لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۵۱

طرح يك دانشمند آمريكائي براي همکاري علمي ماوراي اختلافات سياسي ميان کشورهاي خاورميانه


(rm) صدا |
شايد مشکل باشد تصور اينکه در کنار آشوب ها و درگيري هاي سياسي بتوان ميان بسياري از کشورهاي خاورميانه، همکاري و تفاهم ايجاد کرد. اما اين همکاري دست کم در زمينه تحقيقات علمي جريان دارد. مبتکر ايجاد همکاري علمي وراي نقطه نظرهاي سياسي و اختلاف هاي ميان کشورهاي خاورميانه، هرمان وينيک، دانشمند مرکز شتاب خطي دانشگاه استنفورد و مدير امور اجرايي اين دانشگاه است. فاطمه امان از آقاي وينيک در مورد اين طرح تحقيقي خاورميانه پرسيده است: هرمان وينيک: اين پروژه تحقيقي را من در سال 1997 ارائه کردم. هدف از ايجاد اين پروژه، راه اندازي مرکز بزرگي براي گسترش پژوهش هاي پايه در همه کشورهاي خاورميانه است. در حال حاضر، 9 کشور به اين پروژه پيوسته اند. اين 9 کشور، بحرين، مصر، اسرائيل، فلسطين، اردن، ترکيه، پاکستان، ايران و امارات متحده عربي هستند. فاطمه امان (راديو فردا): دکتر هرمان وينيک مي گويد همه اين 9 کشور در همکاري نزديک با يکديگر هستند و تجهيزات اين موسسه تحقيقي بزرگ هم در حال ساخته شدن است. او در مورد نماينده ايران در اين طرح تحقيقي دکتر هادي هادي زاده دانشمند فيزيک هسته اي مي گويد: آقاي هادي زاده به اين طرح علاقمند شد زيرا معتقد بود که انتقال و ساختن يک چنين موسسه و تجهيزاتي در خاورميانه، در پيشرفت و توسعه علوم و تکنولوژي و دمکراسي، اهميت زيادي دارد. هرمان وينيک سپس از دستگيري دکتر هادي زاده و ده ها تن ديگر در ايران مي گويد و اينکه او (آقاي وينيک) براي خارج شدن دکتر هادي زاده از ايران که از ناراحتي قلبي رنج مي برد، تلاش زيادي کرده است. آقاي وينيک، هادي هادي زاده استاد دانشگاه فردوسي و مشهد را يک همکاربا ارزش مي خواند که با طرح سسامي براي گسترش علوم و تحقيقات علمي در خاورميانه همکاري دارد. هرمان وينيک مدير امور اجرايي دانشگاه استنفورد آمريکا، در باره اين طرح مي گويد: هرمان وينيک: طرح پژوهش هاي خاورميانه، سسامي نام دارد و آدرس وب سايت آن، www.sesame.org.jo ست. تجهيزات و ساختمان پروژه بزرگ ِ پژوهش هاي خاورميانه، در کشور اردن واقع شده است. براي ميزباني اين تجهيزات، شش کشور از جمله ايران رقابت داشتند. اما کشور اردن از طريق راي گيري انتخاب شد و پادشاه اردن، مکان مناسبي براي اين تجهيزات در اختيار ما گذاشت. تا کنون ده ميليون دلار جمع آوري شده و دولت آلمان بين 6 تا 7 ميليون دلار وسايل مورد نياز را در اختيار ما گذاشته است. هم اکنون ما به 30 ميليون دلار ديگر نيازمنديم. در اين رابطه در انتظار کمک هاي بيشتر اتحاديه اروپا، ژاپن و کشورهاي ديگر هستيم. 9 کشوري که شوراي اجرايي را تشکيل مي دهند، مسئوليت اين طرح را بر عهده دارند وبودجه عملياتي سالانه را تامين مي کنند. هرمان وينيک، دانشمند مرکز شتاب خطي دانشگاه استنفورد و مدير امور اجرايي اين دانشگاه مبتکر ايجاد همکاري علمي وراي نقطه نظرهاي سياسي و اختلاف هاي ميان کشورهاي خاورميانه، است. وي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هدف از ايجاد اين پروژه، راه اندازي مرکز بزرگي براي گسترش پژوهش هاي پايه در همه کشورهاي خاورميانه است. در حال حاضر،. 9 کشور، بحرين، مصر، اسرائيل، فلسطين، اردن، ترکيه، پاکستان، ايران و امارات متحده عربي به اين پروژه پيوسته اند. وی در مورد نماينده ايران در اين طرح تحقيقي دکتر هادي هادي زاده دانشمند فيزيک هسته اي مي گويد: آقاي هادي زاده به اين طرح علاقمند شد زيرا معتقد بود که انتقال و ساختن يک چنين موسسه و تجهيزاتي در خاورميانه، در پيشرفت و توسعه علوم و تکنولوژي و دمکراسي، اهميت زيادي دارد. وی سپس از دستگيري دکتر هادي زاده و ده ها تن ديگر در ايران مي گويد و اينکه او (آقاي وينيک) براي خارج شدن دکتر هادي زاده از ايران که از ناراحتي قلبي رنج مي برد، تلاش زيادي کرده است.
XS
SM
MD
LG