لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۷

اعمال نفوذ تشكل هاي شيعه تحت حمايت جمهوري اسلامي در شكل آينده حكومت عراق، از ديد يك فعال سياسي


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): آقاي نژاد با بحث هايي كه چند روز گذشته از طرف مقامات آمريكايي مطرح بوده داير بر اينكه ايران قصد دارد بر شكل حكومت آتي عراق تاثير بگذارد آيا شما فكر ميكنيد شباهتهايي بين ايران در 25 سال پيش و وضعيت فعلي عراق آنقدر هست كه صرفنظر از تلاش اين كشور يا آن كشور براي تاثيرگذاري يا جلوگيري از تاثير گذاري به همان روند بيافتد؟ محسن نژاد: در عراق پايين كشيدن مجسمه صدام در ميدان فردوس بغداد خيلي شباهت داشت به پايين كشيدن مجسمه هاي شاه در 25 سال پيش. شورش و خوشحالي مردم از اينكه يك ديكتاتور رفت شباهت داشت. ولي تفاوتهايي هم وجود دارد و اينكه مردم ايران خودشان بپا خواستند و حركت كردند و در اينجا درواقع با يك نيروي خارجي مواجه هستند اما صرفنظر از اينكه اين نيروي خارجي چقدر تاثير بگذارد يا نگذارد برخي از واژه ها اما كم كم كدر حال بر هم ريختن است. به عنوان مثال الان آمريكا ادعا مي كند كه استقلال عراق بايد حفظ شود و خودشون براي خودشان حكومت انتخاب كنند. اما خود آمريكا اعلام مي كند كه حكومت مورد علاقه آمريكا دموكراسي به شيوه آمريكايي است كه بايد اعمال شود. اگر يادمون بيايد آقاي خميني هم در 25 سال پيش صحبت از ايران آنچناني نمي كرد. بيشتر صحبت از ملت اسلامي مي كرد. اگر قرار باشد واژه هاي آن زمان آقاي خميني را با واژه هاي اكنون آمريكا مقايسه كنيم درواقع مرزهاي كشورها آنقدر معنايي ندارند. اگر قرار است ملت اسلام براي خودش تصميم بگيرد در نتيجه جمعيت حاكم بر ايران كه همين آقايان ملايان باشند مي توانند تصميم بگيرند براي ملت عراق و درواقع پشتيباني بكنند از ملايان عراقي و متاسفانه به نظر مي رسد كه خيلي شباهت داريم دراين زمينه همانقدر كه خوشحالي و شادماني هست از فرو كشيدن مجسمه هاي صدام، شاهد اين هستيم كه جماعتي را، كف به دهان آورده، به خيابان مي ريزند و با تعصبهاي مذهبي، تلاش ميكنند آنها را سوق بدهند به طرف حكومت مذهبي به شيوه ايران. من به يك نكته كوتاه اشاره كنم و اينكه انقلاب ايران در تمام دنيا و بخصوص در خاورميانه تاثير بزرگي گذاشته و بسياري از ملتهاي دنيا به اين انقلاب چشم دوختند. اگرچه انقلاب شكست خورد اما بسياري از كشورها اين شكست را نديدند و فكر كردند كه انقلاب ايران پيروز شده و خواستند كه از همين شيوه استفاده كنند و با توسل جستن به شيوه هاي سركوبگرايانه مذهبي و يا عادات خشك مذهبي جايگاهي براي خودشان پيدا كنند. من تصور مي كنم كه ملت ايران با حركت آينده خودشان پيام بزرگتري به تمام ملتهاي دنيا مي دهد و آن هم اينست كه دموكراسي و آزادي يك چيز وارداتي نيست و مردم خود مي توانند افسار حكومت را در دست بگيرند و به اراده خودشان حكومت كنند و تا زماني كه آن اتفاق نيفتد متاسفانه تعصبات مذهبي مي تواند عليه دموكراسي عمل كند و كرده و خواهد كرد. م ا: اگر برگرديم به مسئله شباهتها اينطور كه من از حرفهاي شما برداشت كردم شما اينجا بين حاكميت ملي و جنبش مذهبي كه مرزهاي ملي را مي شكند تفاوت قائل مي شويد و درواقع يك نزديكي را مي بينيد بين شيعيان عراق و ايران كه فكر مي كنيد تاثيرگذاري ايران بر عراق موثر است. نژاد: ما مي دانيم كه مجلس اعلاي انقلاب عراق 25 سال است كه در ايران است و آقاي محمد باقر حكيم 25 سال است كه در ايران فعاليت و تبليغات مي كنند و در عراق و نجف و كربلا هم ايشان پايگاههاي زيادي دارند و ما مي بينيم كه اين تحولات مذهبي خيلي به سرعت درحال پيشرفت است و زمينه هايش فوق العاده آماده است. به نظر مي رسد كه هم شاه در اثر ديكتاتوري هاي بلند خودش و هم صدام، هر نوع ايدئولوژي و هر نوع تفكر روشنفكري را توانستند از بين ببرند و تنها چيزي كه ريشه دواند و ماندگار شد و نتيجتا مردم براي رسيدن به اهداف بلا فصل خودشان فقط به تعصبات مذهبي مي خواهند متوسل شوند و اين مي تواند يك نتيجه بسيار بسيار منفي داشته باشد در دموكراسي آينده عراق همانطور كه در دموكراسي ايران تاثير داشته در طي اين 25 سال گذشته و در واقع به سركوب منتهي شده است. محسن نژاد، فعال سياسي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد برخلاف صدام حسين كه با مداخله آمريكا ساقط شد، مردم ايران براي تغيير نظام شاه خود به پا خواستند. وي اينك همانقدر كه شادماني هست از فرو كشيدن مجسمه هاي صدام، شاهد اين هستيم كه جماعتي را كف به دهان آورده به خيابان مي ريزند و با تعصبهاي مذهبي، تلاش مي كنند آنها را سوق بدهند به طرف حكومت مذهبي به شيوه جمهوري اسلامي در ايران. صدام و شاه هر نوع تفكر روشنفكري را از بين بردند و تنها چيزي كه ريشه دواند و ماندگار شد تعصبات مذهبي بود و اين مي تواند يك نتيجه بسيار بسيار منفي داشته باشد در دموكراسي آينده عراق، همانطور كه در دموكراسي ايران تاثير داشت و در واقع به سركوب منتهي شد.
XS
SM
MD
LG