لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۲

وزير امورخارجه آمريكا گفت آمريكا برنامه اي براي اقدام نظامي عليه نظام هاي ايران و سوريه در نظر ندارد


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): مسئولان دولت‌هاي آمريکا و بريتانيا اين اتهام را که پس از عراق، نوبت به ايران و سوريه به عنوان اهداف نظامي آمريکا يا نيروهاي ائتلاف خواهد رسيد رد مي‌کنند. ليلي صدر (راديوفردا): کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا اين شايعه را که بعد از عراق نوبت ايران و سوريه است و اين دو کشور در فهرست سياه آمريکا قرار دارند رد کرد و آن را بي معني دانست. آقاي پاول به روزنامه عرب زبان الحيات، چاپ لندن گفت هيچيک از اعضاي دولت آمريکا در مورد اشغال ايران و سوريه، صحبتي نکرده است. آقاي پاول گفت سوريه به دليل حمايت از تروريسم مشکل آفرين است و ايران، در حال توليد سلاح‌هاي هسته اي است. اما راه‌هاي مختلفي براي حل اين مشکلات وجود دارد. و اين به آن معنا نيست که اين کشورها هدف‌هاي بعدي آمريکا خواهند بود. جورج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، ايران را همراه با عراق و کره شمالي، از اعضاي محور شرارت خوانده بود. اگرچه سوريه توسط حزب بعث، رقيب حزب بعث صدام اداره مي‌شود اما پيوند بسيار محکمي با عراق دارد و دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا روز پنج شنبه اين اتهام ها را تکرار کرد که تجهيزات ارتشي عراق از راه سوريه به اين کشور وارد مي‌شوند. هفته گذشته آقاي رامسفلد هشدار داد و گفت ما چنين عبور و مرورهايي را رفتار‌هاي خصمانه تلقي مي‌کنيم و دولت سوريه را در اين مورد مسئول مي‌دانيم. يک روزنامه رسمي سوريه روز شنبه نوشت زخم زبان ها، اتهام‌هاي مکرر، هشدارهاي آقاي رامسفلد به دليل تنفر او از اعراب است. اين روزنامه نوشت اين نخستين بار نيست که آقاي رامسفلد با اين اتهامات مي‌خواهد دخالت در عراق و تخلف از قوانين بين المللي را توجيه کند و بر آن سرپوش بگذارد. متحد بريتانيايي آمريکا سعي بر آن دارد که به سوريه اطمينان دهند نيروهاي ائتلاف قصد دخالت در اين کشور را پس از جنگ با عراق ندارند. جک استراو وزير امور خارجه بريتانيا، به کانال تلويزيوني العربيه گفت ما مطلقا هيچ برنامه اي براي حمله نظامي به ايران، و سوريه نداريم. توني بلر نخست وزير بريتانيا نيز در مصاحبه اي با بخش عربي زبان BBC نظرات مشابهي را تکرار کرد. مسئولان دولت‌هاي آمريکا و بريتانيا اين اتهام را که پس از عراق، نوبت به ايران و سوريه به عنوان اهداف نظامي آمريکا يا نيروهاي ائتلاف خواهد رسيد رد مي‌کنند. کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا اين شايعه را که بعد از عراق نوبت ايران و سوريه است و اين دو کشور در فهرست سياه آمريکا قرار دارند رد کرد و آن را بي معني دانست. آقاي پاول به روزنامه عرب زبان الحيات، چاپ لندن گفت هيچيک از اعضاي دولت آمريکا در مورد اشغال ايران و سوريه، صحبتي نکرده است. آقاي پاول گفت سوريه به دليل حمايت از تروريسم مشکل آفرين است و ايران، در حال توليد سلاح‌هاي هسته اي است. اما راه‌هاي مختلفي براي حل اين مشکلات وجود دارد. و اين به آن معنا نيست که اين کشورها هدف‌هاي بعدي آمريکا خواهند بود. جورج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، ايران را همراه با عراق و کره شمالي، از اعضاي محور شرارت خوانده بود. اگرچه سوريه توسط حزب بعث، رقيب حزب بعث صدام اداره مي‌شود اما پيوند بسيار محکمي با عراق دارد و دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا روز پنج شنبه اين اتهام ها را تکرار کرد که تجهيزات ارتشي عراق از راه سوريه به اين کشور وارد مي‌شوند. هفته گذشته آقاي رامسفلد هشدار داد و گفت ما چنين عبور و مرورهايي را رفتار‌هاي خصمانه تلقي مي‌کنيم و دولت سوريه را در اين مورد مسوول مي‌دانيم. يک روزنامه رسمي سوريه روز شنبه نوشت زخم زبان ها، اتهام‌هاي مکرر، هشدارهاي آقاي رامسفلد به دليل تنفر او از اعراب است. روزنامه نوشت اين نخستين بار نيست که آقاي رامسفلد با اين اتهامات مي‌خواهد دخالت در عراق و تخلف از قوانين بين المللي را توجيه کند و بر آن سرپوش بگذارد. متحدان بريتانيايي آمريکا سعي بر آن دارد که به سوريه اطمينان دهند كه پس از جنگ با عراق، نيروهاي ائتلاف قصد دخالت در اين کشور راندارند. جک استرا وزير امور خارجه بريتانيا، به کانال تلويزيوني العربيه گفت ما مطلقا هيچ برنامه اي براي حمله نظامي به ايران، و سوريه نداريم. توني بلر نخست وزير بريتانيا نيز در مصاحبه اي با بخش عربي زبان BBC نظرات مشابهي را تکرار کرد.
XS
SM
MD
LG