لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۵

شرايط نامساعد زنان جانباز (معلولين جنگي)


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): گزارشهاي رسيده از ايران حاكي است كه زنان جانباز در ايران در شرايط نامساعدي به سر مي برند. يک گزارش كه بر اساس گفتگو با چند زن جانباز يا معلول جنگ تهيه شده است، حاكي از بي توجهي نهادها و دستگاه‌هايي است كه مسئول رسيدگي به امور آنها هستند. اكثر زنان جانباز با تكيه بر شرايط ويژه جسمي خود و عدم وجود امكانات رفاهي مختص آنها، از دستگاه‌هاي اجرايي انتقاد كردند و از جمله گفتند فضاهاي شهري و عمومي براي تردد جانبازان زن مناسب نيست و ما نياز به ويلچرهاي خاصي داريم كه بنياد در اختيار ما قرار نمي‌دهد. اين گفته به‌ويژه از اين لحاظ حايز اهميت است كه در كشورهاي پيشرفته، ويلچر يا صندلي چرخدار ابتدايي‌ترين وسيله رفاهي است كه در اختيار معلول اعم از زن يا مرد، بزرگ يا خردسال قرار مي‌گيرد و امروز در كشورها ايجاد و تاسيس جايگاه‌هاي ويژه تردد معلولان در وسايل نقليه عمومي از قبيل اتوبوس و ترن يا ايستگاه‌هاي عمومي ، درهاي ورودي ساختمان‌ها و آسانسورها عموميت دارد. معلولان در ايران مي‌گويند اين بي توجهي درحالي است كه بنياد مستضعفان و جانبازان بودجه قابل توجهي در اختيار دارد. يكي ديگر از انتقادات جانبازان زن اين است كه مسئولان به نيازهاي مردان جانباز توجه بيشتري دارند و به عنوان مثال مي‌گويند قوانيني كه براي فرزندان جانبازان مرد در نظر گرفته شده شامل فرزندان جانباز زن نيست و آنها از حمايت جدي برخوردار نيستند ونيز از كمبود كمك‌هاي مالي شكايت دارند. انتقادات زنان جانباز ازعدم توجه و رسيدگي نهادها و مقامات مسوول به وضعيت آنها در حالي‌است كه بر اساس گزارش بازتاب، رئيس دفترمشاركت امور خانواده سازمان جانبازان كشور، تعداد جانبازان زن در ايران حدود 5 هزار است. وي گفت بيش از 30 درصد از اين جانبازان، مجرد هستند. گزارشهاي رسيده از ايران حاكي است كه زنان جانباز در ايران در شرايط نامساعدي به سر مي برند. يک گزارش كه بر اساس گفتگو با چند زن جانباز يا معلول جنگ تهيه شده است، حاكي از بي توجهي نهادها و دستگاه‌هايي است كه مسئول رسيدگي به امور آنها هستند. اكثر زنان جانباز با تكيه بر شرايط ويژه جسمي خود و عدم وجود امكانات رفاهي مختص آنها، از دستگاه‌هاي اجرايي انتقاد كردند.
XS
SM
MD
LG