لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۱

شدت گرفتن جستجوها در عربستان سعوديِ برايِ يِافتن مخفيِ‌گاه ربايِندگان يِک آمريِکايِيِ


(rm) صدا |
در عربستان سعوديِ جستجو برايِ يِافتن مخفيِ گاه ربايِندگان يِک آمريِکائيِ شدت گرفت. آدم ربايِان تهديِد کرده اند در صورتيِ که زندانيِان القاعده در عربستان آزاد نشوند پس از گذشت 72 ساعت ايِن آمريِکائيِ را خواهند کشت . مهلت آدم ربايِان امروز پايِان ميِ گيِرد. پل جانسون 49 ساله مهندس هليِکوپتر و طرف قرارداد شرکت لاکهيِد- مارتيِن، شرکت آمريِکائيِ صنايِع نظاميِ است که شنبه گذشته در ريِاض ربوده شد. يِک مقام روحانيِ ارشد در عربستان سعوديِ و خانواده مهندس آمريِکايِيِ گروگان گرفته شده درعربستان سعوديِ خواستار آزاديِ او شدند. شبکه القاعده که ايِن مهندس آمريِکايِيِ را گروگان گرفته، گفته است: اگر دولت عربستان سعوديِ ستيِزه جويِان زندانيِ در عربستان سعوديِ را آزاد نکند، گروگان آمريِکايِيِ را خواهند کشت. مقامات عربستان سعوديِ گفته اند تسليِم خواست گروگانگيِرها نميِ شوند. پسر جانسون در شبکه تلويِزيِونيِ العربيِه به گروگان گيِران گفت: خواهش ميِ کنم پدرم را آزاد کنيِد، او گناهيِ ندارد، او مسلمانان را دوست دارد، عربستان خانه او است. همسر جانسون نيِز از مقامات آمريِکا خواسته است شوهرش را نجات دهند. شيِخ صالح بن عبدالله، روحانيِ بلندپايِه سعوديِ در خطبه نماز جمعه مکه، گروگانگيِريِ و قتل را به عنوان گناهيِ بزرگ در اسلام محکوم کرد، اما بعيِد به نظر ميِ رسد ايِن سخنان تاثيِريِ بر القاعده داشته باشد که اعضايِش با دولت سعوديِ در جنگند و ميِ خواهند غربيِها را از ايِن کشور بيِرون کنند.
XS
SM
MD
LG