لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۵۰

بررسي ديپلماسي جمهوري اسلامي در حوزه درياي خزر، از ديد يك صاحبنظر


(rm) صدا |
در حالي كه يك هفته از حضور وزيرامورخارجه جمهوري اسلامي در مجلس براي پاسخگوئي به پرسش هاي 86 نماينده در خصوص حقوق ايران در درياي خزر مي گذرد، حسن قشقاوي، عضو كميته سه جانبه مجلس در امور درياي خزر گفت بحث خزر بايد از حوزه مطبوعات و افكار عمومي خارج شود. دكتر احمد نقيب زاده، استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: ديپلماسي ايران نه تنها در مورد خزر بلكه در تمام زمينه ها ضعيف و بي برنامه است. وي مي افزايد پس از فروپاشي شوروي، تنها نكته اي كه به فكر مسئولان وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي نيامد، مسئله خزر بود. وي مي افزايد: آنها در فكر افزايش نفوذ فرهنگي خود در كشورهاي تازه تاسيس بودند. نقيب زاده مي گويد هنگامي كه موضوع تقسيم منابع درياي خزر پيش آمد، در ايران برنامه اي براي اين كار ريخته نشده بود. وي مي گويد تعمدي براي خيانت در كار نبود بلكه انفعال بيش از حد و دوري از و اقعيات سبب شد كه امروز مشكل بزرگي فراروي ايران قرار بگيرد. وي مي افزايد: از اين زاويه، ديپلماسي جمهوري اسلامي شباهت زيادي به ديپلماسي دوره قاجار دارد. نقيب زاده مي گويد: گرفتاري فوري دولت اين است كه كشورهاي ديگر دارند به سرعت وارد قراردادهاي دو جانبه مي شوند و با كشورهاي خارج از منطقه هم قرارداد مي بندند و به منافع ايران توجهي ندارند. وي مي گويد موضع ايران كه مي خواهد بيشترين سهم را از اين دريا بگيرد مستلزم زمان است ولي ديگران صبر نمي كنند كه نظريات ما را گوش بدهند و منافع ما را لحاظ كنند. وي مي گويد: هيچيك از كشورهاي ساحلي درياي خزر با ايران همكاري ندارند و مردم ايران به ناگاه بيدار شده اند و احساس مي كنند وزارت امورخارجه وظايف خود را انجام نداده است. وي مي گويد گاهي بحث 50 درصد پيش مي آيد و گاهي صحبت 22 درصد است و دولت هم مشغول سامان دادن به ديپلماسي خود در اين زمينه است و احساس مي كند كه مطرح شدن اين حرفها در جرايد پاي آن را در پوست خربزه مي گذارد، زيرا قدرت چانه زني را از آن سلب مي كند. نقيب زاده مي افزايد: ديپلماسي ايران در اين چند سال عوام زده بوده و مسائل محرمانه اي كه بايد پشت درهاي بسته مورد بحث قرار گيرد، از طريق تريبون هاي نماز جمعه و روزنامه ها به صحن جامعه كشيده شده است و مردم از يك طرف احساس مي كنند حق و حقوق شان دارد پايمال مي شد و از طرف ديگر، دولت هم احساس مي كند به صورتي با فشار هائي كه در صحنه بين المللي هست، كنار بيايد. وي مي گويد براي ايران زمان گرفتن 50 درصد سهم از منابع درياي خزر گذشته است و ايران بهتر است روي 22 درصد و مشاع بودن كف دريا و تقسيم سطح آن پافشاري كند. در حاليكه روس ها مشغول زد و بند با ساير كشورهاي حوزه درياي خزر بودند، ديپلماسي ايران روي حمايت روسيه حساب مي كرد. مسئولين ايراني فكر مي كنند يا كسي دوست دوست است يا دشمن دشمن، و كشورهاي را اينطور تقسيم بندي مي كنند و در اين تقسيم بندي هم همه جا مشاهده مي شود كه به قول عوام، كلاه سرشان مي رود و ديگران با منافع ايران بازي مي كنند و هيچ حق و حقوقي هم نصيب ايراني ها نمي شود. در حالي كه يك هفته از حضور وزيرامورخارجه جمهوري اسلامي در مجلس براي پاسخگوئي به پرسش هاي 86 نماينده در خصوص حقوق ايران در درياي خزر مي گذرد، حسن قشقاوي، عضو كميته سه جانبه مجلس در امور درياي خزر گفت بحث خزر بايد از حوزه مطبوعات و افكار عمومي خارج شود. دكتر احمد نقيب زاده، استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: هنگامي كه موضوع تقسيم منابع درياي خزر پيش آمد، در ايران برنامه اي براي اين كار ريخته نشده بود. وي مي گويد تعمدي براي خيانت در كار نبود بلكه انفعال بيش از حد و دوري از و اقعيات سبب شد كه امروز مشكل بزرگي فراروي ايران قرار بگيرد. وي ديپلماسي خارجي جمهوري اسلامي را به ديپلماسي دوره قاجار تشبيه مي كندو مي افزايد كشورهاي منطقه بدون توجه به منافع ايران منابع درياي خزر را ميان خود تقسيم مي كنند. وي مي گويد دولت هم احساس مي كند كه مطرح شدن اين حرفها در جرايد قدرت چانه زني را از آن سلب مي كند، و مردم از يك طرف احساس مي كنند حق و حقوق شان دارد پايمال مي شود.
XS
SM
MD
LG