لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۱۳:۱۲

تلاش براي حفظ نسل ماهي خاويار از طريق ذخيره كردن اسپرم گونه هاي اين ماهي


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديوفردا): درياي خزر يکي از غني ترين منابع ماهي اوزنبرون بوده و تجارت خاويار، منبع مهمي براي درآمد ملي کشورهاي حوزه درياي خزر است، اما صيد بي رويه اين ماهي در دهه 1990 ميلادي، بويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و آلودگي فزاينده، باعث شد که، جمعيت اين ماهي در بزرگترين درياچه جهان، به حد هشدار دهنده اي کاهش يابد. اخيرا رئيس موسسه تحقيقات بين المللي ماهي هاي خاويار گفت براي بازسازي ذخايراين ماهي، راه هاي ويژه اي در نظر گرفته شده است که حفظ ذخاير ژنتيکي يکي از آنهاست. در سال 2001، پيمان جهاني تجارت موجودات در حال انقراض، صيد ماهي خاويار را دردريا ي خزر ممنوع کرد و اين مصوبه توسط کشورهاي ذينفع، ايران، آذربايجان، روسيه، ترکمنستان و قزاقستان اجرا شد. يکي از عوامل مهم کاهش تعداد ماهي خاويار، آلودگي محيط زيست آن است. با تبديل درياي خزر به يکي از منابع بزرگ نفت و تشديد استخراج نفت و نيز آلودگي هاي ناشي از ريختن زباله هاي صنعتي، کشاورزي و فاضلاب به اين دريا، وضعيت زيست محيطي درياي خزر به مرز خطرناکي رسيده است. بطوري که بگفته صاحبنظران اگر فکري براي جلوگيري از آلودگي روزافزون درياي خزر نشود، اين منبع مهم غذايي از حيات دريايي در معرض نابودي قرار خواهد گرفت. وزيران پنج کشور ساحلي درياي خزر، سال گذشته پيمان حفاظت از محيط زيست درياي خزر، اولين قرارداد حقوقي را امضا کردند. بخشي از برنامه مشترک کشورهاي ساحلي درياي خزر، مبارزه با صد قاچاق اين ماهي، کاهش آلودگي و احياي مناطق تخم ريزي ماهيان خاوياري همراه با رها سازي بچه ماهيان دريا است. بخشي از اين برنامه 10 تا 15 ساله، نصب پلاک روي يک ميليون ماهي خاويار است. اما يکي از راه هاي مهم ديگر براي افزايش تعداد ماهي در حال انقراض خاويار، حفظ ذخاير ژنتيکي اين ماهي ست. براي اينکار بايد بطور مداوم ذخاير و پرورش ماهي خاويار در آبهاي داخلي ارزيابي شود. در اين رابطه به گفته دکتر محمد پورکاظمي رئيس موسسه تحقيقات بين المللي ماهي هاي خاوياري، به علت نگراني از نابودي ذخاير، اسپرم پنج گونه ماهي خاوياري در سرماي 196 درجه سانتي گراد زير صفر منجمد و ذخيره شده است. دکتر پورکاظمي همچنين مشارکت بخش خصوصي در پرورش ماهيان خاوياري را يکي از راههاي به حداقل رساندن فشار صيد مي داند. حسين عبدالحي مدير کل تکثير و بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري شيلات ايران نيز چندي پيش اعلام کرد ايران در سال جاري 10 ميليون دلار صرف بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري در درياي خزر مي کند. او همچنين گفت امسال نيز مانند سال گذشته، بيست ميليون بچه ماهي در درياي خزر رها خواهد شد. بايد گفت درياي خزر داراي تنوع زيست محيطي شامل چهارصد گونه بي نظير است که تنها در اين دريا يافت مي شود. اما آلودگي اين دريا، حيات آبزيان و اکوسيستم منطقه را در معرض خطر قرار داده است. وزيران پنج كشور ساحلي درياي خزر سال گذشته پيمان حفاظت از محيط زيست درياي خزر را امضا كردند. بخشي از اين برنامه ده تا 15 ساله نصب پلاك روي يك مليون ماهي خاويار است. يكي از راه هاي مهم ديگر براي افزايش جمعيت ماهيان خاويار، حفظ ذخاير ژنتيكي اين ماهيست. به گفته دكتر محمد پوركاظمي رييس موسسه تحقيقات بين المللي ماهي هاي خاوياري، اسپرم پنج گونه ماهي خاويار در سرماي 196 درجه سانتيگراد زير صفر منجمد و ذخيره شده است. درياي خزر يكي از غني ترين منابع ماهي اوزون برون بود و تجارت خاويار منبع مهم درآمد ملي كشورهاي درياي خزر است. صيد بي رويه اين ماهي در دهه 1990 ميلادي بويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و آلودگي فزاينده باعث شد كه جمعيت اين ماهي در بزرگترين درياچه جهان به حد هشدار دهنده اي كاهش يابد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG