لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۸

تجمع كاركنان بيمارستان ها ي تهران در اعتراض به شرايط دشوار كار و خصوصي سازي


(rm) صدا |
پرستارها و كاركنان بيمارستان ها براي دومين روز متوالي تجمع اعتراضي خود در تهران در مقابل بيمارستان امام خميني ادامه دادند. مطالبات صنفي، كاهش ساعات كار و جلوگيري از خصوصي سازي بيمارستان ها از جمله خواستهاي صنفي اين گروه است. يك سرپرستار شاغل در يك بيمارستان خصوصي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: شاغلين در بيمارستان هاي خصوصي در مقايسه با شاغلين بيمارستانهاي دولتي در وضعيت دشوارتري بسر مي برند. وي مي گويدمتوسط حقوق يك پرستار با مدرك ليسانس حدود 140 هزار تومان است. يك پرستار ليسانسيه بايد حداقل سه جا كار كند تازه نمي تواند مخارج اوليه زندگي اش را تامين كند. وي مي گويد بيشتر معترضان در اين تجمع از بيمارستان هاي دولتي شركت كرده اند.
XS
SM
MD
LG