لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۲۴

نارضايتي جمهوري اسلامي از عدم تحويل هواپيماهاي اير باس


(rm) صدا |
در جريان ديدار وزير بازرگاني خارجي فرانسه از ايران، كه شنبه آغاز شد، مقام هاي جمهوري اسلامي ناتواني پاريس را از تحويل چهار هواپيماي ايرباس به تهران، مورد انتقاد قرار دادند. نگاهي به مهم ترين مسايل در روابط اقتصادي ايران و فرانسه در گزارشي از فريدون خاوند. فريدون خاوند (پاريس): جمهوري اسلامي، فرانسه را يكي از مهم ترين شركاي اقتصادي خود در غرب ميداند، ولي شكوه و نارضايتي نيز در روابط ميان دو كشور كم نيست. در جريان ديدار فرانسوآ لوس وزير بازرگاني خارجي فرانسه از تهران، كه شنبه آغاز شد، ميزبانان او به ويژه بر سر دو پرونده از سياست پاريس در قبال تهران گله كردند. پرونده نخست، به چهار هواپيماي مسافري ايرباس مربوط مي شود كه در جريان ديدار محمد خاتمي از پاريس در 1999 وعده فروش آنها به ايران داده شده بود. اين وعده تحقق نيافت، به اين دليل كه ايرباس به تكنولوژي آمريكايي مجهز است و تحويل آن به تهران با محدوديت هاي ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا عليه جمهوري اسلامي روبرو مي شود. محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ايران ديروز يكشنبه در جريان ديدار با فرانسوآ لوس خواستار مداخله او براي حل پرونده ايرباس شد. با اينهمه به نظر ميرسد كه تهران در مورد تحويل ايرباس از سوي فرانسه چندان اميدوار نيست. يك مقام وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي به خبرگزاري فارس مي گويد كه از همان ابتدا تهران مي دانست كه فرانسه توانايي جلب رضايت آمريكا را براي فروش ايرباس به ايران ندارد. منابع آگاه در پاريس مي گويند كه پرونده ايرباس نه در روابط رسمي ايران و فرانسه، بلكه تنها در چارچوب معاملات خصوصي ميان دو شركت ايرباس و ايران اير مطرح مي شود. خبرگزاري فرانسه در گزارش خود به نقل از هيأت همراه وزير بازرگاني خارجي فرانسه در تهران مي نويسد كه براي پاسخگويي به نياز تهران مي توان ايرباس ها را به ايران اجاره داد و يا به اين كشور هواپيما هاي دست دوم فروخت. پرونده ديگري كه موجب شكوه تهران را فراهم آورده، كسري موازنه 700 ميليون يورويي در روابط بازرگاني دو كشور به زيان ايران است. به رغم اين شكوه ها، تهران اميدوار است كه پاريس سرمايه گذاري در ايران را تشويق كند، به انعقاد هر چه سريع تر قرار داد همكاري ميان ايران و اتحاديه اروپا ياري رساند و ورود ايران را به سازمان جهاني تجارت، مورد پشتيباني قرار دهد. در جريان ديدار وزير بازرگاني خارجي فرانسه از ايران، كه شنبه آغاز شد، مقام هاي جمهوري اسلامي ناتواني پاريس را از تحويل چهار هواپيماي ايرباس به تهران، مورد انتقاد قرار دادند. جمهوري اسلامي، فرانسه را يكي از مهم ترين شركاي اقتصادي خود در غرب مي داند، ولي شكوه و نارضايتي نيز در روابط ميان دو كشور كم نيست. پرونده ديگري كه موجب شكوه تهران را فراهم آورده، كسري موازنه 700 ميليون يورويي در روابط بازرگاني دو كشور به زيان ايران است.
XS
SM
MD
LG