لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۱۲:۵۳

گزارش ويژه: بررسي علل افزايش حجم پرونده هاي جنايي در كرج از دو ديدگاه


(rm) صدا |
مسعود ملك (راديو فردا): چندي پيش دادستان كرج با اشاره به حجم پرونده هاي جنايي در اين شهر گفت: شهر كرج به يكي از بزرگترين مراكز ارتكاب به جرم و بزهكاري تبديل شده است. جمعيت شهر كرج كه زماني كمتر از 20 هزار نفر بود، اكنون نزديك به دو ميليون نفر است و گفته مي شود كه موج مهاجرت از ديگر استانهاي ديگر به اين شهر، بافت اقتصادي و اجتماعي كرج را به طور ناهمگوني تغيير داده است. وجود چهار زندان بزرگ در اين شهر نيز به مشكلات اجتماعي كرج افزوده است. جمشيد زند (راديو فردا): چهره شهر كرج در دو سه دهه اخير دگرگون شده است. كرج كه زماني با باغهاي سرسبز و آب و هواي سالم، ميزبان پايتخت نشينان بود، اكنون با جمعيتي نزديك به دو ميليون نفر به يكي از شهرهاي بزرگ ايران با ناهنجاريهاي اجتماعي ويژه خود تبديل شده است. دادستان كرج چند روز پيش به اين ناهنجاريها اشاره كرد و گفت: كرج جرم خيز ترين شهر ايران است و اكثر قانون گريزان و بزهكاران به اين شهر مي آيند. دادستان كرج از پرونده هاي جنايي بي شماري ياد كرد كه مراكز قضايي شهرستان نمي توانند جوابگوي آنها باشند. ديگر مسئولان دولتي هم به اين مشكل اشاره كرده و آن را يكي از معضلات مهم جامعه خوانده اند. اما چرا كرج كه يكي از آبادترين و مرفه ترين شهرهاي كشور بود، اكنون به گفته دادستاني اين شهر به يكي از مراكز مهم ناهنجاريهاي اجتماعي تبديل شده است. آرش آريانفر، روزنامه نگار در كرج با تاييد سخنان دادستان اين شهر مي گويد: مهاجرت بي رويه سبب شده است تا همگوني اجتماعي در اين شهر از بين برود. آرش آريانفر: اظهارات دادستان بر اساس آمارهايي است كه به طور رسمي در دادگستري وجود دارد و كاملا صحيح است گفته دادستان، چون كرج يكي از شهرهاي ايران است كه مهاجرت به شدت در آن انجام مي شود، يعني يكي از مهاجرپذير ترين شهرهاي ايران است. به دليل اين كه نزديك به پايتخت است و مراكز صنعتي و كارخانجات متعددي در اطراف اين شهر است، به همين دليل مهاجراني كه از شهرهاي دور و نزديك كشور به دليل مشكلات اقتصادي توانايي زندگي در شهرهاي خودشان ندارند، براي تامين امرار معاش و يافتن كار مناسب به شهر كرج مي آيند. اين افزايش مهاجرت باعث رشد سريع جمعيت در اين شهر شده، اكثر مهاجراني هم كه به كرج مي آيند، از فقر اقتصادي رنج مي برند. وجود فقر اقتصادي در بين اين جمعيت سرريز كرج و فاصله طبقاتي كه بين اين عده و شهروندان درجه يك و متمول شهر پيدا مي شود، باعث مي شود كه جرم و جنايت در شهر افزايش پيدا كند. در واقع كرج از يك از هم گسيختگي فرهنگي رنج مي برد. از تمام شهرهاي كشور ايران با فرهنگهاي مختلف به اين شهر مهاجرت شده و اين از هم گسيختگي فرهنگي باعث ايجاد تنش و چالش اجتماعي در بين شهروندان شده. ج . ز : از سوي ديگر حسين ضرغامي، مهندس عمران در كرج هم با اشاره به اين كه جمعيت كرج به حد انفجار رسيده است، مي گويد: طبقات فقير از ديگر استانهاي كشور براي يافتن كار و امرار معاش به اين شهر مي آيند. حسين ضرغامي: شهر كرج در يك كلمه شهر بسيار ويژه است. جمعيت شهر كرج طي 30 تا 35 سال اخير بيش از صد برابر شده، يعني رشد درصدي آن را ده هزار درصد مي شود برآورد كرد كه در اوج رشد جمعيتي، 4.1 درصدي را براي آن ثبت كرند. جمعيت شهر از 15 هزار نفر در 30 تا 