لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۰۹

جنگ عراق: گروه شبه نظامي فدائيان صدام


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): آقاي عبدالمجيد خويي در گفتگويي که با راديو فردا داشت به فدائيان صدام اشاره کرد. فدائيان صدام چه کساني هستند. عليرضا طاهري (راديو فردا): فدائيان صدام گروهي است شبه نظامي. اين گروه را عدي پسر بزرگ صدام حسين در سال 1995 يعني 8 سال پيش تشکيل داد. البته زماني که هنوز به جانش سوء قصد نشده بود. افراد اين گروه همه دستچين شده هستند. يعني از ميان بهترين نيروهاي امنيتي و نيروهاي نظامي عراق و همينطور از جوانترين و سر سخت ترين نيروها. طبعا باز توجه به اسمشان يعني فدائيان صدام، افراد اين گروه بهترين سلاحها را در ميان نيروهاي نظامي و انتظامي عراق دارند و از هر وسيله اي استفاده مي کنند براي اين که صدام حسين و حکومتش را پاسداري کنند. يک نوع پاسدار شخصي حکومت صدام و شخص صدام هستند. مثلا اگر لازم باشد در درگيري هايشان از خودروهاي غيرنظامي استفاده مي کنند. يا در برخورد با مردم، با مخالفان صدام حسين در عراق، اگر لازم باشد چادر بر سر مي کنند و به شکل خانمها در مي آيند و از هر حيله جنگي و امنيتي و وسيله اي استفاده مي کنند تا صدام حسين را نگه دارند. شيرين فاميلي (راديو فردا): اصلا چرا اين گروه فدائيان صدام تشکيل شد؟ عليرضا طاهري (راديو فردا): علت اصلي تشکيل اين گروه، سوءقصدهاي مکرر به جان صدام حسين بود. بخصوص سوءقصدهايي که هر بار نظاميان عليه رهبرشان صدام حسين انجام دادند و هر بار ناموفق بودند. اين گروه تشکيل شد تا به نوعي جلوي سوءقصدهاي پياپي را که تعداد اندکي از آنها آشکار مي شود، بگيرند. حيله هاي عجيبي به کار مي برند. گاهي به صورت گاردهاي صدام حسين با اونيفورم گاردهاي صدام به بخش ديگري از گارد صدام حسين شبانه حمله مي کنند. فرض کنيد مسلسل را بر شقيقه گروه خوابيده در خوابگاه مي گذارند و ادعا مي کنند که صدام حسين را سرنگون کردند و مي پرسند که آيا حاضريد با ما همکاري کنيد يا نه؟ طبيعتا اگر آنها بگويند که حاضريم با شما همکاري کنيم . شما در کودتا موفق شده ايد، همانجا شليک مي کنند و آن گارد يا تعداد زيادي از گاردهايي را که بله گفته اند مي کشند. ما مي دانيم که عدي شخصيتي بسيار سنگدل است (ان طور که ناظران مي گويند). و طبيعتا افرادي هم زير دستش هستند، افرادي هستند بسيار سختگير و در دفاع از صدام حسين بسيار کوشا و بسيار جدي. در کنار عدي پسر بزرگ صدام حسين، که همانطور که اشاره کردم به دليل سوءقصد تواناييهاي جسمي اش کاسته شده، کسي که در پشت پرده از فدائيان صدام حسين حمايت مي کند و رهبري واقعي آن را بر عهده دارد، آقاي علي عبدالمجيد است. فاميل نزديک خود صدام حسين که معروف است به علي شيميايي. و به اين دليل به علي شيميايي معروف است که همين آقا مسئول بمباران حلبچه است که با بمباران شيميايي 5000 نفر از کردها کشته شدند. شيرين فاميلي (راديو فردا): فدائيان صدام حدودا چند نفرند؟ عليرضا طاهري (راديو فردا): معمولا وقتي به گروههاي شبه نظامي و امنيتي ميرسيم، بخصوص در کشورهايي مثل عراق، دقيقا نمي شود مشخص کرد که عده فدائيان صدام چند نفر هستند. اينها کساني نيستند که به صورت منظم عمل کنند، اونيفورم بپوشند. در يک جا جمع نيستند که مشخص کنيم دقيقا چقدر هستند. ولي برآوردهايي که شده نشان مي دهد که از 20 هزار تا 40 هزار نفر هستند. فدائيان صدام گروهي است شبه نظامي. اين گروه را عدي پسر بزرگ صدام حسين در سال 1995 يعني 8 سال پيش تشکيل داد. البته زماني که هنوز به جانش سوء قصد نشده بود. افراد اين گروه همه دستچين شده هستند. يعني از ميان بهترين نيروهاي امنيتي و نيروهاي نظامي عراق و همينطور از جوانترين و سر سخت ترين نيروها. طبعا باز توجه به اسمشان يعني فدائيان صدام، افراد اين گروه بهترين سلاحها را در ميان نيروهاي نظامي و انتظامي عراق دارند و از هر وسيله اي استفاده مي کنند براي اين که صدام حسين و حکومتش را پاسداري کنند. يک نوع پاسدار شخصي حکومت صدام و شخص صدام هستند.
XS
SM
MD
LG