لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۹

مصاحبه روزنامه Die Welt با خانم شيرين عبادي


(rm) صدا |
خانم شيرين عبادي در مصاحبه اي با روزنامه آلماني دي ولت به بازتاب ديدگاه هاي خود نسبت به چگونگي دستيابي به مردمسالاري در خاورميانه پرداخت. شهرام ميريان (راديو فردا): خانم شيرين عبادي در آغآز اين مصاحبه، الينور روزولت را بعنوان يك زن آمريكايي كه حقوق بشر را به راه درستي رهنمون ساخت، مورد ستايش قرار مي دهد و وي را سرمشق خود به حساب مي آورد و يادآور مي شود كه بدرفتاري در زندان ابوغريب چهره آمريكا را مخدوش ساخته است. وي مي گويد همين كه عكسهاي بدرفتاري با زندانيان عراقي را ديده از خود پرسيده است كه چه بر سر تمدن آمريكا آمده. خبرنگار سپس مي پرسد بخشي از يك برنامه جامع كه آمريكا را به عراق كشانده آنست كه در منطقه خاورميانه دموكراسي و مردمسالاري برپا شود. آيا از اين طريق آمريكا مي تواند به اين هدف دست يابد. خانم عبادي در پاسخ مي گويد: مردمسالاري هديه اي نيست كه روي سيني طلا گذاشت و به ديگران هديه كرد. يا كالايي نيست كه از طريق كشتي يا تانك وارد كرد. مردمسالاري يك روند تاريخي است كه بايد از درون جامعه متحول شود. خبرنگار دي ولت مي پرسد بنابراين فشار خارج نقشي ندارد. خانم عبادي مي گويد مطمئنا فشار از سوي جامعه جهاني عاملي مهم است و خواستار آن مي شود كه اين فشار تنها از سوي سازمان ملل متحد وارد شود و اضافه مي كند كشورهايي كه فاقد مردمسالاري اند نبايد از نهاد هاي بين المللي مانند بانك جهاني، صندوق پل و اتحاديه اروپا كمك مالي دريافت كنند چراكه سران مستبد اين گونه كشورها پول هاي دريافتي را مورد سوء استفاده قرار مي دهند و زماني كه از اريكه قدرت بزير بيافتند اين ملت ها هستند كه مقروض مي شوند. بنابراين بانك جهاني هنگام اعطاي وام به كشورها بايد مردمسالاري را بعنوان پيش شرط اصلي مورد توجه قرار دهد. افزون بر اين كساني كه بر اين باورند تحول اقتصادي بدون توسعه سياسي امكان پذير است خود را فريب داده اند. خانم شيرين عبادي در مصاحبه اي با روزنامه آلماني دي ولت به بازتاب ديدگاه هاي خود نسبت به چگونگي دستيابي به مردمسالاري در خاورميانه پرداخت. خانم عبادي در بخشي از مصاحبه گفت: كشورهايي كه فاقد مردمسالاري اند نبايد از نهاد هاي بين المللي مانند بانك جهاني، صندوق پل و اتحاديه اروپا كمك مالي دريافت كنند چراكه سران مستبد اين گونه كشورها پول هاي دريافتي را مورد سوء استفاده قرار مي دهند و زماني كه از اريكه قدرت بزير بيافتند اين ملت ها هستند كه مقروض مي شوند. راديو فردا مروري دارد بر اين گزارش.
XS
SM
MD
LG