لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۳

بررسي پرونده رشوه خواري طرف‌هاي بازرگاني شرکت نفت نروژي در آخرين روز مجلس ششم


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): در آخرين نشست نمايندگان دور ششم مجلس همچنين در ميان ساير گزارشهاي هيات تحقيق و تفحص، پرونده رشوه خواري طرفهاي بازرگاني شركت استات اويل نيز مرور شد. در اين پرونده هرچند نام دو تن از طرفين ايراني شركت مذكور ذكر شده، اما به گفته مخبر كميسيون هيچگونه شاهد و مدركي دال بر اينكه يكي از افراد ذكر شده در اين گزارش موسوم به م . ه رشوه گرفته شده، ارائه نشده است. فريدون زرنگار (راديو فردا): برابر گزراشهايي كه تا به حال منتشر شده اند، ماجراي پرونده از آنجا آغاز مي شود كه شركت نفتي نروژي استات اويل كه در سال گذشته برنده قرارداد 350 ميليون دلاري فاز شش و هفت و هشت مخازن پارس جنوبي شد، براي فراهم كردن زمينه برنده شدن خود در اين قراردادها چند درصد مبلغ قرارداد را به عنوان حق مشاوره به شركتي به نام هورتون پرداخت كرده است. اين شركت هم بيش از پنج ميليون دلار حق مشاوره به دو ايراني و افرادي از شركت استات اويل مي دهد تا زمينه امضاي قرارداد نفتي با دولت ايران را فراهم كند. به گفته عباس حاجياني، مخبر كميسيون، اين مبلغ بين ايرانيها و نروژيها تقسيم شده است. صداي عباس حاجياني (نماينده مجلس): مبلغ پنج ميليون و 200 هزار دلار به حسابهاي سوئيس واريز گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده كه پليس نروژ با وزارت اطلاعات در جريان بازخواني اين حسابها قرار دارند. بر اساس بعضي از اظهارات احتمال فساد در بعضي از اعضاي تصميم گير در استات اويل و عباس يزدان پناه يزدي بعيد به نظر نمي رسد. ف . ز : پيامد افشاي اين مساله از طرف روزنامه هاي نروژي، استعفاي شماري از مقامهاي بلندپايه شركت استات اويل در نروژ و پيگرد قضايي آنان بود. در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس جزئيات چگونگي بررسي اين پرونده به طور كامل آمده است. آنچه اما در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس كمبود آن احساس مي شود، نتيجه تحقيقات و بررسيهاي آن در ايران است. برابر گزارش هيات تحقيق و تفحص يكي از طرفهاي ايراني مذاكره با نروژيها، عباس يزدان پناه يزدي نام دارد. اين شخص آنطور كه در گزارش آمده از سوي آقاي م . ه به نروژيها معرفي شده است. در گزارش از نفر دوم همه جا با حروف م . ه نام برده مي شود كه به بنا به گزارشهاي بي شماري كه تا كنون در رسانه هاي ايراني و نروژي منتشر شده است، م . ه كسي جز مهدي هاشمي رفسنجاني پسر مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند باشد. مخبر كميسيون انرژي مجلس كه گزارش را مي خواند، گفت: مقامات نروژي در حال تدوين گزارش نهايي بررسيهاي خود هستند. اما تلاش آنان براي ملاقات با آقاي م . ه هنوز به نتيجه اي نرسيده است. صداي عباس حاجياني: دادستان كل و پليس فسادهاي اقتصادي به رسيدگي به پرونده تا نتيجه نهايي اعتقاد دارند و در حال تدوين گزارش نهايي خود مي باشند، منتها اصرار داشتند كه براي تكميل اطلاعات خود نياز به ملاقات با آقاي م . ه دارند و براي انجام اين عمل دو نامه ارسال نموده اند كه هنوز پاسخي دريافت نداشته اند. ف . ز : به گزارش مخبر كميسيون انرژي مجلس آقاي م . ه سفرهاي خود به نروژ را انكار نكرده است، اما مي گويد اين سفرها ارتباطي با استات اويل و قراردادهاي نفتي ايران و نروژ نداشته است. مخبر كميسيون مي گويد هيات تحقيق و تفحص هم تا كنون به هيچ گونه سندي درباره شركت آقاي م . ه در اين ماجرا دست نيافته است. صداي عباس حاجياني: هيات تا زمان تنظيم گزارش در تحقيقات خود به هيچ نوع ارتباط مستند و مستدل بين آقاي م . ه و شركت هورتن دست نيافت، همچنين تا اين زمان هيچ نوع مستنداتي مبني بر هرگونه پرداخت به مشاراليه دريافت نگرديده است. ف . ز : آنطور كه ناظران مي گويند، گزارش هيات تحقيق و تفحص هم نتوانست چيز بيشتري بر آنچه تا به حال در آن منتشر شده است بيافزايد، چون آنچه كه قاعدتا هيات تحقيق و تفحص در مجلس شوراي اسلامي بايستي روشن مي كرد، چگونگي سوء استفاده هاي مالي ايرانيها براي فراهم كردن زمينه امضاي قراردادهاي نفتي و احيانا ضررهايي كه از اين رهگذر متوجه منافع ملي ايران شده است مي باشد كه به گفته ناظران جاي آن در گزارش خالي است. در آخرين نشست نمايندگان دور ششم مجلس در ميان ساير گزارشهاي هيات تحقيق و تفحص، پرونده رشوه خواري طرفهاي بازرگاني شركت استات اويل نيز مرور شد. در اين پرونده هرچند نام دو تن از طرفين ايراني شركت مذكور ذكر شده، اما به گفته مخبر كميسيون هيچگونه شاهد و مدركي دال بر اينكه يكي از افراد ذكر شده در اين گزارش موسوم به م . ه رشوه گرفته شده، ارائه نشده است. ماجراي پرونده از آنجا آغاز مي شود كه شركت نفتي نروژي استات اويل كه در سال گذشته برنده قرارداد 350 ميليون دلاري فاز شش و هفت و هشت مخازن پارس جنوبي شد، براي فراهم كردن زمينه برنده شدن خود در اين قراردادها چند درصد مبلغ قرارداد را به عنوان حق مشاوره به شركتي به نام هورتون پرداخت كرده است. اين شركت هم بيش از پنج ميليون دلار حق مشاوره به دو ايراني و افرادي از شركت استات اويل مي دهد تا زمينه امضاي قرارداد نفتي با دولت ايران را فراهم كند. به گفته عباس حاجياني، مخبر كميسيون تحقيق و تفحص، اين مبلغ بين ايرانيها و نروژيها تقسيم شده است.
XS
SM
MD
LG