لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۰۲

ديدار بازرسان سازمان ملل از زندان هاي جمهوري اسلامي در ايران، از ديد يك فعال حقوق بشر


(rm) صدا |
اميرمصدق كاتوزيان (راديوفردا): کارشناسان خقوق بشر سازمان ملل متحد امروز بررسي وضعيت رعايت حقوق بشر در ايران را آغاز کردند. اين سفر به دعوت دولت جمهوري اسلامي انجام مي گيرد و کارشناسان طي 12 روز از چندين زندان در تهران و شهر هاي ديگر ديدن خواهند کرد و به بررسي وضعيت بازداشت هاي غير قانوني و شرايط بازداشت زندانيان خواهند پرداخت. عبدالکريم لاهيجي نايب رييس فدراسيون جهاني حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: عبدالكريم لاهيجي: منظور اين هيات تحقيق راجع به بازداشت هاي خودسرانه است كه طي ده سال گذشته ما بار ها به اين هيات شكايت كرديم، درباره امير انتظام، پورزند، سعيدي سيرجاني، سركوهي و زندانيان ملي-مذهبي. و همواره اين هيات رابط سازمان هاي حقوق بشر بود با جمهوري اسلامي. اين هيات به دعوت قوه قضائيه و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي براي ده روز از زندان هاي ايران بازديد خواهد كرد و با زندانيان گفتگو خواهد كرد. به ويژه با زندانيان سياسي. درباره چگونگي بازداشت آنها، وضعيت كنوني شان كه آيا مورد بدرفتاري قرار گرفته اند يا نه و تمام مواردي كه زير عنوان باز داشت هاي خودسرانه يا بازداشت غير قانوني است. اين هيات سه نفره به رياست لويي ژوانه يكي از قضات عالي مقام ديوان كشور فرانسه و يكي از شخصيت هاي بزرگ حقوق بشر سازمان ملل كه سالها رياست كميسيون فرعي حقوق بشر را در سازمان ملل به عهده داشت، امروز وارد تهران شدند. در گذشته جمهوري اسلامي مانع ادامه ماموريت موريس كاپيتورن و گالين دو پل شده بود. ولي پس از عدم تصويب قطعنامه حقوق بشر در سال گذشته، جمهوري اسلامي براي آنكه قطعنامه ديگري تصويب نشود، مي خواهد گفتگو كند. ا.م.ك.: وي در اين باره که شاکيان چگونه مي توانند با اين هيات تماس بگيرند مي گويد: عبدالكريم لاهيجي: اين هيات درباره بازداشت هاي خودسرانه تحقيق مي کند اعم از اينکه اشخاص در حال حاضر در زندان هاي ايران باشند يا در گذشته بوده اند و حقوقشان تضييع شده باشد. بنابراين از يک سو اين ها به ديدار زندانيان در داخل زتدان ها خواهند رفت و از سوي ديگر افرادي که در گذشته زنداني بوده اند و به صورت غير قانوني بازداشت شده اند مي توانند به اين هيات مراجعه کنند و اظهارات خودشان را بکنند. محل اقامت اين هيات هتل لاله در تهران است و از طريق دفتر همکاري سازمان ملل براي توسعه هم مي شود با اين هيات تماس گرفت. دكتر لاهيجي مي افزايد: اين هيات در مسئله اعدام هاي غير قضايي نمي تواند تحقيق كند. در مورد اين اعدام ها و كساني كه بصورت غيرقانوني محاكمه و اعدام شده اند، ما خواستار اعزام گزارشگر ديگري شديم كه اميدواريم طي ماه هاي آينده انجام شود. ولي كساني كه زنداني شده اند و حقوقشان تضييع شده مي توانند به اين هيات مراجه كنند. کارشناسان خقوق بشر سازمان ملل متحد امروز بررسي وضعيت رعايت حقوق بشر در ايران را آغاز کردند. اين سفر به دعوت دولت جمهوري اسلامي انجام مي گيرد و کارشناسان طي 12 روز از چندين زندان در تهران و شهر هاي ديگر ديدن خواهند کرد و به بررسي وضعيت بازداشت هاي غير قانوني و شرايط بازداشت زندانيان خواهند پرداخت. عبدالکريم لاهيجي نايب رييس فدراسيون جهاني حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا در اين باره که شاکيان چگونه مي توانند با اين هيات تماس بگيرند مي گويد: اين هيات درباره بازداشت هاي خودسرانه تحقيق مي کند اعم از اينکه اشخاص در حال حاضر در زندان هاي ايران باشند يا در گذشته بوده اند و حقوقشان تضييع شده باشد.
XS
SM
MD
LG