي دانشجويان دانشگاه زنجان ضمن اعلام استعفاي خود از تمامي انجمنهاي اسلامي سراسر کشور خواسته اند که به اين حرکت بپيوندند. اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان در اين بيانه تفصيلي البته به چگونگي ادامه فعاليت خود و چشم اندازي که با نفي وضعيت موجود در برابر جنبش دانشجويي مورد نظر خود ترسيم مي کنند، اشاره اي نکردند. اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان استعفا دادند و از ديگر انجمنهاي اسلامي دانشجويان هم خواستند استعفا بدهند. اعلام اين استعفا همزمان است با تشديد فشارهاي چشمگر بر فعالان دانشجويي. اين دانشجويان نوشته اند: در حال حاضر با توجه به شرايط سياسي کشور و تجربه چند ساله اصلاحات بي نتيجه، انجمنهاي اسلامي نخواهند توانست در اين ساختار آرمانهاي ملت يعني آزادي، دموکراسي و حقوق بشر را تحقق بخشند و وجود آنها جز ايجاد مانعي بر سر راه دموکراسي و تحقق حقوق بشر به منزله يک سوپاپ اطمينان براي نظام جمهوري اسلامي نيست. اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه زنجان، نوشته اند: نقض حق حاکميت مردم بر اساس اصل ولايت مطلقه فقيه، راه را بر هر گونه اصلاحات در چارچوب قانون اساسي موجود بسته است و امروز ديگر حداقل خواست جنبش دانشجويي و مردم به رفراندوم گذاشتن نظام سياسي و قانون اساسي است.
XS
SM
MD
LG