لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۳

تسليم شدن مشاور صدام حسين در امور علمي: از ديد يك دانشمند عراقي


(rm) صدا |
عامرالسعدي مشاور صدام حسين در امور علمي روز گذشته پس از معرفي خود به گروه گزارشگران يك شبكه تلوزيوني آلمان در بغداد خود را ازاين طريق تسليم نيروهاي آمريكايي در عراق كرد. هرچند عامر السعدي از مشاوران صدام حسين بوده است اما پيش از اين سمت در پاره اي از محافل غرب چهره اي شناخته شده بوده است. مسئولان غرب در واشنگتن اظهار اطمينان كرده بودند كه عامر السعدي از مخفيگاه سلاح هاي همگاني عراق با خبر است. اما عامر السعدي روز گذشته تاكيد كرد كه عراق هيچ گونه سلاح كشتار همگاني ندارد. در اين مورد همكارمان شهران طبري گفتگويي دارد با گوران طالباني استاد علوم در دانشگاه لندن. شهران طبري (راديو فردا): 24 ساعت پس از آنكه نام ژنرال السعدي در بين 55 نفر افرادي اعلام شد كه نيروهاي متحدين براي سرشان جايزه تعيين كرده است او پا پيش گذاشت و شب گذشته خود را تسليم كرد. اين دانشمند علوم شيمي كه در دانشگاه بريتانيا تحصيل كرده به خبرنگاران شبكه تلوزيوني آلمان گفت هيچ خطايي نكرده ام و از محاسبه هيچ باكي ندارم. از دكتر گوران طالباني دانشمند عراقي و استاد علوم در دانشگاه لندن كه از جنايات نظامي صدام حسين و برنامه هاي تسليهاتي او مطلع است، مي پرسم آيا واقعا او همانطور كه مي گويد بي تقصير است؟ دكتر گوران طالباني: من به هيچ وجه فكر نمي كنم اظهارات او معتبر باشد. البته اكنون هم زود است كه درباره حرفهاي او نظر نهايي بدهيم اما بدون شك چند روز پيش يك مركز عظيم هسته اي در نزديكي بغداد كشف شد و مي دانم كه چند مركز ديگر هم وجود دارد كه ممكن است براي توليد سلاح هاي شيميايي استفاده ميشده. اكنون از آنها محافظت مي شود تا بعدا به اين مكانها رفته و درباره امكاناتش تحقيق شود. شهران طبري: آقاي السعدي مي گويد هيچ اطلاعي از سلاح هاي شيميايي عراق ندارد فكر مي كنيد اين گفته حقيقت دارد؟ دكتر گوران طالباني: نه حقيقت ندارد اما اين ديگران هستند كه بايد جزييات گفته هاي او را بررسي كنند. آنچه من مي توانم بگويم اين است كه نمي توان به گفته هاي او اطمينان كرد. و مانند بسياري از عراقيها ترديدي ندارم كه او اگر چه يك دانشمند علوم سياسي است علم خود را به شيطان فروخت و خود را در خدمت يكي از ظالم ترين نظامهاي جهان براي توليد سلاح هاي هسته اي قرار داد. شهران طبري: دكتر طالباني در پاسخ به اين سوال كه آيا او مي تواند گره گشاي معماي تسليهات تخريبات جمعي نظام صدام باشد گفت: دكتر گوران طالباني: اميدوارم او اين كار را بكند. اگر ذره اي از اخلاق در او مانده باشد او بايد براي جبران اندكي از كارهايش داوطلبانه در اين زمينه كمك كند. من شخصا فكر مي كنم در عراق انبار سلاح هاي تخريب جمعي وجود دارد و من در واقع در اين مورد ترديدي ندارم. صدام حسين در گذشته براي كشتن كردها، شيعيان و ايرانيها استفاده كرده. آنچه مهم است اين است كه فراموش نكنيم اگر او حتي براي مدتي اين سلاح ها را از بين برده باشد توانايي مجدد آن را از بين نبرده بود و هر آني كه اراده مي كرد مي توانست انبوهي از اين سلاح ها را توليد كند. در اين راه السعدي يكي از كساني بود كه مي توانست در اين راه به او كمك كند و انجام اين كار را به عهده گيرد. عامر السعدي، مشاور صدام حسين در امور علمي روز گذشته خود را تسليم نيروهاي آمريكا در بغداد كرد. مقامات آمريكا مدعي بودند كه وي از مخفي گاه سلاح هاي كشتار جمعي عراق باخبر است. اما روز گذشته وي تاكيد كرد كه عراق هيچگونه سلاح كشتار جمعي ندارد. دكتر گوران طالباني دانشمند عراقي و استاد علوم دانشگاه لندن در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: من بهيچ وجه فكر نمي كنم اظهارات او معتبر باشد. البته زود است درباره حرف هاي او نظر نهايي را بدهيم. آنچه فعلا من مي توانم بگويم اينست كه نمي شود به حرف هاي او اعتماد كرد.
XS
SM
MD
LG