35 سال گذشته به بيش از 1.5 تا 2 ميليون نفر در حال حاضر ارتقا پيدا كرده. تقريبا در حال حاضر 270 هزار نفر به جمعيت شهر اضافه مي شود. به عبارتي ايران كوچك ما است. در حال حاضر جمعيت اين شهر بيش از 17 استان كشور است كه اين نياز به تغيير جايگاه كرج در تقسيمات كشوري را نشان مي دهد. در حال حاضر بافت جمعيتي بومي خاص قالبي را در اين شهر مشاهده ما نمي كنيم به علت اين كه شهر يك وضعيت مهاجرپذيري دارد، ارتباط افراد با هم خيلي كم است، جاذبه هاي اقتصادي شهر يكي از اصلي ترين جذب اين جمعيت بالا چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب است. نزديكي آن به تهران مزيد بر علت است، وجود كارخانه هاي بسيار زيادي حد فاصل تهران و كرج و در سمت غرب كرج، مزيد بر علت است. ج . ز : و آنچنان كه آرش آريانفر مي گويد، كرج به دليل ويژگيهاي خاص خود به مكان مناسبي براي مجرمان و قانون گريزان تبديل شده است. آرش آريانفر: مجرماني كه مرتكب جرم و جنايت مي شوند، به دليل گستره جغرافيايي كرج و كمبود مراكز انتظامي كرج را براي پنهان شدن و احتمالا ايجاد يك مخفيگاه براي انجام جرم و جنايت جايگاه مناسبي براي خودشان مي دانند. به همين دليل آمار جرم و جنايت در اين شهر خيلي زياد است و رو به گسترش است. شهروندان متخلف و قانون گريز در كرج جسارت انجام جرم و جنايت را به حدي بالا بردند كه حتي در روز روشن دست به تخلف و جرم و جنايت مي زنند و هيچ مقابله اي با اين متخلفين انجام نمي شود. به دليل اينكه امكاناتي وجود ندارد، نيروي انتظامي و يا قوه قضاييه امكاناتش در حد يك شهرستان 300 هزار نفري است، در حالي كه جمعيت كرج به مرز دو ميليون نفر رسيده. ج . ز : اما مسئولاني كه اين مشكلات را مي دانند، چرا قادر به جلوگيري از آن نيستند. آرش آريانفر: اكثر مسئولان به اين مساله اذعان كردند، در سطح مسئولان عاليرتبه كشور، در سطح وزرا، اما لاجرم چاره خاصي براي مبارزه با اين پديده نتوانستند بيانديشند، چون براي مقابله با اين پديده شوم و اين ناهنجاري آزاردهنده نياز به امكانات و تشكيلات قوي است كه متاسفانه به دليل كمبود امكانات و كمبود اختيارات، تا كنون اين امكانات تهيه نشده. ج . ز : كرج با جمعيتي نزديك به دو ميليون نفر كه اكثر آنها از استانهاي ديگر به اين شهر مهاجرت كرده اند، نه تنها همگوني اجتماعي و طبقاتي خود را تقريبا از دست داده است، بلكه عوامل ديگري مانند وجود چهار زندان بزرگ كه بيش از 15 درصد از زندانيان كشور را در خود جاي داده، سبب شده است تا مهاجرت طبقات مرفه اين شهر به سوي پايتخت آغاز شود. آرش آريانفر: نزديك به سي هزار زنداني در كرج هست، شايد هم بيشتر، من آمار دقيقي نمي دانم، اين آمار غير رسمي است. سه زندان بزرگ رجايي شهر، كچويي و زندان قزل حصار در كرج هست و يك زندان جديدالتاسيس به نام ندامتگاه مركزي در اين شهر ايجاد شده. اين زندانها مركز نگهداري مجرماني هستند كه از شهرهاي استان تهران در اين مراكز بازداشت هستند و دوران محكوميت خودشان را سپري مي كنند. در اغلب اين موارد زندانياني كه آزادي مي شوند، در خود شهر كرج مستقر مي شوند و حتي در خود شهر كرج براي بار ديگري مرتكب تخلف و جرم مي شوند و وجود اين زندانها در كرج باعث ايجاد نگراني در بين شهروندان كرجي شده، چندين و چند بار مسئولان طراز اول شهر به اين مساله اعتراض كردند. يكي از مسائل مهمي كه بايد به آن اشاره كرد، وجود زندان قزالحصار است كه به مركز نگهداري زندانيان