لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۳۰

تشکيل کميسيون حقوق بشر در کانون وکلاي دادگستري تهران، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): كانون وكلاي دادگستري تهران تصميم گرفته كميسيون حقوق بشر در اين كانون را ايجاد كند. به گفته نايب رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، اين كميسيون در گذشته در كنار ساير كميسيونها وجود داشته، اما بعدها چنين كميسيوني در كانون وكلا نبوده است. خانم شيرين عبادي كه سال گذشته پيشنهاد تشكيل اين كميسيون را داده بود، از طرف كانون وكلا به عنوان رئيس اين نهاد انتخاب شده است و فريدون زرنگار در گفتگويي با محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري از اهداف و امكان دستيابي اين كميسيون پرسيده است. فريدون زرنگار (راديو فردا): آقاي آغاسي، كانون وكلاي دادگستري تهران كميسيون حقوق بشر را تاسيس كرد. اصولا انگيزه کانون وکلا از ايجاد چنين كميسيوني چه مي تواند باشد؟ محمد حسين آغاسي (حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري، تهران): در واقع به درخواست خانم شيرين عبادي كه سال گذشته پس از برنده شدن جايزه صلح نوبل مصاحبه اي را انجام داد و در آن مصاحبه اعلام كرد كه ما نياز داريم كه خودمان و بدون اينكه لازم باشد به ساير مراجع بين المللي مراجعه كنيم، به نداي تظلم كساني كه تحت ظلم و فشار هستند، بايد پاسخ بدهيم و در واقع كانون بايد اين كار را انجام دهد و پيشنهاد كرد كه در كانون يك كميسيوني در اين رابطه تشكيل شود، هيات مديره هم در همان زمان اين درخواست خانم عبادي را اجابت كرد و تصويب كرد كه چنين كميسيوني در كانون وكلا از بين وكلاي دادگستري تشكيل بشود. به اعتقاد من در واقع اينجا هدف خانم عبادي و الان هيات مديره كانون، منسجم كردن اين فعاليتها است براي حمايت قانوني از اين گونه افراد. ف . ز : چه وظايفي اين كميسيون براي خودش در نظر گرفته؟ محمد حسين آغاسي: آنچه كه گفتگو و صحبت است، اين است كه مد نظرش و ابزار كارش ديدن و نگاه كردن به اعلاميه حقوق بشر مصوب سال 1948 است كه در اين راستا و در اين زمينه هرجا كه كسي تحت تعقيب قرار مي گيرد و در واقع در زندانها و به شكلي ديگر در نقاط ديگر در كشور مورد ظلم و ستم قرار مي گيرد و حقوق بشر در مورد او ناديده گرفته مي شود، اين كميسيون خودش را مكلف كرده كه وكلايي كه داوطلب هستند و آمادگي دارند به اين افراد معرفي كند و كار اين افراد را تعقيب كند تا به شرحي كه بعدا معرفي خواهد شد و اعلام خواهد شد، بتوانند متهمين پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي را اينها زير نظر بگيرند و تعقيب كنند و حمايت كنند از كساني كه نياز به كمك دارند. ف . ز : با در نظر گرفتن اين مساله كه اين يك نهاد غير دولتي است و مساله رابطه با قوه قضاييه تعيين كننده خواهد بود در دستيابي اين كميسيون به اهدافش. تا چه حد مي شود پيش بيني كرد كه اين كميسيون مي تواند به اهدافي كه براي خودش در نظر گرفته يا وظايفي كه براي خودش تعيين مي كند و كرده، دست پيدا كند؟ محمد حسين آغاسي: من اعتقاد دارم كه هر وقت يك خواسته و يك هدفي به صورت منسجم و متمركز در بيايد، مي تواند صداي خودش را تا آنجايي كه لازم است، به گوش كساني كه بايد برساند و حتي در رابطه با افكار عمومي آنها را عنوان كند و قاعدتا كساني كه ناقضين قوانين مصوب خود مملكت ما هستند، در چنين مواردي، يک مقداري با احتياط برخورد مي كنند با مواردي كه مي تواند احيانا حيثيت اجتماعي آنها را مورد سئوال قرار دهد. منظور من اين است كه اگر يك وكيل دادگستري به تنهايي بخواهد صحبتي كند و مطالبي را عنوان كند در رابطه با متهمش، با موكلش كه مورد اتهام قرار گرفته، ممكن است كه صداي او لابه لاي سر و صداهاي ديگر نشنيده باقي بماند، ولي اگر به شكلي نهادينه اين كار صورت بگيرد و در واقع همكاران ما وقتي كه برخورد مي كنند با بي اعتنايي مقامات قضايي يا انتظامي و غيره، در رابطه با عدم رعايت حقوق شهروندي افراد، مي توانند از اين به بعد اين موضوع را در اين كميسيون مطرح كنند و كميسيون به شكلي كه لازم است، به گوش مجامع بين المللي و داخلي برساند و تصور مي كنم آنهايي كه تا به حال گوش شنوا نداشتند، از اين به بعد دقت بيشتري كنند. كانون وكلاي دادگستري تهران تصميم گرفت تا كميسيون حقوق بشر در اين كانون را ايجاد كند. خانم شيرين عبادي كه سال گذشته پيشنهاد تشكيل اين كميسيون را داده بود، از طرف كانون وكلا به عنوان رئيس اين نهاد انتخاب شد. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري، در مصاحبه با راديوفردا و درباره اهداف اين کميسيون مي گويد که در راستاي اعلاميه حقوق بشر مصوب سال 1948، اين است که هرجا كه كسي تحت تعقيب قرار مي گيرد، و در زندانها و نقاط ديگر مورد ظلم و ستم قرار گرفت، و حقوق بشر در مورد او ناديده گرفته شد، اين كميسيون خودش را مكلف مي داند که وكلايي كه داوطلب هستند و آمادگي دارند را به اين افراد معرفي كند، و كار اين افراد را تعقيب كند تا به شرحي كه بعدا معرفي خواهد شد و اعلام خواهد شد، بتوانند متهمين پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي را اينها زير نظر بگيرند و تعقيب كنند و از كساني كه نياز به كمك دارند حمايت كنند.
XS
SM
MD
LG