لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۲۹

تمديد تحريم ايران توسط رئيس جمهوري آمريكا ، از ديد يك استاد دانشگاه و وليعهد سابق


(rm) صدا |
مر?م احمد?: پرزيدنت بوش روز پنجشنبه تحريم‌هايي را که شهروندان و شرکت‌هاي آمريکايي را از معامله، از جمله معامله نفتي با ايران منع مي کند، تجديد کرد. اين در حاليست که روزچهارشنبه غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفته بود ايران در صورتي به پروتکل الحاقي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي مي‌پيوندد که آمريکا تحريم‌ها عليه ايران را لغو کند. درباره اهميت تمد?د تحريم‌ها و پيامدهاي آن گفتگويي داشتيم با دکتر حميد زنگنه استاد اقتصاد دانشگاه وا?دنر در چستر، پن?سلوان?ا Widener University, Chester, Pennsylvania دکتر حم?د زنگنه: مسئله مهمي که در سال گذشته وجود داشت، همان تحريم‌هاي اقتصادي ايران، ايران را وادار کرد که تمام کارهايي که مي‌کند، يک مقدار گران‌تر بشود. يعني اينکه مثلا مي‌خواهند کارخانه بخرند بايد کارخانه هاي اروپايي بخرند يا ژاپني، بنابر اين آمريکايي‌ها هيچ نوع رقابتي با آن ها نمي‌کنند و آنها هم قيمت هاي گران‌تر و جنس هاي نامرغوب‌تر به ايران مي‌دهند. بنابر اين تکنولوژي‌اي که ايران مي‌خرد تکنولوژي پس‌رفته زمان قديم است که به ايران وارد مي شود، چراکه يا ندارند و يا بخاطر عدم حضور آمريکا، و نبود رقيب لزومي نمي بينند. بنابر اين مساله مهمي که در ايران وجود داشته در اين چند سالي که تحريم‌ها برقرار بوده، ايران از تکنولوژي خوب و جديد دنيا محروم بوده و آن تکنولوژي هم که خريده به قيمت‌هاي زياد از جاهاي مختلف خريداري کرده. و اين وابستگي ايران را به اروپا، ژاپن و کشورهاي کم‌توسعه ديگر زياد کرده . يعني ايران ب?شتر به خارج وابسته‌تر شده. مر?م احمد?: جناب زنگنه، اين پيشنهادي که روز چهارشنبه آقاي آقازاده، رئ?س سازمان انرژ? اتم?، مطرح کرد، که جمهور?‌اسلام? حاضر است به پروتکل الحاقي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي بپيوندد مشروط بر اينکه آمريکا اين تحريم‌ها را نقض کند و بپذيرد که ايران به دنبال فعاليت هاي هسته‌اي صلح‌جويانه باشد، با حکمي که روز پنج‌شنبه پرزيدنت بوش صادر کرد در مورد تحريم‌ها، اين يک همزماني تصادفي است يا نشان از سازش‌ناپذيري موضع آمريکا در قبال ايران در مورد مسائل هسته‌اي دارد؟ حم?د زنگنه: من فکر نمي کنم همچين اتفاقي هيچ وقت بيفتد که آمريکا يا هر کشوري بيايد قبل از اينکه با ايران مسائل سياسي‌شان را حل کنند اجازه بدهند محروميت تکنولوژي از بين برده بشود. بنابراين آقاي آقازاده مي خواهد آن مسئله اي که از سابق مطرح مي کردند، به نفع ديگري استفاده کنند، يعني اينکه از آمريکا و ديگر کشورها بخواهند که محروميت را بردارند، بدون آنکه بنشينند با آمريکا مسائلشان را مطرح کنند. همان کاري که کره شمالي مي کند. آمريکا همچين کاري را نخواهد کرد. يعني آمريکا دليلي ندارد که همچين کاري را بکند و ممنوعيت اين ها را بردارد. آنها مي توانند از طريق سازمان ملل ايران را وادار کنند اين مسائل را در نظر بگيرد. مر?