لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۴۵

جمهوري اسلامي از سوي برخي اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به جلوگيري از ورود بازرسان به برخي تاسيسات خود متهم شد


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): بيش از سه هفته به آغاز اجلاس هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي باقي نمانده است، اما گزارش ها حاکي از آن است که برخي از دولت ها، به ويژه آمريکا، خواهان آن هستند که محمد البرادعي، رئيس آژانس، ايران را به خاطر همکاري ناکافي با جامعه بين الملل، به باد انتقاد بگيرد. اين امر از آنجا سرچشمه مي گيرد که برخي از اعضاي هيات مديره آژانس، ايران را متهم کرده اند که از ورود بازرسان آژانس به برخي از مناطق و تاسيسات نظامي جلوگيري مي کنند. فريبا مودت (راديوفردا): روز گذشته خبرگزاري رويتر گزارش داد که برخي از اعضاي هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران را متهم کرده اند که عليرغم وعده هاي پيشين، به بازرسان آژانس اجازه ورود به مناطق نظامي جمهوري اسلامي داده نشده است. از سوي ديگر خبرگزاري رويتر به نقل از مقامات آمريکايي مي گويد که ايران داراي دو برنامه اتمي جداگانه است. يکي برنامه اي علني که جزئيات آن را براي سازمان ملل افشاء کرده است، و ديگري پروژه اي محرمانه که هدف آن توليد سلاح هاي اتمي است. اتهامي که ايران آن را کرارا تکذيب کرده است. در ارتباط با عمليات بازبيني بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران، سفير جمهوري اسلامي در سازمان ملل در وين، پيروز حسيني، وجود هرگونه مانع بر سر راه بازرسي هاي مذکور را تکذيب کرده، و گفته است که ايران و سازمان ملل در مورد مناطق و تاسياست مورد نظر بازرسان آژانس مذاکره مي کنند و همه چيز به خوبي پيش مي رود. يک منبع ديپلماتيک در وين به خبرگزاري رويتر گفته است که آژانس بين المللي انرژي اتمي، تنها به تاسيساتي دسترسي دارد که از قبل مورد توافق آژانس و مقامات ايران قرار گرفته باشد. ساعتي پيش يکي از مقامات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي، که نخواست هويت وي فاش شود، در گفتگويي اختصاصي به راديوفردا گفت که اختيارات آژانس در ايران با حدود اختيارات آن در عراق بسيار متفاوت است، زيرا ايران به عنوان يک عضو کامل جامعه بين الملل، از حقوق حقه اي برخوردار است که آژانس نمي تواند آن را ناديده بگيرد. بنابراين، به گفته اين مقام، بازديد از برخي از تاسيسات ايران، بايد با اجازه قبلي مقامات مسئول انجام شود. وي در ادامه افزود که ايران از نظر حقوقي، هيچگونه اجباري به نشان دادن تاسيسات اتمي خود ندارد، و اين امر را داوطلبانه انجام مي دهد. اين مقام آگاه همچنين در مورد گزارش يک هزار صفحه اي ايران به آژانس بين المللي گفت که مسئولين امر قادر نيستند گزارش مذکور را تا پايان ماه ژوئن مطالعه کرده، نتيجه امر را به اطلاع هيات مديره برسانند. و هر چند هيات مديره همچنان به گردهمايي هاي خود در نيمه ماه ژوئن و نيز ماه سپتامبر ادامه خواهد داد، به گفته اين مقام مطالعه دقيق گزارشي که ايران در اختيار آژانس گذاشته است، ممکن است ماه ها و حتي سال ها به طول انجامد. برخي از اعضاي هيات مديره آژانس آژانس بين المللي انرژي اتمي، جمهوري اسلامي را متهم کردند که از ورود بازرسان آژانس به برخي از مناطق و تاسيسات نظامي جلوگيري مي کند. مقامات آمريکايي نيز گفتند که حکومت ايران داراي دو برنامه اتمي جداگانه است. يکي برنامه اي علني که جزئيات آن را براي سازمان ملل افشاء کرده است، و ديگري پروژه اي محرمانه که هدف آن توليد سلاح هاي اتمي است. يکي از مقامات نزديک به آژانس بين المللي انرژي اتمي، که نخواست هويت وي فاش شود، در گفتگويي اختصاصي به راديوفردا گفت که اختيارات آژانس در ايران با حدود اختيارات آن در عراق بسيار متفاوت است، زيرا ايران به عنوان يک عضو کامل جامعه بين الملل، از حقوق حقه اي برخوردار است که آژانس نمي تواند آن را ناديده بگيرد. بنابراين، به گفته اين مقام، بازديد از برخي از تاسيسات ايران، بايد با اجازه قبلي مقامات مسئول انجام شود. وي در ادامه افزود که ايران از نظر حقوقي، هيچگونه اجباري به نشان دادن تاسيسات اتمي خود ندارد، و اين امر را داوطلبانه انجام مي دهد.
XS
SM
MD
LG