لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۰۷

انجمن اسلامي دانشگاه امير کبير تهران در بيانيه اي مجلس هفتم را برآيند شکست اصلاحات حکومتي ناميد


(rm) صدا |
در آستانه سالگرد حمله به کوي دانشگاه و ناآراميهاي دانشجويي تيرماه 78 و همچنين خرداد 82 گزارشها از محيطهاي دانشجويي و به طور مشخص کوي دانشگاه تهران، از برآمد دوباره فعاليتهاي جنبش دانشجويي حکايت دارد. همزمان انجمن دانشگاه امير کبير تهران، اوضاع سياسي ايران را در ارتباط با آغاز به کار مجلس هفتم تشريح کرده است. بهمن باستاني (راديو فردا): احضار و بازداشت دانشجويان و فعالان دانشجويي همچنان موج فزاينده آشکاري دارد. تنها يک نمونه آماري کافيست که اين اوضاع را نشان دهد. عبدالله مومني دبير تشکيلات تشکل سراسر دانشجويان، دفتر تحکيم وحدت، در مقاله اي در روزنامه شرق نوشت: تنها در يک سال گذشته 175 احضار دانشجويان توسط قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و يا اداره اماکن صورت گرفته است. اين احضارها با صدور احکام زندان که در يک ماه گذشته فزوني گرفت، ادامه يافت. در اين اوضاع اگرچه جنبش دانشجويي و اساسا دفتر تحکيم به دليل گرفتاري بيشتر فعالانش در اين موج احضار و بازداشت، نسبتا دوره فترت را مي گذراند اما همزمان در يک ماه گذشته توانست سرانجام انتخابات شوراي مرکزي خود را بعد از دو سال برگزار کند و تجديد آرايش و تمرکز بر سازماندهي را به اجرا درآورد. همزمان انتشار بيانيه ها و برگزاري همايشها و سخنرانيها آرام آرام بار ديگر در محيطهاي دانشجويي آغاز شده است. تازه ترين بيانيه درباره اوضاع سياسي ايران از آن انجمن اسلامي دانشگاه امير کبير (پلي تکنيک) است که نشان مي دهد اجزاء مهم تشکيلات سراسري دانشجويي موجود در ايران بر مواضعي که از دو سال پيش طرح کرده اند، همچنان پاي مي فشارند. اين مواضع به طور مشخص در جداشدن جنبش دانشجويي از هر دو جناح حکومت خلاصه مي شود. در اين بيانيه پايان کار مجلس ششم، پايان کار اصلاحات حکومتي توصيف شده و مجلس هفتم فاقد مشروعيت. دانشجويان دانشگاه امير کبير اصولا حرکت اصلاحات حکومتي را بر دوش جنبش مردم ممکن دانسته اند و نوشته اند: تشکيل مجلس ششم نتيجه فشار اجتماعي مردم براي برون رفت از وضعيت نابسامان حاصل از دودهه ناديده انگاشتن حقوق ملت به بهانه هاي گوناگون بود. اما به نوشته اين دانشجويان مشکل اصلي ساختار حکومت و چارچوب سخت و متصلب آن بود. مجلس ششم عليرغم وفاداريش تا حد زيادي به شعارهاي خود ناموفق ماند و ظرفيت ساختار حاکم براي اصلاحات پارلمانتاريستي بر همگان آشکار شد. دانشجويان دانشگاه امير کبير مستقيما نقش و اقدامات رهبر جمهوري اسلامي را هدف قرار داده و با اشاره به تحصن نمايندگان در آستانه انتخابات مجلس هفتم نوشته اند: اين تحصن و استعفا مي بايست در مواردي همچون صدور حکم حکومتي صورت مي گرفت تا نه تنها مانع از بازيابي تشکيلاتي و جرئت گرفتن مجدد اقتدارگرايان مي شد، بلکه مي توانست با فعال کردن پتانسيل اجتماعي به اهرمي براي وادار کردن اربابان قدرت به تمکين در برابر خواست مردم بدل شود. اين دانشجويان مجلس هفتم را برآيند شکست اصلاحات حکومتي و براي تثبيت ولايت سطلنت گونه توصيف کرده و نوشته اند در برابر نمايندگان اين مجلس دو راه است: يا تمکين در برابر خواست مردم که تا کنون از سوي اربابانشان ناديده انگاشته شده و يا مانند گذشته اصرار بر نفي منافع و آزادي هاي مردم. دانشجويان دانشگاه اميرکبير نتيجه مي گيرند: سابقه عملکرد اقتدارگرايان نشان مي دهد که هر گونه اصلاح در منش فکري و رويه عملي آنان ناممکن است. بنابراين به نوشته اين دانشجويان، تقويت توان تئوريک فعالان و گروههاي سياسي و اجتماعي براي شناخت نقاط ضعف و قوت جنبش دموکراسي خواهي در ايران از نيازهاي اصلي جامعه ايران در دوران گذار تا سربرآوردن مجدد جريان اجتماعي مردم است. در آستانه سلاگرد حمله به کوي دانشگاه و ناآراميهاي دانشجويي تيرماه 78 و همچنين خرداد 82 گزارشها حاكي از تجديد حيات فعاليتهاي جنبش دانشجويي است. انجمن اسلامي دانشگاه امير کبير تهران در بيانيه اي مجلس هفتم را برآيند شکست اصلاحات حکومتي و براي تثبيت ولايت سطلنت گونه توصيف کرده و نوشته اند: در برابر نمايندگان اين مجلس دو راه است. يا تمکين در برابر خواست مردم که تا کنون از سوي اربابانشان ناديده انگاشته شده و يا مانند گذشته اصرار بر نفي منافع و آزادي هاي مردم. بنابراين به نوشته اين دانشجويان، تقويت توان تئوريک فعالان و گروههاي سياسي و اجتماعي براي شناخت نقاط ضعف و قوت جنبش دموکراسي خواهي در ايران از نيازهاي اصلي جامعه ايران در دوران گذار تا سربرآوردن مجدد جريان اجتماعي مردم است.
XS
SM
MD
LG