م احمد?: در اين زمينه همچنين از شاهزاده رضا پهلوي سئوال کرديم که تمديد تحريم نفتي از يک سو و قطعنامه پيشنهادي نمايندگان کنگره آمريکا در حمايت از آزادي و دموکراسي در ايران چه تاثيري بر وضعيت ايران خواهد داشت رضا پهلو?: ابتدا اجازه دهيد که اساس مسئله را بگذارم به حساب موفقيت و پيروزي مردم دلير ايران، به‌خصوص جوانان با شهامت ما که با اقدامات متعدد خود در ماه‌هاي اخير و با بالابردن صداي هم ميهنانمان و جلب توجه جهانيان نسبت به اين مسئله به اين مرحله توانستند به اين موفقيت چشمگير دست پيدا کنند که امروز مجلس آمريکا مي‌آيد به اين شکل حمايت بسيار واضحي از آزادي‌خواهي مردم ايران در مقابله با اين حکومتي که ضديت دارد با اين آزادي‌ها کاملا نشان داده، همين هماهنگي، همين استمرارو همين مقاومت‌هاست که سرانجام باعث خواهد شد که جهانيان نيز به سوي مردم ايران و به حمايت از آنان برخيزند، کما اينکه نمونه‌اش را همين امروز به وضوح مي‌بينيم. و اين نه صرفا موضع دولت خاص وقت آمريکا است، بلکه واقعا بيانگر اين است که مردم آمريکا توسط نمايندگان خود امروز پيام بسيار مشخصي را به ايران مي‌فرستند. از سوي ديگر، طبيعي است که با توجه به رويداد هاي اخير و اعلام شدن مساله تاس?سات مختلف اتمي در ايران و به‌هرحال دنباله روي در اين مساله باعث يک تنش جديدي شده از نظر واهمه و نگراني و شايد تعريف کننده بهتري از اينکه دولت آمريکا چرا به اين شکل امروز دارد عکس العمل نشان مي دهد و فکر نمي کنم مسئله محدود به آمريکا باشد. بطور کلي مسئله منطقه، امنيت منطقه و مقابله باحکومت‌هاي غ?ردموکراتيکي که مي توانند احتمالا دستيابي به سلاح هاي کشتار جمعي پيدا کنند، چيزي نيست که دنيا به اين آساني بتواند از آن بگذرد. بنابراين من فکر مي‌کنم که در اين موقعيت، از يک سو مسئله روياروئي با اين حکومت‌هاست. حالا چه در تهران، چه در بغداد و در هر جاي ديگر جهان و از سوي ديگر حمايت از آزادي و دموکراسي. پرزيدنت جرج بوش روز پنجشنبه تحريم‌هايي را که شهروندان و شرکت‌هاي آمريکايي را از معامله، از جمله معامله نفتي با ايران منع مي کند، تجديد کرد. اين در حاليست که روزچهارشنبه غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفته بود ايران در صورتي به پروتکل الحاقي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي مي‌پيوندد که آمريکا تحريم‌ها عليه ايران را لغو کند. دكتر حميد زنگنه استاد اقتصاد دانشگاه وایدنر در چستر، پنیسلوانیا Widener University, Chester, Pennsylvania در مصاحبه با راديوفردا مي گويد تحريم هاي آمريكا باعث شد ايران به ناچار به تكنولوژى عقب مانده اروپائي، ژاپني و روسي و نظايرآن روي آور شود كه به علت عدم رقابت با آمريكا، به قيمت هاي گزاف به ايران فروخته مي شود و تكنولوژي جديد به ايران وارد نمي شود. وي مي افزايد تصور نمي كند آمريكا تحريم ها را پيش از حل و فصل مسائل سياسي با ايران بردارد. شاهزاده رضا پهلوي، وليعهد سابق، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد تمديد تحريم ها از سوي آمريكا را به حساب موفقيت و پيروزي مردم دلير ايران، به‌خصوص جوانان با شهامت مي گذارد كه با اقدامات متعدد خود در ماه‌هاي اخير و با بالابردن صداي هم ميهنانمان و جلب توجه جهانيان نسبت به اين مسئله به اين مرحله توانستند به اين موفقيت چشمگير دست پيدا کنند. رضا پهلوي مي افزايد: امروز مجلس آمريکا حمايت بسيار واضحي از آزادي‌خواهي مردم ايران در مقابله با اين حکومتي که ضديت دارد با اين آزادي‌ها نشان داد.
XS
SM
MD
LG