لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۶

جبهه مشارکت ايران اسلامي، مجلس هفتم را غيرقانوني اعلام کرد


(rm) صدا |
جبهه مشارکت ايران اسلامي؛ بزرگترين فراکسيون اصلاح طلبان در مجلس شوراي اسلامي به مناسبت آغاز به کار مجلس هفتم بيانيه اي صادر کرد. در اين بيانيه مجلس هفتم تجسم حاکميت اقليتي منسجم در يک ساختمان نيمه مخفي توصيف شده است. بهمن باستاني(راديو فردا): امروز آخرين روز مجلس ششم و فردا آغاز رسمي مجلس هفتم است. اصلاح طلبان جمهوري اسلامي مجلس ششم را مجلس اصلاحات مي خوانند و مجلس هفتم را مجلس کودتا. جبهه مشارکت، بزرگترين فراکسيون اصلاح طلبان در مجلس ششم، انتخابات مجلس هفتم را در اعتراض به رد گسترده صلاحيت داوطلبان نمايندگي غيرقانوني اعلام کرد و حرکت شوراي نگهبان را کودتا عليه اصلاحات خواند. اقدامات شوراي نگهبان از سوي جناح محافظه کاران حکومت و همچنين رهبر جمهوري اسلامي قاطعانه مورد پشتيباني قرار گرفت. جبهه مشارکت در اين بيانيه نوشته است: برگزاري انتخابات نمايشي و در هم شکستن بي پرواي بديهي ترين چارچوبهاي مردم سالاري توسط شوراي نگهبان و حاميان آن به مثابه شکستي براي تجربه اصلاح طلبي ايران تلقي مي شود. جبهه مشارکت مجلس هفتم را مجلس سنا خوانده که محصول کودتاي سفيد است. اين کودتا را به تعبير جبهه مشارکت دستهاي نيمه پنهاني سازمان دادند. جبهه مشارکت در اين بيانيه مجلس هفتم را وامدار اقليتي صاحب قدرت و در عين حال داراي سازماندهي غيرآشکار توصيف کرده است. اقليتي که در يک سازمان نيمه مخفي ناشناخته منسجم است. جبهه مشارکت که غير از شوراي نگهبان و حاميان آن، نشاني روشني براي اين سازمان نيمه مخفي ناشناخته و در عين حال صاحب قدرت نمي دهد، نسبت به چشم انداز مجلس هفتم هشدار داده و نوشته است که سوابق و ايده هاي کنوني گردانندگان مجلس هفتم نگرانيها از چشم انداز اوضاع را تشديد مي کند. اين سوابق چيست و متعلق به کدام نمايندگان مجلس هفتم است؟ جبهه مشارکت پاسخ مي دهد: تندروترين و بي پرواترين عناصرکه در عرصه تجاوز به حقوق ملت شناخته شده اند. از نظر جبهه مشارکت گردانندگان اصلي مجلس هفتم در خارج از مجلسند. و ماهيتشان حتي براي شماري از نمايندگان همين مجلس پوشيده است. بزرگترين فراکسيون اصلاح طلبان مجلس ششم در همين بيانيه از رهبر جمهوري اسلامي خواسته است که نقش اصلي مجلس در قانونگذاري و نظارت بر همه نهادهاي کشور را به رسميت بشناسد. جبهه مشارکت ايران اسلامي، بزرگترين فراکسيون اصلاح طلبان در مجلس شوراي اسلامي، به مناسبت آغاز به کار مجلس هفتم بيانيه اي صادر کرد. جبهه مشارکت انتخابات مجلس هفتم را در اعتراض به رد گسترده صلاحيت داوطلبان نمايندگي غيرقانوني اعلام کرد و حرکت شوراي نگهبان را کودتا عليه اصلاحات خواند. جبهه مشارکت مجلس هفتم را مجلس سنا خوانده که محصول کودتاي سفيد است. اين کودتا را به تعبير جبهه مشارکت دستهاي نيمه پنهاني سازمان دادند. جبهه مشارکت در اين بيانيه مجلس هفتم را وامدار اقليتي صاحب قدرت و در عين حال داراي سازماندهي غيرآشکار توصيف کرده است. اقليتي که در يک سازمان نيمه مخفي ناشناخته منسجم است. جبهه مشارکت در اين بيانيه از رهبر جمهوري اسلامي خواسته است که نقش اصلي مجلس در قانونگذاري و نظارت بر همه نهادهاي کشور را به رسميت بشناسد.
XS
SM
MD
LG