لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۰۸

سايه شبح غول آساي چين براقتصاد ايران: رقابت واردات انبوه كفش و پارچه از چين با محصولات داخلي


(rm) صدا |
واردات انبوه کالا هاي چيني شمار زيادي از واحد هاي توليدي ايران را به ويژه در بخش هاي چرم و نساجي در موقعيتي بسيار دشوار قرار داده است. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): در روزگاري نه چندان دور صنايع نوپاي ايران تنها از توان صنعتي کشور هاي پيشرفته بيمناک بودند و براي در امان ماندن از رقابت همين کشور ها، حفظ و حتي تحکيم موانع را در مرز هاي گمرکي کشور طلب ميکردند. امروز واحد هاي صنعتي ايران خود را رو در روي رقيباني نو ظهور مي بينند که طي دو سه دهه گذشته واپس ماندگي را پشت سر گذاشته و به قدرت هاي تازه نفس صادراتي بدل شده اند، از جمله چين معروف به «کارخانه جهان» که انبوه کالا هايش به درون مرز هاي ايران سرازير شده، به ويژه در عرصه هايي بسيار حساس چون چرم و نساجي. روزنامه «ايران» چاپ تهران در آخرين شماره خود خبر ميدهد که چيني ها بر بازار کفش ايران چنگ انداخته اند و صد ها واحد توليدي را با خطر ورشکستگي روبرو کرده اند که پيآمد آن، به نوشته همان روزنامه، بيکاري بيش از يکصد هزار کارگر خواهد بود. صنعت کفش ايران که بيست هزار واحد توليدي را در بر ميگيرد، دويست هزار کارگر را در استخدام خود دارد و دويست ميليون جفت کفش توليد ميکند. روزنامه «ايران» به نقل از دست اندر کاران اين صنعت مي نويسد که سال گذشته چهل ميليون جفت کفش خارجي وارد ايران شده، بخش عمده آن از چين گاه به صورت فله اي با قيمتي بسيار ارزان، تا جايي که بازار داخلي اشباع شده و شمار زيادي از واحد هاي توليدي در رکود فرو رفته اند. در بخش نساجي نيز، ورود انبوه پارچه و لباس از چين عرصه را بر توليد کنندگان ايران تنگ کرده است. در صنايع چرم و نساجي همانند ديگر صنايعي که با رقابت کالا هاي وارداتي روبرو شده اند، توليد کنندگان ايراني خواستار استفاده از سد هاي گمرکي و مبارزه با قاچاق کالا هستند. اين اقدامات مي تواند براي صنعت ايران پيآمد هايي مثبت داشته باشد، البته تنها به گونه اي مقطعي و کوتاه مدت. اما مرز هاي کشور را تا ابد نمي توان بست و به همين سبب راه حل بنيادي نيرومند کردن توان رقابتي اقتصاد ملي است، با الهام گرفتن از سياست هايي که کشور هايي همچون چين را در فاصله اي کوتاه چنين نيرومند کرده، تا جايي که مي توانند صنايع قديمي ايران را با تهديدي چنين جدي روبرو کنند. روزنامه «ايران» چاپ تهران در آخرين شماره خود خبر ميدهد که چيني ها بر بازار کفش ايران چنگ انداخته اند و صد ها واحد توليدي را با خطر ورشکستگي روبرو کرده اند که پيآمد آن، به نوشته همان روزنامه، بيکاري بيش از يکصد هزار کارگر خواهد بود. صنعت کفش ايران که 20 هزار واحد توليدي را در بر ميگيرد، 200 هزار کارگر را در استخدام خود دارد و 200 ميليون جفت کفش توليد مي کند. سال گذشته 40 ميليون جفت کفش خارجي وارد ايران شده است. در بخش نساجي نيز، ورود انبوه پارچه و لباس از چين عرصه را بر توليد کنندگان ايران تنگ کرده است.
XS
SM
MD
LG