لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۱۸

دستگيري محسن سازگارا: مروري بر گفتگوهاي وي با راديو فردا


(rm) صدا |
آقاي سازگارا در آخرين مقاله اي که در سايت اينترنتي خود به نام alliran با عنوان «حرف آخر گام اول» منتشر کرده خواهان تغييرات بنيادي در قانون اساسي شده و رهبري فردي و حاكميت ديني را زير سوال برده است . آقاي سازگارا در اين مقاله نوشته است: حاکميت اسلام گرايان، نظامي به شدت ناکارآمد خلق کرده و در واقع شکستي همعه جانبه خورده است. وي همچنين از اصلاح طلبان دولتي که معتقدند اشکال از عدم اجراي قانون اساسي است انتقاد کرده و ضمن متهم کردن آنها به «سست گامي و تذبذب» ، نوشته قانون اساسي تمام و کمال به اجرا در آمده و شايد تنها ده درصد پس و پيش در اجراي بندهايش باشد. وي تاکيد کرده است که به اجرا در آمدن اين قانون اساسي که خود مبتني بر تئوري اسلام گرايان است مملکت را به شکل و شمايل فعلي درآورده است. سازگارا با اشاره به اصل چهارم قانون اساسي كه كليه قوانين را فقط بر اساس موازين اسلامي تعريف مي كند، مي گويد: فرض محوري اسلام گرايان اين است که خرد فردي و در نتيجه خرد جمعي بايد زير سقف فهم شش نفر فقيه حکومتي از دين قرار گيرد. وي همين موضوع را در گفتگو با راديو فردا طرح کرده بود : «به موجب اصل چهارم قانهون اساسي همه کاره قانون اساسي شوراي نگهبان است و تمام اصول قانون اساسي را هم تعريف و تفسير و قرائت شش نفر فقهاي شوراي نگهبان از دين تعريف مي کند.» (از آرشيو مصاحبه هاي سازگارا با راديو فردا) محمد محسن سازگارا در مقاله اش گفته است که اگر از تعارفات يا تناقضات مندرج در قانون اساسي بگذريم تکليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول حقوق ملت را هم همين يک اصل معلوم مي کند. ضمن آنکه خود اين اصول هم آنقدر مقيد و محدود شده اند که بيشتر به کاريکاتور حقوق بشر يا ملت شبيه است. سازگارا مي گويد: نظام جمهوري اسلامي اصلاح ناپذير است و نمي تواند كارآمد شود و و به همين دليل قانون اساسي فعلي ظرف مناسبي براي تحقق شعارهاي اصلي اصلاحات نيست . وي در اين باره به راديو فردا گفته بود: «کسي که به دنبال آزاديخواهي هست و به تجربه در اين مملکت ديده که اين بار دموکراسي در کشور با اين قانون اساسي بار نمي شود و در عمل متوجه شده که در دل اين قانون اساسي دموکراسي و حاکميت مردم در نمي آيد . اگر بخواهد درستش کند به نظر من راه منطفي اين است که بايد اصلاحي در خود قانون اساسي عمل بياوريم.» (از آرشيو مصاحبه هاي سازگارا با راديو فردا) وي ادامه داده است هر نوع اصلاحي در قانون اساسي بايد در جهت بي طرف ساختن دولت و نسبت به دين و ايمان و عقيده مردم و متکي بر به رسميت شناختن خرد نقاد و خود بنياد آحاد ملت و خرد جمعي باشد و اين يعني تغيير اصل چهارم قانون اساسي و ساير اصول مرتبط با آن. محسن سازگارا در آخرين مقاله اي که در سايت اينترنتي خود به نام alliran با عنوان «حرف آخر گام اول» منتشر کرده خواهان تغييرات بنيادي در قانون اساسي شده و رهبري فردي و حاكميت ديني را زير سوال برده است . وي نوشته است: حاکميت اسلام گرايان، نظامي به شدت ناکارآمد خلق کرده و در واقع شکستي همعه جانبه خورده است. سازگارا با اشاره به اصل چهارم قانون اساسي كه كليه قوانين را فقط بر اساس موازين اسلامي تعريف مي كند، مي گويد: فرض محوري اسلام گرايان اين است که خرد فردي و در نتيجه خرد جمعي بايد زير سقف فهم شش نفر فقيه حکومتي از دين قرار گيرد. وي همين موضوع را در گفتگو با راديو فردا طرح کرده بود: «به موجب اصل چهارم قانون اساسي همه کاره قانون اساسي شوراي نگهبان است و تمام اصول قانون اساسي را هم تعريف و تفسير و قرائت شش نفر فقهاي شوراي نگهبان از دين تعريف مي کند.» (از آرشيو مصاحبه هاي سازگارا با راديو فردا)
XS
SM
MD
LG