لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۳۸

بيانيه سازمان نظارت بر حقوق بشر


(rm) صدا |
سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقرش در نيويورک است طي بيانيه اي از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خواسته در مورد نظارت و گزارش حقوق بشر در ايران رويه ي ويژه اي اتخاذ کند از خانم الهه هيکس در سازمان نظارت بر حقوق بشر پرسيديم انگيزه صدور اين بيانيه چيست؟ و آيا با لويي ژووانه از حقوق بشر در اين باره همانگي به عمل آمده است ؟ الهه هيکس: بيانيه اي که در رابطه با ايران در ژنو منتشر شده در رابطه با بيانيه ايست که سازمان از کليه کشورهاي اروپايي و امريکا خواسته که مساله کميسيون حقوق بشر را امسال اهميت ويژه اي برايش قايل شوند بخصوص با توجه به نگرانيهايي که امسال بنا به تاکيد اعضاي اين کميسيون از 53 کشور اکثريت اين اعضا شايد کشورهايي هستندکه خودشان ناقض حقوق بشر هستند منجمله رئيس کميسيون که از کشور ليبي است. در اين رابطه بر بعضي از کشورها تاکيد خاصي شده که ايران هم يکي از آنهاست و در اين بيانيه اسمش برده شده است. در رابطه با وضعيت حقوق بشر که در اين بيانيه به آن اشاره شده يکي دادگاهها هستند که دادگاهها در ايران به طور کلي ناقض حقوق بشر هستند و يکي ديگر مساله آزادي بيان است، يکي مساله اقليتها و ديگري نگه داشتن زندانيان سياسي در سلولهاي انفرادي و مسايل خاص ديگري که در اين بيانيه به آن اشاره شده در رابطه با وضعيت ايران و وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران. البته گزارش آقاي ژووانه کاملا متفاوت است. گزارش آقاي ژووانه در مورددستگيري هاي خودسرانه است از مرحله اي که يک زنداني دستگير مي شود تا مرحله اي که به دادگاه مي رود. اين مرحله را آقاي ژووانه بررسي مي کند و گزارش را در ماه آوريل خواهد داد. ولي ما به طور کلي به مساله حقوق بشردر ايران مي پردازيم مساله آزادي بيان. مساله دادگاهها؛ اقليتها، زنان ، نگه داشتن زندانيان سياسي در سلولهاي انفرادي . راديو فردا – ماامروز در خبر داشتيم که آقاي عبدي را به انفرادي برده اند و ايشان اعتصاب غذا کرده اند. همينطور دکتر احمد زيد آبادي روزنامه نگار مستقل را هم به 18 ماه زندان محکوم کرده اند . الهه هيکس – موضع سازمان ما خيلي مشخص است. در بيانيه اي که امروز منتشر شده اشاره به وضعيت آقاي عبدي، آقاي قاضيان و گرانپايه اشاره شده است و به مدتي که اينها را در انفرادي نگه داشتند و مدتي طولاني در انفرادي و اينها دادگاههاي داشتند که مطابق موازين بين المللي نبوده و بخصوص در مورد وضعيت روزنامه نگاران و زنداني کردن آنها هم مطرح شده که مربوط به آقاي زيد آبادي و شعله سعدي و.. مي شود و به طور کلي سازمان اين موارد را محکوم مي کند چون ناقض تعهدات بين المللي ايران است. ايران ملزم است که به آزادي بيان احترام بگذارد چون خودش يکي از امضا کنندگان آن است و بايد به حقوق روزنامه نگاران که آقاي زيدآبادي هم يکي از آنها هستند، در سال گذشته دهها روزنامه نگار به خاطر بيان عقايدشان به زندان افتادند. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقرش در نيويورک است طي بيانيه اي از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خواست در مورد نظارت و گزارش حقوق بشر در ايران رويه ويژه اي اتخاذ کند خانم الهه هيکس در سازمان نظارت بر حقوق سر مصاحبه با راديو فردا مي گويد: بيانيه اي در رابطه با ايران در ژنو منتشر شده و از کليه کشورهاي اروپايي و امريکا خواسته شده که مساله کميسيون حقوق بشر را امسال اهميت ويژه اي برايش قايل شوند. در اين رابطه بر بعضي از کشورها تاکيد خاصي شده که ايران هم يکي از آنهاست و در اين بيانيه اسمش برده شده است.
XS
SM
MD
LG