لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۱۹

سخنراني در مرکز فرهنگي ايرانيان اورنج کانتي درباره پيوند آذربايجان با ايران


(rm) صدا |
در يک برنامه سخنراني در يک مرکز فرهنگي ايرانيان اورنج کانتي در جنوب کاليفرنيا، ناصر انقطاع و محمد ارسي در مورد پيوند هميشگي آذربايجان با ايران سخن گفتند. اين جلسه با عنوان «تا هست آذربايجان پيوند ايران است و بس» با حضور اين دو سخنران و گروهي از ايرانيان به بحث و بررسي در مورد تماميت ارضي ايران پرداخت. دکتر ناصر انقطاع موضوع سخنراني خود را به بابک خرمدين بزرگمرد تاريخ ايران اختصاص داد. اما محمد ارسي در سخنراني خود با عنوان «مکتب تبريز، تماميت ارضي ايران» نکات تازه اي از مسائل ارضي و قومي ايران را عرضه کرد. از جمله اين نظريات اشاره به نقش تبريز و متفکران آذربايجان ايراني در حفظ تماميت ارضي، ناسيوناليزم و وحدت ايران بود.
XS
SM
MD
LG