لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۳۴

مصاحبه راديوفردا با يک کارشناس اقتصادي درباره بدهي‌هاي خارجي ايران


(rm) صدا |
تارا عاطفي (راديوفردا): رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي در چهاردهمين کنفرانس سياست هاي پولي و بانکي، گزارشي از وضعيت اقتصادي کشور ارائه داد. در اين گزارش اعلام شد که مجموع تعهدات و بدهي هاي خارجي ايران، بيش از 32 ميليارد دلار است، که حدود 11 ميليارد دلار آن بدهي هاي بالقوه است. دکتر بهزاد توحيدي، کارشناس مسائل اقتصادي در وزارت خزانه داري آمريکا، درباره ميزان بدهي خارجي ايران و ارتباط آن با حجم توليد ناخالص ملي، در گفتگويي با راديوفردا مي گويد: بهزاد توحيدي (کارشناس مسائل اقتصادي در وزارت خزانه داري آمريکا): توليد ناخالص ملي ايران چيزي در مايه 120 ميليارد دلار است، و اگر که ما در نظر بگيريم که 32 ميليارد دلار بدهي مستقيم و غير مستقيم دولت هست، اين يعني حدود يک چهارم توليد ناخالص ملي، يک چهارم اقتصاد ما است، و نسبتا رقم بالايي است، ولي لزوما اين دليل بحراني بودن وضع اقتصاد يا خطرناک بودن تعهدات خارجي ايران نيست. هنوز دولت به اندازه کافي به خاطر بالا بودن قيمت نفت، ذخاير ارزي به انداز کافي دارد، که تعهدات خود را به موقع پرداخت بکند، و حتي بعضي از تعهدات هم ممکن است که بهره شان بالاتر باشد، زودتر پرداخت بکند. به گفته نيوزويک، ايران حدود 35 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد و اين خوب رقم قابل توجهي است، که مي دانيم از اين بايد رقمي حدود 25 ميليارد دلار آن را براي واردات بپردازد، ولي در عين حال درآمد نفتي ايران هم، و درآمد صادراتي هم به اين اضافه خواهد شد. اين بدهي ايران، مال قرض هاي دراز مدت است، تعهدات شرکت هاي ايراني است که جنس و کالا و ماشين آلات وارد مي کنند، و بانک مرکزي اين تعهدات را تضمين کرده است. 10 ميليارد دلار از بدهي مستقيم خود بانک مرکزي، تعهدات مستقيم خود بانک مرکزي هست. ت.ع.: آقاي دکتر، شما گفتيد که اين ميزان تعهدات و بدهي خارجي در وضعيت بحراني نيست. با توجه به اينکه صادرات و واردات تقريبا يک حالت تراز دارد، و در آمد نفتي ما هم 24 ميليارد دلار، طبق آماري که رئيس بانک مرکزي ارائه کرده است. در دراز مدت، مساله تعهدات خارجي ما مي تواند با نمونه کشورهاي آمريکاي لاتين، يا مثل مکزيک که ميزان بدهي هاي خارجي شان چندين برابر حجم اقتصاد سالانه است، قابل قياس باشد؟ بهزاد توحيدي: اگر که به اين طريق ادامه پيدا بکند، يعني اقتصاد ماحدود چهار يا پنج درصد در سال رشد بکند، و قيمت نفت هم نسبتا بالا بماند، من اين امکان را نمي بينم، که مثلا بدهي ما يکدفعه بشود يک برابر و نيم يا دوبرابر توليد سالانه. بستگي دارد به وضع اقتصادي، رشد آن، و قيمت نفت. اگر يک باره قيمت نفت بيافتد، و واردات ايران يکدفعه سالي 10 ميليارد دلار از صادارت آن جلو بزند، بعد از چهار پنج سال يکدفعه مي بينيم که بدهي خارجي آن خواهد شد نصف کل توليد داخل کشور، و اين مي تواند زيان بخش بشود. ولي در حال فعلي اگر اين روال ادامه پيدا بکند، من امکان اين را کم مي بينم، که بشويم در رده آن کشورهاي آمريکاي لاتين. اين را در نظر بگيريم که ما يک امتياز بزرگي که داريم، آن درآمد نفت است، که اگر اين را نداشتيم، قطعا ممکن بود که در رده آنها بوديم و شايد هم بدتر. مساله اين است که دولت هاي مسئول، هر چه بيشتر سعي بکنند تا اقتصاد ايران را حداقل از نفت کم نيازتر بکنند. هيچوقت بي نياز نخواهد شد. به هر حال انرژي يکي از مهمترين مواد اوليه اقتصاد است. حتي اگر صادر نکنيم، خودمان احتياج خواهيم داشت. ولي اينکه به درآمد صادراتي آن ما وابسته شويم، اين مشکل براي ما ايجاد خواهد کرد. ت.ع.: به نظر شما، سياست هاي پولي وارزي دولت در سال هاي اخير اثر مثبت داشتند؟ بهزاد توحيدي: به نظر مي آيد که سياست هاي ارزي دولت ايران در سه چهار سال اخير، نسبتا موفق بوده، به خاطر اينکه يک مقدار ديسيپلين از خود نشان داده و درآمدهاي اضافه نفت را که بالا بود، خرج نکرد. بودجه را بر اساس قيمت 5/17 تا 19 دلار براي هر بشکه گذاشتند، و اگر درآمد اضافه اي بوده، سعي کردند که آن را ذخيره بکنند و از قرض خارجي هم يک مقدار بکاهند. اگر اين ديسيپلين را حفظ بکنند، و دولت به سياست هاي خصوصي سازي و غير دولتي کردن موسسات ادامه دهد، و از بيشتر دخالت و سوبسيدرساني به بخش هاي مختلف کم کم خودداري کند، به نظر من آينده رشد اقتصادي در ايران خوب خواهد بود، ما خواهيم توانست بين پنج تا شش درصد در سال، اقتصاد ما رشد داشته باشد. رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي در چهاردهمين کنفرانس سياست هاي پولي و بانکي، گزارشي از وضعيت اقتصادي کشور ارائه داد. در اين گزارش اعلام شد که مجموع تعهدات و بدهي هاي خارجي ايران، بيش از 32 ميليارد دلار است، که حدود 11 ميليارد دلار آن بدهي هاي بالقوه است. دکتر بهزاد توحيدي، کارشناس مسائل اقتصادي در وزارت خزانه داري آمريکا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که توليد ناخالص ملي ايران حدود 120 ميليارد دلار است، و اگر دولت 32 ميليارد دلار بدهي مستقيم و غير مستقيم داشته باشد، اين يعني حدود يک چهارم توليد ناخالص ملي، که نسبتا رقم بالايي است، اما لزوما دليل بحراني بودن وضع اقتصاد يا خطرناک بودن تعهدات خارجي ايران نيست. وي مي گويد که دولت به اندازه کافي به خاطر بالا بودن قيمت نفت، ذخاير ارزي دارد که تعهدات خود را به موقع پرداخت کند. وي سياست هاي ارزي دولت در چهار سال اخير را نسبتا موفق ارزيابي مي کند.
XS
SM
MD
LG