لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۰۹

زندگي مسالمت آميز يهوديان و مسلمانان در اصفهان از ديد خبرنگار يك روزنامه آلماني زبان


(rm) صدا |
يك خبرنگار سوئيسي كه هم اينك در ايران به سر مي برد، در يك مقاله تحليلي زندگي مسالمت آميز ميان يهوديان و مسلمانان در اصفهان را با ناآراميها و خشونتها در روزهاي اخير در نوار غزه مقايسه كرده و نوشته است مسلمانان و يهوديان در اصفهان به اثبات رسانده اند كه بدون قهر و خشونت هم مي توان در كنار يكديگر زندگي كرد. شهرام ميريان (راديو فردا) در اطراف ميدان فلسطين در اصفهان كه پيش از انقلاب ميدان شاه عباس نام داشت، كنيسه داوود قرار دارد. در مقابل آن هم در خياباني مسجد اقصي، مسلمانان را به عبادت فرا مي خواند. با بيان اين اطلاعات، كريستف پلاته، خبرنگار روزنامه سوئيسي نويه زوريشه Neue Zuricheمقاله تحليلي خود را زير عنوان گونه اي از تفاهم ميان اديان آغاز مي كند و به نقل از متولي مسجد اقصي در اصفهان مي نويسد: يهوديان و مسلمانان در اصفهان بدون آنكه مساله خاصي با يكديگر داشته باشند، يك زندگي مسالمت آميز را در كنار يكديگر سپري مي كنند و حتي برخي از يهوديان براي شركت در بعضي از اعياد مسلمانان به اين مسجد مي آيند. خبرنگار سوئيسي آنگاه از كنيسه داوود در پيرامون ميدان فلسطين اصفهان ياد مي كند و مي نويسد: يهودياني كه در اين مكان به عبادت مي پردازند بيشتر جوانند. رافائل صديق پور، يك دانشجوي 27 ساله يهودي هم به خبرنگار سوئيسي مي گويد: در احاديث آمده كه از 2500 سال پيش به اين سو يهوديان در اصفهان سكني گزيده اند، چرا كه هواي اصفهان هواي اورشليم را تداعي مي كند. اين يهودي جوان در ادامه با اشاره به همزيستي مسالمت آميز با نسل امروزي ايران از يك موضوع ديگر نيز سخن مي گويد و مي افزايد: هرگاه ارتش اسرائيل به اردن خاوري حمله ور مي شود و يا به كشتار فلسطينيها در نوار غزه دست مي زند، در ميدان فلسطين اصفهان تظاهرات برپا مي شود و شعارهايي بر در و ديوار كنيسه داوود نصب مي شود كه بر روي آنها مرگ بر اسرائيل نوشته شده است. اگرچه دولت محمد خاتمي همواره ميان يهوديان و صهيونيستها تفاوت قائل شده است. روزنامه سوئيسي نويه زوريشه در پايان مقاله بلندبالاي خود پس از اشاره به چند نمونه ديگر در پيوند با زندگي مسالمت آميز ميان يهوديان و مسلمانان در اصفهان مي نويسد: در 1600 كيلومتري غرب اصفهان، (مقصود در اسرائيل و فلسطين) اما چنين حالتي ديده نمي شود كه نشان از تفاهم ميان پيروان اين دو كيش و آيين داشته باشد. يك خبرنگار سوئيسي كه هم اينك در ايران به سر مي برد، در يك مقاله تحليلي زندگي مسالمت آميز ميان يهوديان و مسلمانان در اصفهان را با ناآراميها و خشونتها در روزهاي اخير در نوار غزه مقايسه كرده و نوشته است مسلمانان و يهوديان در اصفهان به اثبات رسانده اند كه بدون قهر و خشونت هم مي توان در كنار يكديگر زندگي كرد. كريستف پلاته، خبرنگار روزنامه سوئيسي نويه زوريشه Neue Zuriche به نقل از متولي مسجد اقصي در اصفهان مي نويسد: يهوديان و مسلمانان در اصفهان بدون آنكه مساله خاصي با يكديگر داشته باشند، يك زندگي مسالمت آميز را در كنار يكديگر سپري مي كنند و حتي برخي از يهوديان براي شركت در بعضي از اعياد مسلمانان به اين مسجد مي آيند. رافائل صديق پور، يك دانشجوي 27 ساله يهودي هم به خبرنگار سوئيسي مي گويد: در احاديث آمده كه از 2500 سال پيش به اين سو يهوديان در اصفهان سكني گزيده اند، چرا كه هواي اصفهان هواي اورشليم را تداعي مي كند.
XS
SM
MD
LG