لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰ تهران ۱۱:۰۹

معاون بين الملل قوه قضاييه: جمهوري اسلامي با تحميل برداشت غير ديني و ليبرال از حقوق بشر مخالف است


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): يک هيات حقوق بشر اروپائي در سفري دو روزه به ايران با مقامهاي جمهوري اسلامي مسائل حقوق بشر و موارد زير پانهاده شدن آن از سوي دستگاه قضائي را مورد گفتگو قرار داده است. از سخنان محمد جواد لاريجاني، معاون بين الملل قوه قضائيه، چنين بر مي آيد که جمهوري اسلامي حاضر نيست همه موازين بين المللي حقوق بشر را رعايت کند و آقاي لاريجاني وجود هر نوع زنداني سياسي در ايران را منکر شده است امير آرمين نگاهي (راديوفردا): محمد جواد لاريجاني مي گويد حقوق بشر در سطح جهاني از دو ناحيه آسيب مي بيند. يکي تحميل برداشت غير ديني و کاملا ليبرال از حقوق بشر، و ديگري دستاويز قرار دادن حقوق بشر به عنوان وسيله فشار و اعمال سياستهاي خاص غرب عليه کشورهائي که با آنها مساله دارد. معاون قوه قضائيه مي گويد: جمهوري اسلامي با تحميل برداشت غير ديني و کاملا ليبرال از حقوق بشر مخالف است، و بدين ترتيب اميد به هرنوع بهبود در زمينه حقوق بشر در ايران را از بين مي برد. حکومتهاي کشورهاي اسلامي با استناد به نسبي بودن حقوق بشر و علم کردن حقوق بشر اسلامي، عملا حقوق بشر را زير پا مي گذارند. آقاي لاريجاني با ناشنيده گرفتن اين مطلب که بيشترين موارد زير پانهاده شدن حقوق بشر در حال حاضر در کشورهاي اسلامي انجام مي شود، مي گويد: ايران و ساير کشورهاي اسلامي بايد در مساله حقوق بشر و سامان دادن به مقررات و نظارت نقش فعال داشته باشند. معاون بين الملل دستگاه قضائي گفتگو با هيات اروپائي در تهران را مثبت ارزيابي کرده و گفته است: جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر نه تنها با اروپا ، که با ديگر کشورهاي جهان نيز داراي تعامل است. آقاي لاريجاني که دستاويز قرار دادن حقوق بشر به عنوان اهرم سياسي را نفي مي کند، خود در بخش ديگري از همان گفتار اذعان دارد که گفتگوهاي حقوق بشري ايران با اتحاديه اروپا، يکي از دستاوردهاي ديپلماسي جمهوري اسلامي است. وي اين گفتگوهاي سياسي با اتحاديه اروپا را نوعي عقب نشيني در برابرفشارهاي غرب نمي داند، و مي گويد: مانيز به غرب در زمينه حقوق بشر اشکالهائي داريم. معاون دستگاه قضائي مي گويد: هيات اروپائي در گفتگوهاي تهران مدعي بوده که بعضي موضوعهاي قضائي در ايران داراي ابهام و اشکال است، و به برخي پرونده ها که به ادعاي اروپائي ها داراي زنداني سياسي است اشاره کرده است در حالي که در قوانين جمهوري اسلامي چنين عنوانهاي مجرمانه اي وجود ندارد. اين مقام قضائي نگفته است که زندانياني مثل عباس عبدي ، اکبر گنجي، حسن يوسفي اشکوري وهاشم آقاجري به چه جرمي زنداني و يکي دونفرشان به اعدام محکوم شده اند، وبا صراحت سخنان هيات اروپائي را ادعا توصيف کرده است. محمد جواد لاريجاني گفته است که در آينده نزديک گفتگوهاي حقوق بشر با اتحاديه اروپا از سر گرفته خواهد شد. هيات اعزامي اتحاديه اروپا در تهران با مقامات جمهوري اسلامي در باره نقض حقوق بشر در ايران به مذاكره پرداخت. محمد جواد لاريجاني، معاون بين الملل قوه قضائيه، گفت که حقوق بشر در سطح جهاني از دو ناحيه آسيب مي بيند: يکي تحميل برداشت غير ديني و کاملا ليبرال از حقوق بشر، و ديگري دستاويز قرار دادن حقوق بشر به عنوان وسيله فشار و اعمال سياستهاي خاص غرب عليه کشورهائي که با آنها مسئله دارد. معاون قوه قضائيه گفت که جمهوري اسلامي با تحميل برداشت غير ديني و کاملا ليبرال از حقوق بشر مخالف است. از سخنان آقاي لاريجاني چنين بر مي آيد که جمهوري اسلامي حاضر نيست همه موازين بين المللي حقوق بشر را رعايت کند. وي همچنين وجود زندانيان سياسي در ايران را انکار کرد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG