لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۵۹

مشكلات تازه در سر راه رييس كل تازه بانك مركزي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
ابراهيم شيباني، رييس كل تازه بانك مركزي كه شنبه سيزدهم ارديبهشت ماه كار خود را آغاز كرد، در اداره سياست پولي و ارزي كشور با چند چالش عمده روبرو است. فريدون خاوند نگاهي دارد به همين چالش ها. ابراهيم شيباني دو روز پيش به جاي محسن نوربخش، كه دوم فروردين ماه سال جاري درگذشت، كار خود را در رأس بانك مركزي جمهوري اسلامي آغاز كرد، بي آنكه انتصاب او چشم انداز يك دگرگوني چشمگير را در سياست هاي پولي و ارزي كشور ترسيم كند. رييس كل تازه تاكنون شخصيتي بي سر و صدا و كم ادعا بوده و بعيد به نظر مي رسد كه از اقتدار سلف خود بر خوردار شود. به علاوه از دوران زمامداري خاتمي تنها حدود دو سال ديگر باقيمانده و جمهوري اسلامي به زودي دوران بعد از او را تدارك مي بيند. ترديد هاي ناشي از جو انتخابات آتي رياست جمهوري، همراه با اوجگيري احتمالي تنش ها در فضاي منطقه اي ايران، فرصت مناسبي را براي پرداختن به پرونده هاي اقتصادي به وجود نمي آورد. بسياري از شواهد نشان مي دهند كه مأموريت اصلي ابراهيم شيباني تمشيت دوران گذار است و خود او نيز شنبه، در مراسم معارفه خود گفت كه سياست هاي گذشته بانك مركزي را در چارچوب برنامه سوم ادامه مي دهد. با اينهمه رييس كل تازه بانك مركزي مي تواند در آينده نه چندان دور با چالش هاي سخت روبرو شود. وظيفه اصلي بانك مركزي، تمشيت در آمد هاي ارزي است كه عمدتا از محل نفت به دست مي آيند و از شوك هاي خارجي به شدت تأثير مي پذيرند. محسن نوربخش، در چهار سال پاياني دوران رياستش بر بانك مركزي، به دليل رونق بازار نفت، بر بالش نسبتا راحت دلار هاي نفتي تكيه زد و با برخورداري از همين شرايط مساعد بود كه توانست سياست تك نرخي كردن ارز را به اجرا بگذارد و نرخ ارز را كم و بيش ثابت نگاه دارد. در صورتي كه در شرايط تازه جهاني در آمد ارزي ايران از محل نفت كاهش يابد، تداوم سياست پيشين در راستاي ثابت نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز، با دشواري هاي تازه روبرو خواهد شد، آنهم در شرايطي كه نرخ رسمي تورم در ايران 15.8 در صد و نرخ غير رسمي آن حدود بيست در صد است، از سوي ديگر ابراهيم شيباني شنبه در مراسم معارفه خود حفظ ارزش پول ملي و انضباط پولي را نخستين وظيفه بانك مركزي توصيف كرد. در حالي كه فرسايش قدرت خريد ريال، يا تورم، ناشي از اوجگيري نقدينگي است، آيا رييس كل بانك مركزي خواهد توانست در برابر فشار دولت براي چاپ اسكناس بيشتر به منظور پر كردن كسري بودجه مقاومت كند؟ ابراهيم شيباني دو روز پيش به جاي محسن نوربخش، كه دوم فروردين ماه سال جاري درگذشت، كار خود را در رأس بانك مركزي جمهوري اسلامي آغاز كرد. رييس كل تازه تاكنون شخصيتي بي سر و صدا و كم ادعا بوده و بعيد به نظر مي رسد كه از اقتدار سلف خود بر خوردار شود. به علاوه از دوران زمامداري خاتمي تنها حدود دو سال ديگر باقيمانده و جمهوري اسلامي به زودي دوران بعد از او را تدارك مي بيند. با اينهمه رييس كل تازه بانك مركزي مي تواند در آينده نه چندان دور با چالش هاي سخت روبرو شود. محسن نوربخش، در چهار سال پاياني دوران رياستش بر بانك مركزي، به دليل رونق بازار نفت، بر بالش نسبتا راحت دلار هاي نفتي تكيه زد در صورتي كه در شرايط تازه جهاني در آمد ارزي ايران از محل نفت كاهش يابد، تداوم سياست پيشين در راستاي ثابت نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز، با دشواري هاي تازه روبرو خواهد شد.
XS
SM
MD
LG