مواد مخدر است و يا معتاديني كه در اين زندان نگهداري مي شوند، اكثرا مبتلا به بيماري ايدز هستند، به دليل اينكه يكي از راههاي ابتلا به ايدز، سرنگ آلوده است كه مسئولين زندان هم به وجود بيماري ايدز در زندان اشاره كردند. ايدز از طريق اين زندانيان به خانواده هايش منتقل مي شود و از طريق خانواده در سطح شهر كرج گسترش پيدا مي كند، به طوري كه مسئولين شبكه بهداشت و درمان اخيرا اعلام كردند در كرج سه هزار بيمار ايدزي شناسايي شده. ج . ز : در عين حال ميانگين سني جمعيت كرج همانند ديگر شهرهاي بزرگ ايران بين 20 تا 40 سال است. جمعيتي جوان كه به گفته حسين ضرغامي به دليل فقدان امكانات فرهنگي، تفريحي و ورزشي قشري است آماده مقابله با ارزشها و سنتهاي نسل پيشين. حسين ضرغامي: به دليل اينكه توسعه اجتماعي و فرهنگي در اين محدوده اقليمي در كنار هم و به موازات هم پيش نرفتند، باعث شده كه توسعه فرهنگي از توسعه اجتماعي به ميزان قابل توجهي عقبتر باشد. نسل جديد هم در اين مقوله با توجه به اين كه به نظر مي رسد كه در پايبندي به قانون، اخلاق، عرف و شرع نسبت به نسلهاي قبلي كمتر پايبند هستند، باعث مي شود كه نفوذ مساله فرهنگ غرب و تمايل به يك سري سنت شكنيها در اين نسل بيشتر شود و چون متاسفانه هدايت فرهنگي خاصي هم براي اين نسل وجود نداشته، امكان اين وجود دارد كه ارزشها و ضد ارزشها در اين نسل جابجا شود كه المانهاي آن هم تا به اين مرحله خودش را نشان داده. ج . ز : كارشناسان و مسئولان دولتي راههاي گوناگوني را براي حل اين معضل اجتماعي مطرح كرده اند. كاهش جذابيت اقتصادي كرج، افزايش بودجه شهرداري، افزايش نيروهاي انتظامي براي مقابله با مجرمان و بزهكاران و افزايش مراكز قضايي براي رسيدگي به پرونده ها. اما مهندس زرقاوي معتقد است تا زماني كه كرج به يك استان تبديل نشود، نمي توان با امكانات موجود به مقابله با اين معضلات اجتماعي پرداخت. حسين ضرغامي: اين جمعيت بسيار بالايي كه سالانه دارد به كرج اضافه مي شود، نياز به يك بودجه بسيار قابل توجهي دارد. اگر جايگاه كرج در تقسيمات كشوري به استان تبديل نشود و در رديف بودجه كشوري بودجه خاصي براي آن منظور نشود كه اين سرانه هاي خدماتي در محدوده شهر و شهرستان كرج بالا نرود، به نظر نمي رسد كه با روشهاي تنبيهي بشود كاري را از پيش برد. ج . ز : اكنون كرج پس از سه دهه از يك شهر پانزده بيست هزار نفري به شهري دو ميليون نفري در 40 كيلومتري پايتخت تبديل شده است. شهري كه جاده هاي تهران – چالوس و تهران – قزوين از آن عبور مي كند و ديگر نمي توان بين تهران و كرج زميني خالي پيدا كرد. كرج به تهران چسبيده است و بسياري از مشكلات پايتخت 12 ميليوني ايران را هم در خود جاي داده است. چندي پيش دادستان كرج با اشاره به حجم پرونده هاي جنايي در اين شهر گفت: شهر كرج به يكي از بزرگترين مراكز ارتكاب به جرم و بزهكاري تبديل شده است. جمعيت شهر كرج كه زماني كمتر از 20 هزار نفر بود، اكنون نزديك به دو ميليون نفر است و گفته مي شود كه موج مهاجرت از ديگر استانهاي ديگر به اين شهر، بافت اقتصادي و اجتماعي كرج را به طور ناهمگوني تغيير داده است. وجود چهار زندان بزرگ در اين شهر نيز به مشكلات اجتماعي كرج افزوده است. در گزارش ويژه راديو فردا آرش آريانفر، روزنامه نگار و حسين ضرغامي، مهندس عمران در كرج به بررسي علل و اسباب اين پديده اجتماعي مي پردازند.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG