لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۱۲

اوجگيري کسري موازنه بازرگاني آمريکا


(rm) صدا |
بر پايه تازه ترين آمار مربوط به صادرات و واردات آمريکا، که ديروز انتشار يافت، کسري موازنه بازرگاني اين کشور در ماه آوريل به اوج تازه اي رسيد. جزييات بيشتر در همين زمينه از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): کسري موازنه بازرگاني آمريکا، که تفاوت ميان صادرات و واردات اين کشور را به نمايش مي گذارد، در ماه آوريل گذشته به اوج تازه اي رسيد. ديروزانتشار اين خبر مراکز مالي جهان را مأيوس کرد و شاخص هاي بورس را در شمار زيادي از بازار هاي بزرگ سهام پايين کشيد. در ماه آوريل، بزرگ ترين قدرت اقتصادي جهان 142 ميليارد دلار کالا وارد کرد، حال آنکه صادراتش از 94 ميليارد دلار بيشتر نبود. تفاوت ميان اين دو رقم، که همان کسري موازنه بازرگاني است، به چهل و هشت ميليارد دلار رسيد، سه ميليارد دلار بيشتر از آنچه انتظار ميرفت. و اما دلايل اوجگيري اين کسري : نرخ رشد بالاي آمريکا، طبعا نياز به واردات کالا را افزايش ميدهد هم براي تأمين سرمايه گذاري و هم براي پاسخگويي به تقاضاي روز افزون مصرف کنندگان. از سوي ديگر افزايش بهاي نفت هم طبعا ارزش واردات آمريکا را بالا برده. کسري موازنه بازرگاني آمريکا مشکلي است ديرينه و اوجگيري آن طبعا بر متغير هاي اقتصادي اين کشور تأثير ميگذارد : ديروز، در پي انتشار رقم اين کسري، از پيآمد منفي آن براي رشد اقتصادي ايالات متحده سخن به ميان آمد و دلار نيز متزلزل شد. اما، از سوي ديگر، افزايش واردات امريکا، حتي به بهاي يک کسري اوجگيرنده، لکوموتيوي نيرومند در حدمت رشد اقتصاد جهاني است. فراموش نکنيم که يکي از مهم ترين دلايل رشد افسانه اي چين، انبوه کالا هايي است که اين کشور روانه بازار آمريکا ميکند. تصادفي نيست که در ماه آوريل کسري موازنه بازرگاني امريکا، تنها در قبال چين، به حدود دوازده ميليارد دلار رسيد. کسري موازنه بازرگاني آمريکا، که تفاوت ميان صادرات و واردات اين کشور را به نمايش مي گذارد، در ماه آوريل گذشته به اوج تازه اي رسيد. کسري موازنه بازرگاني آمريکا مشکلي است ديرينه و اوجگيري آن طبعا بر متغير هاي اقتصادي اين کشور تأثير ميگذارد : ديروز، در پي انتشار رقم اين کسري، از پيآمد منفي آن براي رشد اقتصادي ايالات متحده سخن به ميان آمد و دلار نيز متزلزل شد. اما، از سوي ديگر، افزايش واردات امريکا، حتي به بهاي يک کسري اوجگيرنده، لکوموتيوي نيرومند در خدمت رشد اقتصاد جهاني است. فراموش نکنيم که يکي از مهم ترين دلايل رشد افسانه اي چين، انبوه کالا هايي است که اين کشور روانه بازار آمريکا ميکند. تصادفي نيست که در ماه آوريل کسري موازنه بازرگاني امريکا، تنها در قبال چين، به حدود دوازده ميليارد دلار رسيد.
XS
SM
MD
LG