لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۵۸

لزوم برنامه ريزي براي سالمندان در پي افزايش جمعيت بالاي 60 سال در ايران


(rm) صدا |
در عين حال که ايران از نظر جمعيت يکي از جوانترين کشورهاي جهان است و همواره توجه عموم به مسائل جوانان معطوف است، عليرضا کلدي، که در دانشکده علوم پايه دانشگاه رفاه اجتماعي در اوين به کار تحقيق است، در نامه اي به نشريه سن و سالمندي Age and Aging، چاپ بريتانيا، نوشت که تحقيقات آماري نشان مي دهد که در بين سالمندان شهري و روستايي، نيازهاي محقق نشده زيادي وجود دارد، و در اين زمينه پژوهش هاي کافي و جامع انجام نگرفته است. وي نوشت که سالمندان در تهران و به خصوص زنان سالمند، با مشکلات مضاعف مواجه هستند و پژوهش ها نشان مي دهند که ايران نيازمند يک برنامه جامع رفاه اجتماعي است. دکتر صمد صمديان، رئيس بخش داخلي بيمارستان هاي سنت جرجز و سنت هيليرز در لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که رشد جمعيت سالمندان مساله جهاني است، و سالمندان نيازهاي طبي و رواني و اجتماعي دارند و برنامه ريزي در اين مورد احتياج به دخالت نهادهاي دانشگاهي، جامعه مدني و نياز به تعيين بودجه دارد. وي مي افزايد که در ايران حدود چهار و نيم ميليون تن بالاي 60 سال دارند و در دو، سه دهه آينده اين جمعيت افزايش مي يابد، که برنامه ريزي در اين مورد حالت اورژانس دارد.
XS
SM
MD
LG