لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۲۸

بدهي هاي خارجي عراق، ميراث حكومت صدام حسين


(rm) صدا |
در پايان نشست وزيران دارايي گروه هفت كشور بزرگ صنعتي، كه جمعه و شنبه در واشينگتن برگزار شد، اعلام شد كه اين كشور ها بر سر بازسازي عراق بر پايه قطعنامه سازمان ملل متحد و نيز ضرورت حل و فصل بدهي هاي خارجي عراق به توافق رسيده اند. با اين حال ناظران آگاه مي گويند كه به رغم اين اعلاميه، اختلاف نظر ميان قدرت هاي بزرگ بر سر آينده عراق همچنان به جاي خود باقي است. جزيياتي در همين زمينه از فريدون خاوند. آيا وزيران دارايي گروه هفت كشور بزرگ صنعتي، در نشست جمعه وشنبه خود در واشينگتن، بر سر بازسازي عراق به توافق رسيده اند؟ متن انتشار يافته در پايان اين نشست از نوعي سازش خبر مي دهد. وزيران گروه هفت در اعلاميه خود «ضرورت تلاش چند جانبه براي كمك به عراق» را مورد تأييد قرار مي دهند و از «قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد» در اين زمينه هواداري مي كنند. كمي بعد از اعلاميه وزيران گروه هفت، كميته پولي و مالي صندوق بين المللي پول نيز در اعلاميهاي از قطعنامه تازه سازمان ملل متحد در باره عراق جانبداري كرد، با تكيه بيشتر بر جنبه هاي انساني اوضاع عراق. در همان حال صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از «باشگاه پاريس»، كه نقش تعيين كننده اي را در بدهي هاي دولتي كشور هاي در حال توسعه دارد، درخواست كردند هر چه زودتر به مسئله بدهي هاي عراق بپردازد. جان اسنو، وزير خزانه داري آمريكا نيز گفت كه ملت عراق به تنهايي نمي تواند بار سنگين بدهي هاي كنوني اش را تحمل كند. موضعگيري آمريكا در اين زمينه با مخالفت فرانسه و آلمان روبرو است كه مي گويند البته پرداختن به بدهي عراق مهم است، ولي كشور هاي ديگري هستند به ويژه در آفريقا كه سخت مقروض اند و امكانات عراق را هم ندارند. مي بينيم كه به رغم اعلاميه روز شنبه گروه هفت درباره بازسازي عراق، اختلاف نظر ميان آمريكا و انگليس از يكسو و فرانسه و آلمان از سوي ديگر همچنان به جاي خود باقي است. پاريس و برلن، همچون مسكو، از آن بيم دارند كه زير فشار واشينگتن مجبور شوند مطالبات سنگين مالي خود را از بغداد فراموش كنند. در پايان نشست وزيران دارايي گروه هفت كشور بزرگ صنعتي، كه جمعه و شنبه در واشينگتن برگزار شد، اعلام شد كه اين كشور ها بر سر بازسازي عراق بر پايه قطعنامه سازمان ملل متحد و نيز ضرورت حل و فصل بدهي هاي خارجي عراق به توافق رسيده اند. با اين حال ناظران آگاه مي گويند كه به رغم اين اعلاميه، اختلاف نظر ميان قدرت هاي بزرگ بر سر آينده عراق همچنان به جاي خود باقي است.
XS
SM
MD
LG