لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۹

ركود اقتصاد ايران، از ديد يك استاد اقتصاد دانشگاه لندن


(rm) صدا |
محمد علي مرادي، مدير کل دفتر اقتصاد سازمان مديريت و برنامه ريزي ايران گفت اقتصاد ايران از سال 1379 در حال بيرون آمدن از رکود بوده است اما دکتر مسعود کارشناس، استاد اقتصاد دانشکده مطالعات شرقي دانشگاه لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد رکود و رونق اقتصادي در ايران عمدتا به نوسانات قيمت نفت و همچنين مسائل سياسي وابسته است. دکتر کارشناس مي افزايد: هنگامي كه مسائل سياسي بالاو پائين چنداني ندارند، در آمد نفت بر ركود يا عدم ركود اقتصاد ايران تاثير مي گذارد. وي مي افزايد وقتي قيمت نفت بالا باشد و تقاضا براي نفت بالا ببرد رونق اقتصادي در ايران ادامه پيدا مي كند و رابطه مستقيم بين نوسانات اقتصاد داخلي و در آمد نفت كشور به طور واضح در سالهاي اخير ديده مي شود. وي مي گويد در اقتصادهاي نفتي مثل ايران، اهميت مديريت اقتصادي ظاهر نمي شود، اما براي خارج شدن از حالت تك محصولي و وابستگي به نفت، مديريت اقتصادي نقش اساسي و مهمي را باعث مي كند.
XS
SM
MD
LG