لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۵۲

بحران عراق: پيدائي روحيه خوش بيني در بريتانيا نسبت به سرانجام جنگ


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): تحليلگران معتقدند که روحيه خوشبيني در بريتانيا نسبت به جنگ به و جود آمده است و محبوبيت توني بلر رو به افزايش است. شهران طبري (راديوفردا): در بريتانيا بسياري از تحليلگران معتقدند پيشرفت سريع جنگ و متعهد ماندن نيروهاي متحدين در به حداقل رساندن تلفان غيرنظامي باعث پيدايش روحيه خوشبيني در اين کشور شده است. تظاهرات ضد جنگ روز گذشته در لندن، تنها محدود به گروههاي تند روي سياسي بود و در آن اثري از مردم طبقات متوسط و غيرسياسي که در تظاهرات يک ماه پيش اين کشور شرکت کرده بودند، ديده نمي‌شد. بعلاوه گفته مي‌شود دقت و توجه خاص توني بلر نسبت به خواستهاي اکثريت مردم باعث شده تاحدي محبوبيت از دست رفته او رو به ترميم بگذارد. اما سقوط هواپيماي تورندوي نيروي هواپيمائي بريتانيا توسط آتش خودي يکي از موضوع‌هاي نگران کننده در بريتانياست. جف هون، وزير دفاع اين کشور در گفتگويي با رسانه‌ها پيش از هر چيز تاثر و تاسف خود را به خانواده هاي قربانيان اعلام کرد و با دلداري به آنها برايشان آرزوي صبر و تحمل کرد. اما در عين حال افزود هيچ وقت کسي تظاهر نکرده بود که اين جنگ آساني است. طبيعي است که چنين جنگي باميزاني از تلفات همراه باشد. او درباره اين که بعد از جنگ اول خليج فارس قول داده شده بود که به مسئله آتش خودي توجه بسيار شود و حتي‌المکان از آن جلوگيري شود، در حالي که اکنون بيشترين تلفات از همين ناحيه است، گفت: من اطمينان مي‌دهم که تلاش بي اندازه‌اي به کار برديم تا با استفاده از جديدترين فن‌آوري‌ها اين هواپيماها را مجهز کنيم و اطمينان يابيم که مي‌توانيم از اين حوادث ناگوار جلوگيري کنيم. اما متاسفانه تنها يک راه حل قطعي براي مشکل وجود ندارد بلکه يک سلسله دستور کار است که هم ما و هم متحدينمان بايد به کاربنديم. در کمال تاسف دراين موارد احتياط‌ها موثر واقع نشد و ما در حال بررسي فوري اين مسئله هستيم تا در آينده از آن جلوگيري شود. او سپس گفت جنگ در عراق، نه تنها بر طبق برنامه‌هايي که ريخته بوديم پيش مي‌رود، در بعضي موارد پيشرفت بهتري نيز داشته است. اما هميشه در چنين جنگ‌ها، مسايلي پيش مي‌آيد که قابل پيش بيني نيست وبايد درجا درباره آن تصميم گرفت. هژير تيموريان که در جنگ اول خليج فارس ستون‌نويس روزنامه تايمز بود و درباره جنگ مي‌نوشت گفته وزير دفاع را در اين باره تاييد مي‌کند. وي مي‌گويد: هژير تيموريان (لندن): جنگ بسيار خوب پيشرفت کرده. يادم مي‌آيد که آن زمان پيش بيني کرده بودم که نيروي هوايي عراق با آن همه ادعا و 600 جنگنده مدرنش فقط سه روز دوام خواهد آورد. در واقع فقط يک روز دوام آوردند. البته اين جنگي است که فرق دارد. تمام خاک عراق بايد فتح شود و صدام در بغداد بايد از بين برده شود. پيشرفت بسيار سريع بوده. چه کسي مي‌توانست انتظار داشته باشد که سه چهار روز بعد از جنگ زميني نيروهاي متحدين فقط 150 کيلومتر با بغداد فاصله داشته باشند. ش.ط.: جف هون در اولين اطلاعيه خود پس از آغاز جنگ گفته بود نيروهاي متحدين در اين جنگ حداقل زور را به كار خواهند برد. رسانه هاي آمريكا نوشتند اين ادعا با اظهارات مقامات آمريكا كه گفته بودند در اين جنگ از حداكثر نيرو استفاده مي كنند در تناقض است. وزير دفاع بريتانيا منكر اين تناقض شد. هژير تيموريان: به نظر من تناقضي نبايست لزوما داشته باشد بين اين دو گفته. وقتي آمريکائي ها مي‌گويند زور به کار مي‌بريم منظورشان انهدام سمبل‌هاي قدرت صدام حسين مثل ساختمان‌هاي دولتي در مرکز بغداد است که مي‌دانيم همه خالي بودند وعراقيها فقط يه نفر کشته اعلام کردند. اين براي نيروهاي متحدين خبر خوبي است و مطمئنم که آمريکائي‌ها و بريتانيايي‌ها مصمم هستند که قلب مردم عراق را به دست بياورند. تحليلگران معتقدند که روحيه خوشبيني در بريتانيا نسبت به جنگ به و جود آمده است و محبوبيت توني بلر رو به افزايش است. توجه خاص توني بلر تسبت به خواستهاي اکثريت مردم باعث شده تاحدي محبوبيت از دست رفته او رو به ترميم بگذارد. تنها گروه هاي تندرو در تظاهرات ضد جنگ آخرهفته در لندن شركت داشتند. جف هون، وزيردفاع، از تلفات جنگ اظهار تاسف كرد. پيروز تيموريان، كارشناس امورسياسي بريتانيا، درمصاحبه با راديوفردا مي گويد خبر بسيار خوبي است كه در انهدام آن همه ساختمان اداري و سمبول هاي حكومت صدام حسين درعراق، تنها سه نفر كشته شدند. وي مي افزايد: آمريكائي ها و بريتانيائي ها مصمم هستند كه قلب مردم عراق را بدست بياورند.
XS
SM
MD
LG