لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۰

جلسه امروز محاكمه متهمان پرونده نظرسنجي


(rm) صدا |
در جلسه امروز محاكمه متهمان پرونده نظرسنجي، كه در شعبه 1410 مجتمع قضائي كاركنان دولت تشكيل شد، قرار بود به اتهامات احمد بورقاني، سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي و مهدي عباسي، سردبير گروه سياسي خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) پرداخته شود. اما در گزارش هائي كه تا اين لحظه رسيده است، به اتهامات بورقاني و بهروز گرانپايه، رئيس موسسه تعطيل شده مركز ملي پژوهش افكار عمومي، متهم رديف اول پرونده، رسيدگي شد. وي در دفاعيات خود اتهام گفت استفاده از نام و آرم موسسه دولتي براي اين موسسه غيردولتي اشتباه بود ولي تاكيد كرد كه قصد سوء استفاده و عناد با نظام را نداشت و فرصت خواست به نظام خدمت كند. رمضان حاج مشهدي، وزير بهرورگرانپايه، نطق مشروحي عليه امپرياليسم و كشورهاي سلطه جو ايراد كرد و عطاء الله مهاجراني، وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي و احمد بورقاني، معاون مطبوعاتي وقت اين وزارت خانه را مسئول اشتباهاتي دانست كه متهمان پرونده به آنها اعتراف كرده اند. احمدبورقاني در سخنان خود در دادگاه اتهامات را رد كرد و گفت هرزماني كه كمك ارشاد در زمان معاونت او به موسسات نظرسنجي كرد، قانوني و برپايه سياست اين وزارتخانه در حمايت از فعاليت هاي فرهنگي بود. پرونده نظرسنجي عليه مديران دو موسسه سنجش افكار عمومي پس از آن تشكيل شد كه يك نظرسنجي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي و از طريق خبرگزاري جمهوري اسلامي انتشار يافت، نشان داد كه اكثريت پاسخ دهندگان خواهان از سرگيري رابطه ميان ايران و آمريكا هستند. متهمان پرونده، از جمله عباس عبدي، حسين قاضيان و بهروز گرانپايه، به فروش اطلاعات به دولت هاي خارجي و سازمان مجاهدين خلق، جاسوسي و استفاده نامشروع از آرم دولتي متهم هستند. محسن امين زاده، معاون وزارت امورخارجه و هادي خانكي، مشاور رئيس جمهوري اسلامي نيز به ميان آمده است.
XS
SM
MD
LG