لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۶

مراسم سينه زني اربعين در كربلا، از ديد يك روزنامه نگار عرب: در آميختن قدرت نمائي سياسي با شور مذهبي


(rm) صدا |
سالم مشکور، نويسنده روزنامه النهار (بيروت): بيشترين جنبه اي که اين مراسم دارد، جنبه ديني و جنبه خوشحالي از رها شدن از سرکوب ومنع اين مراسم است که طي دهها سال گذشته انجام شده بود. ولي يک جنبه سياسي هم دارد، مخصوصا از طرف تشکيلات و شخصيتهاي سياسي که سعي کردند وارد اين ماجرا شوند و مواضع سياسي اعلام کنند و در همين راستا جنبه نمايش هم دارد براي نمايش قدرت صحنه شيعيان عراق و نقشي که مي توانند در آينده بازي کنند. خيلي از شخصيتها وارد اين صحنه شده اند. اظهاراتي کرده اند، سخنرانيها کرده اند و حتي فقط اين مسئله برايشان مهم بود که به عنوان اعلام موجوديت بوده است. ولي کلا يک مراسم ديني، مردمي و سياسي بوده است و من فکر مي کنم بيشتر نهادهاي سنتي نقش داشته اند در تنظيم اين مراسم و انجام اين مراسم با همان طرز سنتي بوده و هيچ چيز جديدي نبوده است. بيشتر آنها مردم معمولي بوده اند، مردمي که حتي پول کرايه براي رسيدن به کربلا نداشته اند. بعضي هاشان شنيديم رفتند سهميه خوراکي که دولت سابق براي دو سه ماه آينده داده بود را فروخته اند، براي اينکه کرايه رسيدن به کربلا را تهيه کنند. اين قضيه امام حسين و اربعين، يک چيزي که در وجدان مردم شيعه عراق مدفون شده بود، و يک حسرتي بوده و شرکت در اين مراسم يک اميدي بوده، يک آرمان بوده است. سالم مشکور، نويسنده روزنامه النهار بيروت، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: جنبه ديني و جنبه خوشحالي از رها شدن از سرکوب و منعي که طي دهها سال گذشته وضع شده بود، مهمترين جنبه اين مراسم است. اما جنبه نمايش قدرت شيعيان عراق و نقشي که مي توانند در آينده بازي کنند هم دارد. کلا مراسم ديني، مردمي و سياسي بوده است و من فکر مي کنم بيشتر نهادهاي سنتي در تنظيم اين مراسم نقش داشته اند. قضيه امام حسين و اربعين، چيزي است که در وجدان مردم شيعه عراق مدفون شده بود و شرکت در اين مراسم يک آرمان بوده است.
XS
SM
MD
LG