لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۴۷

لزوم واگذاري منابع زيرزميني به نهادي كاملا مستقل از دولت، به منظور نهادينه كردن دموكراسي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): دكتر حسين ابقري، اقتصاد دان و متخصص مديريت مالي در كنفرانس پژوهشهاي ايراني پيشنهاد كرد كه نهاد جديدي كاملا جدا از دولت به وجود آيد و نام بنياد ثروت ملي ايران را داشته باشد. وي در پاسخ به پرسش پريچهر فرزام كه از وي پرسيد در رابطه با درآمد نفت كه ثروت ملي ايران است، به گمان شما آيا راهي وجود دارد كه مساله احتمالي عدم استفاده صحيح از اين درآمد در حكومت كنوني ايران را حل كند، مي گويد: دكتر حسين ابقري (اقتصاد دان و کارشناس): براي استقرار و نهادينه كردن دموكراسي و براي توسعه اقتصادي ايران بخش خصوصي بايد كارهايي را كه دولت مي كند به دو بخش تقسيم كنيم. يكي كارهايي است كه بخش خصوصي مي تواند انجام دهد و آن بخشي است كه وابسته عمومي است كه در دست دولت است. تمام صنايعي كه به عنوان ملي كردن زير نظر دولت آمده است، بايد از زير نظر دولت بيرون بيايد. بخشي از آنها بايد خصوصي بشوند، نه به نحوي كه در جمهوري اسلامي از خصوصي سازي صحبت مي شود و عمل مي شود. يعني در حقيقت واگذار مي كنند به حاميان رژيم و از آن گذشته بعد از فروش سهام اين كارخانجات و غيره پول دريافتي آن بخشي مي رود به بنيادهاي مختلف، بخشي از آن مي رود به بودجه دولت كه باز در اين حاكميت صرف مي شود ودر حقيقت حيف و ميل مي شود. بايد منابع زيرزميني ما از اختيار دولت بيايد بيرون و نهادي به وجود بيايد كاملا مستقل از دولت، اين نهاد مي شود كه بنياد ثروت ملي ايران نامگذاري بشود، هيات امناي اين نهاد را مجلس انتخاب خواهد كرد و اين نهاد پاسخگو خواهد بود به مجلس. اين بنياد ثروت ملي سالانه تصميم مي گيرد كه اين درآمد نفت را به چه نحو سرمايه گذاري كند. توجه داشته باشيد كه در زمان حال جمهوري اسلامي و همچنين در گذشته اين نفت به صورت يك درآمدي بوده براي دولت و دولت اين را به هر نحو خواسته خرج كرده. اين نهاد مستقلا هر ساله تصميم مي گيرد زير نظر مجلس چه مقدار نفت و يا گاز و يا منابع زيرزميني استخراج شود و بعد فروش اينها درآمد، سرمايه گذاري خواهد شد در جهت توسعه صنايع جديد رقابتي كه ايران بتواند بعد از تمام شدن منابع نفت و گاز، صنايعي را توسعه داشته باشد كه بتواند اقتصاد ايران همچنان ادامه پيدا كند و منبع درآمدي باشد براي نسلهاي آينده. اين كاري است كه بايد انجام شود. اول خصوصي سازي صنايع بعد در آوردن منابع زيرزميني به ويژه نفت و گاز از دست دولت و واگذاري آن به اين نهاد جديد كه اين نهاد جديد از طرف ملت سرمايه گذاري خواهد كرد، مردم ايران سهامداران اين بنياد خواهد بود. تمام افراد ايران، آنهايي كه به سن بلوغ رسيده و شروع به كار كرده و درآمدي دارد و ماليات پرداخت مي كنند، در حقيقت آنها مي شوند سهامداران اين بنياد جديد. اين نهاد سرمايه گذاري كه در صنايع جديدي خواهد كرد، خواه ناخواه درآمد خواهد داشت، در پايان سال سود سهام خواهد داشت. آن سود سهام مي تواند به حساب يك يك افراد ملت ايران، به حساب بازنشستگي آنها واريز بشود. اين است كه ديگر مردم وابسته به دولت نيستند، الان دولت با اين درآمدي كه دارد، مردم را وابسته به خود نگه داشته. با اين صنايعي كه كنترل مي كند، مردم مستخدم دولت شدند. در حقيقت براي رسيدن به دولت بايد اين واژگون بشود، به نحوي كه دولت در خدمت مردم باشد. همانطوري كه اشاره كردم دولت اين درآمد را استفاده مي كند براي توزيع به هر نحوي كه خواستند براي خودشان و براي سركوب ملت و براي اينكه به آن مرحله دموكراسي برسيم بايد اين منبع درآمد از دست دولت بيرون بيايد كه بتواند دموكراسي در ايران نهادينه بشود. دكتر حسين ابقري، اقتصاد دان و متخصص مديريت مالي در كنفرانس پژوهشهاي ايراني پيشنهاد كرد كه نهاد جديدي كاملا جدا از دولت به وجود آيد و نام بنياد ثروت ملي ايران را داشته باشد. وي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تمام صنايعي كه به عنوان ملي كردن زير نظر دولت آمده است، بايد از زير نظر دولت بيرون بيايد. بايد منابع زيرزميني ما از اختيار دولت بيايد بيرون و نهادي به وجود بيايد كاملا مستقل از دولت، اين نهاد مي شود كه بنياد ثروت ملي ايران نامگذاري بشود، هيات امناي اين نهاد را مجلس انتخاب خواهد كرد و اين نهاد پاسخگو خواهد بود به مجلس. اين بنياد ثروت ملي سالانه تصميم مي گيرد كه اين درآمد نفت را به چه نحو سرمايه گذاري كند. براي اينكه به آن مرحله دموكراسي برسيم بايد اين منبع درآمد از دست دولت بيرون بيايد كه بتواند دموكراسي در ايران نهادينه بشود.
XS
SM
MD
LG