لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۴۴

كنفرانس مشترك موسسه تحقيقاتي «هوور» و دانشگاه استنفورد: «سياست، جامعه و اقتصاد در ايران در حال گذار»


(rm) صدا |
مسعود ملك (راديوفردا): موسسه هوورHoover و دانشگاه استنفورد Stanfordكنفرانس دو روزه‌اي برگزار كردند تحت عنوان سياست، جامعه و اقتصاد در ايران در حال گذار. اين كنفرانس بخشي از يك برنامه تحقيقي بزرگتر است به نام دموكراسي در ايران. و اين برنامه به نوبه خود يك مورد خاص است از پژوهشي گسترده تر درباره گذار به سرمايه‌داري دموكراتيك با هدف ارزيابي، تبيين و تحقيق درباره نظام‌هايي كه مسير گذار از ساختارهاي غير دموكراتيك به ساختارهاي دموكراتيك را دنبال مي كنند و به گفته سرپرست موسسه هوور در استنفورد در حركت جهان به سوي دموكراسي هيچ كشوري به اندازه ايران اهميت ندارد. مريم احمدي (راديو فردا، استنفورد، کالیفرنیا): گردانندگان كنفرانس دو روزه سياست، جامعه و اقتصاد در ايران در حال گذار، لري دايموند و عباس ميلاني بودند كه هر دو در دانشگاه استنفورد علوم سياسي تدريس مي كنند. نخستين سخنران كنفرانس لري دايموند Diamond بود كه درباره شرايط گذار به دموكراسي و شرايط ساختاري، شرايط بين المللي و وضعيت و جايگاه نيروهاي سياسي صحبت كرد، اما پيش از اينها بر اهميت توسعه اقتصادي، توسعه انساني، طبقه متوسط مستقل از دولت و به ويژه وجود يك جامعه مدني بازهم مستقل از دولت و به دور از قدرت سياسي و فعال در عرصه اجتماعي تاكيد كرد. مايكل مكوال استاد دانشگاه استنفورد و از اعضاي موسسه هوور درباره نظريه ها و تجربه هاي گذار به دموكراسي صحبت كرد و به مقايسه وضعيت ايران با شكل گذار لهستان به دموكراسي پرداخت. حسين بشيريه، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران درباره چشم‌انداز سياسي در ايران امروز سخنراني كرد. عنوان سخنراني آقاي بشيريه بحران دولت ايدئولوژيك بود. آقاي بشيريه با اشاره به بحران‌هاي گوناگوني كه جمهوري اسلامي با آن روبرو است، از جمله بحران ايدئولوژيك، بحران مشروعيت، بحران مشاركت سياسي، گذار ايران به دموكراسي را بسيار كند توصيف كرد. اما خانم اعظم طالقاني ديگر سخنران نخستين روز كنفرانس كه با تاكيد بر نقش زنان صحبت مي‌كرد، نگاه خوشبينانه‌تري نسبت به گذار ايران به دموكراسي داشت. خانم طالقاني در بخشي از سخنان خود گفت: گذار ايران به دموكراسي تحقق خواهد يافت، اما هشدار داد كه دل‌مشغولي با اين امر، نبايد سبب بي‌توجهي به موضوع ديگري شود که چگونه ثروت‌هاي ملي ما به باد مي رود. خانم مهرانگيز كار و دكتر عبدالكريم لاهيجي درباره موانع حقوقي گذار به دموكراسي صحبت كردند. خانم كار با برشمردن اصولي از قانون اساسي امكان گذار مسالمت آميز به دموكراسي را در چارچوب‌هاي موجود اگر نه غير ممكن، بسيار بعيد دانست و دكتر لاهيجي، درباره جدايي دين از سياست صحبت كرد. در بخش ديگري از كنفرانس كه به نقش رسانه ها مربوط مي شد، عليرضا رجايي بررسي جالبي از وضعيت رسانه ها ارائه كرد و در اين بخش همچنين بر نقش اينترنت بر تحولات دموكراتيك اشاره شد. دكتر نجم الدين مشكوتي درباره نقش تلفن موبايل صحبت كرد و خانم سيمين بهبهاني به شيوه‌اي بسيار زيبا با اشعار خود تاريخ 25 ساله جمهوري اسلامي را مرور كرد. بحث‌هاي روز دوم كنفرانس با سخنراني دكتر سروش آغاز شد كه درباره همخوانيها و ناسازگاريهاي اسلام و دموكراسي بود. مقاله عمادالدين باقي كه نتوانسته بود به موقع ويزاي ورود به آمريكا دريافت كند و توسط عباس ميلاني خوانده شد، درباره مجازات اعدام بود. دكتر توكلي ترقي درباره اقليتهاي ديني صحبت كرد و دكتر حميد احمدي، درباره اقليتهاي قومي و سرانجام در پرشنونده ترين بخش كنفرانس كه ميزگردي درباره مناسبات ايران و آمريكا بود، جرج شولتز، وزير پيشين امور خارجه آمريكا، عباس ميلاني، مايكل مكوال، دكتر هرمز حكمت و لري دايموند صحبت كردند. در اين ميزگرد نظرات مختلفي درباره بايدها و نبايدها و چوني ها و چرايي روابط متقابل مطرح شد. اما دغدعه عمده مدعوين در كنفرانس و سئوال‌هايي كه در رابطه با برقراري مناسبات ايران و آمريكا مطرح شد، اين بود كه نگراني‌هاي آمريكا از مجهز شدن ايران به سلاح هسته‌اي، سبب شود ايالات متحده و اصولا جهان غرب در مقابل تضمين ايران جهت كنار گذاشتن برنامه‌هاي هسته‌اي، حقوق بشر و دموكراسي در ايران را به فراموشي بسپارد. موسسه هوورHoover و دانشگاه استنفورد Stanford كنفرانس دو روزه‌اي برگزار كردند تحت عنوان سياست، جامعه و اقتصاد در ايران در حال گذار. گردانندگان كنفرانس لري دايموند و عباس ميلاني بودند كه هر دو در دانشگاه استنفورد علوم سياسي تدريس مي كنند. علاوه بر آن دو، مايكل مكوال استاد دانشگاه استنفورد و از اعضاي موسسه هوور درباره نظريه ها و تجربه هاي گذار به دموكراسي صحبت كرد و به مقايسه وضعيت ايران با شكل گذار لهستان به دموكراسي پرداخت. از ايران، حسين بشيريه، اعظم طالقاني، سيمين بهبهاني و دكتر نجم الدين مشكوتي در اين كنفرانس سخنراني كردند و مقاله هائي از دكتر سروش و عمادالدين باقي عرضه شد. سخنرانان ديگر عبارت بودند از خانم مهرانگيز كار و دكتر عبدالكريم لاهيجي و دكتر توكلي ترقي. در پايان كنفرانس طي يك ميزگرد نظرات مختلفي درباره بايدها و نبايدها و چوني ها و چرايي روابط ايران و آمريكا مطرح شد.
XS
SM
MD
LG