لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۹

عليرغم افزايش نقض حقوق بشر در ايران اتحاديه اروپا برنامه‌اي براي اقدام عليه جمهوري اسلامي ندارد: سخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): چند ماه از آخرين ديدار نماينده سازمان ملل از جمهوري اسلامي مي گذرد و سه سال است که اتحاديه اروپا يکي از شروط از سرگيري روابط بازرگاني با ايران را بهبود وضع حقوق بشر در اين کشور قرار داده است. با وجود اين، گزارش روز گذشته سازمان ديدبان حقوق بشر که در مورد ايران منتشر شد، حاکي از آن است که حقوق حقه شهروندان ايران همچنان و به گونه اي فزاينده پايمال مي شود. فريبا مودت (راديوفردا): روز گذشته سازمان ديدبان حقوق بشر گزارشي 64 صفحه اي منتشر کرد که در آن از وضع حقوق بشر در ايران به شدت انتقاد شده بود. در اين گزارش از بازداشت هاي خودسرانه، شکنجه زندانيان، زندان انفرادي و تعطيلي مطبوعات اصلاح گرا سخن رفته و خاطر نشان شده بود که ارعاب مردم توسط محافظه کاران، نه تنها ادامه دارد، بلکه شدت نيز يافته است. در اين جا اين سوال مطرح مي شود که سه سال مذاکره اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر در ايران، چه دستآوردهايي به همراه داشته است، اگر بنا به اين گزارش، حقوق شهروندان در جمهوري اسلامي اينچنين ناديده انگاشته مي شود؟ اين سوال را با کريستينا گالاک، سخنگوي خاوير سولانا، مسئول سياستگذاري اتحاديه اروپا در ميان گذاشتم. کريستينا گالاک (سخنگوي خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا): واقعيت اين است که ما در اکتبر سال گذشته آخرين دور مذاکرات را در زمينه حقوق بشر با دولت ايران به انجام رسانديم و نکاتي مثبت از آن دريافتيم. به ويژه آنکه اين ملاقات در فضايي سرشار از انرژي و اراده سياسي صورت گرفت. در اين ملاقات نمايندگان قوه قضاييه و دولت خود را به بهبود وضع حقوق بشر در ايران متعهد ساختند، اما در طول ماه گذشته، متوجه شديم که اين روند ادامه نيافته، بنابراين شکي نيست که ما در موقعيتي بسيار بسيار دشوار قرار گرفته ايم، به ويژه در ارتباط با آنچه که در جريان انتخابات در ايران اتفاق افتاد، که ما با آن سخت مخالف بوديم. بنابراين مي توانم در مجموع بگويم که موضع اتحاديه اروپا در قبال ايران، بدون ترديد موضعي انتقاد آميز است. به مراتب انتقادآميز تر از چند ماه پيش. ف.م.: در اينجا از خانم گالاک پرسيدم که با توجه به اينها همه، اتحاديه اروپا در نظر دارد چه اقدام قاطعي در اين زمينه انجام دهد؟ وي گفت: کريستينا گالاک: در اين مرحله همچنان مذاکرات و تماس خود را با مقامات ايران حفظ خواهيم کرد و با آنها قطع رابطه نخواهيم نمود. مي دانيد که روابط بازرگاني ميان اتحاديه اروپا و ايران برقرار نشده است، اما ما همچنان دولت ايران را تحت فشار خواهيم گذاشت. اتحاديه اقدام به خصوصي را عليه ايران مد نظر ندارد، اما ترديدي نيست که بر فشارهاي خود بر مقامات ايران ادامه خواهيم داد. آنها به خوبي مي دانند که همراه با همکاري در امر مبارزه با تروريسم بين المللي، مساله فعاليت هاي هسته اي و نيز خاورميانه، مساله حقوق بشر نيز يکي از نکات عمده مورد نظر اتحاديه در مذاکره با ايران بوده است. سه سال است که اتحاديه اروپا يکي از شروط از سرگيري روابط بازرگاني با جمهوري اسلامي را بهبود وضع حقوق بشر در ايران قرار داده است. اما گزارش روز گذشته سازمان ديدبان حقوق بشر که در مورد ايران منتشر شد، حاکي از آن است که حقوق حقه شهروندان ايران همچنان و به گونه اي فزاينده پايمال مي شود. کريستينا گالاک، سخنگوي حاويه سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که موضع اتحاديه اروپا در قبال حکومت ايران، موضعي انتقاد آميز تر از چند ماه پيش است. وي مي افزايد که در اين مرحله، اتحاديه اروپا اقدام به خصوصي را عليه حکومت ايران مد نظر ندارد، اما ترديدي نيست که بر فشارهاي خود بر جمهوري اسلامي ادامه خواهد داد.
XS
SM
MD
LG