لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۹

واهمه رهبران افغانستان از فراموش شدن كشور آنها در اثر درگيري آمريكا در عراق


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): رهبران افغانستان و نيز بخش مهمي از افكار عمومي اين كشور از آن بيم دارند كه با اوجگيري جنگ در عراق، كشور آنها بار ديگر فراموش شود و كمك هايي كه براي باز سازي به آن وعده داده شده، تحقق نيآبد. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): جنگ عراق چه پيآمد هايي براي اقتصاد افغانستان دارد؟ بخش مهمي از افكار عمومي افغانستان با درگير شدن همه جانبه ي نظاميان آمريكايي-انگليسي در عراق مخالف بوده و هست، اما به دلايلي كاملا متفاوت با آنچه جريان هاي گوناگون ضد جنگ در گوشه و كنار جهان ميگويند. در واقع شمار زيادي از افغان ها از آن بيم دارند كه بحران عراق و پيآمد هاي غير قابل محاسبه‌ي آن بار ديگر كشور آنها را به ورطه‌ي فراموشي بيندازد و به ويژه كمك هاي مالي بين‌المللي را، كه در حال حاضر تنها سرچشمه‌ي بازسازي افغانستان است، بخشكاند. آنها به ياد ميآورند كه در سال 1989، در پي خروج نيرو هاي شوروي از افغانستان، غرب مردم اين كشور را به حال خود رها كرد و جنگ عراق، در شرايط كنوني، همان خاطره‌ي تلخ را بار ديگر زنده كرده است. اين ترس تنها از سوي مردم افغانستان و رهبران آنها مطرح نمي شود. اخضر ابراهيمي، نماينده‌ي ويژه‌ي دبير كل سازمان ملل متحد در افغانستان نيز، هفته ي گذشته ابراز نگراني كرد كه رويداد هاي عراق توجه جامعه‌ي بين‌المللي را از افغانستان منحرف كند. به گفته‌ي او اين ترس وجود دارد كه كشور هاي اعطا كننده‌ي كمك تعهدات خود را در زمينه‌ي تأمين مالي بازسازي افغانستان محترم نشمارند. ترس از نقض تعهدات از جمله متوجه‌ي كشور هاي ثروتمند صادر كننده‌ي نفت است كه در شرايط كنوني، با توجه به ترديد هاي حاكم بر اوضاع اقتصادي و سياسي جهان، ممكن است وعده هاي مالي خود را به افغانستان از ياد ببرند. رهبران افغانستان و بخش عمومي از افكار عمومي در اين كشور از آن بيم دارند كه با اوج گيري جنگ در آمريكا كشور آنها فراموش شود و كمك هائي كه براي بازسازي اختصاص داده شده است، تحقق پيدا نكند.
XS
SM
MD
LG