لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۳۰

آزمايش اعتياد به مورفين از دانشجويان دوره هاي فوق ليسانس و دكتري دانشگاه تبريز


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): درحاليكه معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور، وجود مصوبه اي مربوط به انجام آزمايش اعتياد در مورد دانشجويان را رد مي كند، اما بند هفتم بخشنامه سازمان سنجش وزارت علوم برخورداري از توانايي جسمي لازم متناسب با رشته قبولي و عدم اعتياد به مواد مخدر را از شروط پذيرش دانشجويان قرار داده است. اخيرا دانشگاه تبريز اين بند از بخشنامه سازمان سنجش را به اجرا گذاشته است و تعداد يكهزار و 800 و يا به قولي 200 نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز را از نظر اعتياد به مواد مخدر، مورد آزمايش قرار داد. امري كه اعتراض دانشجويان را به بار آورده است. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در تبريز درباره اين بخشنامه و نكات متناقض آن با قوانين مملكتي توضيح ميدهد: انصافعلي هدايت (روزنامه نگار، تبريز): چندي پيش خبري از خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا منتشر شد كه در آن از آزمايش اجباري 1800 دانشجوي دوره فوق ليسانس و دكتراي دانشگاه تبريز در مورد اعتياد به مرفين، سخن به ميان آمده بود. به دنبال پخش اين خبر، مقامهاي دانشگاهي و غير دانشگاهي آموزش عالي به تكاپو افتادند تا جوابي براي اين موضوع پيدا كنند، به طوري كه هنوز معلوم نبود اينها بر چه اساسي و چه مجوزي همه دانشجويان را مورد آزمايش و تست مرفين قرار دادند. به دنبال همين تكاپوها بود كه مقامات دانشگاهي تبريز به ارائه اطلاعات مفصلتر و تكذيب بخشي از اطلاعات قبلي كه داده بودند، اقدام كردند. گفته شد كه طبق دستورالعملي كه از طرف رياست سازمان سنجش كشور صادر شده و از طرف مقامهاي وزارت آموزش عالي به دانشگاهها ابلاغ شده، قرار است از دانشجويان فوق ليسانس و دكترايي كه از نيمه دوم سال 81 به بعد به دانشگاههاي كشور راه پيدا مي كنند، تست مواد مخدر گرفته شود و مسلم شود كه دانشجويان قبول شده معتاد نيستند. درحاليكه در سالهاي گذشته تمامي ادارات و سازمانها به برگه عدم سوء پيشينه پليس اعتماد مي كردند و اين براي اولين بار است كه وزارت آموزش عالي و سازمانها و دانشگاههاي وابسته به آن، به نتايج استعلامي خودشان كه درگذشته هم در مورد تمامي دانشجويان دوره هاي مختلف اعمال مي شد، توجه نمي كنند و خودشان راسا اقدام مي كنند، درحاليكه قانون يك چنين وظايف و اختياراتي را در اختيار وزارت آموزش عالي و سازمانهاي مربوط به آن قرار نداده، بلكه اين در اختيار قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته به آن است كه مشخص كنند كسي در چه وضعيتي است و همه ملزم هستند از آن اطلاعات كنند. اما دانشگاه تبريز و دانشگاهي كه اين دستورالعمل را اجرا مي كنند، به آن قانون توجه نمي كنند و به دستورالعملي استناد مي كنند كه از سوي معاون سنجش هم تصويب شد، و دانشجويان را مورد بررسي قرار مي دهند. اين دستور العمل ماه 6 سال 1381 صادر شده و پس از آن 200 تن از دانشجويان تبريز مورد تست مورفين قرار گرفتند. درحاليكه معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور، وجود مصوبه اي مربوط به انجام آزمايش اعتياد در مورد دانشجويان را رد مي كند، با استناد به آن مصوبه، صدها تن از دانشجويان دوره هاي فوق ليسانس و دكتري دانشگاه تبريز مورد آزمايش اعتياد به مورفين قرار گرفتند. طبق دستورالعملي كه از طرف رياست سازمان سنجش كشور صادر شده و از طرف مقامهاي وزارت آموزش عالي به دانشگاهها ابلاغ شده، قرار است از دانشجويان فوق ليسانس و دكترايي كه از نيمه دوم سال 81 به بعد به دانشگاههاي كشور راه پيدا مي كنند، تست مواد مخدر گرفته شود. اين براي اولين بار است كه وزارت آموزش عالي و سازمانها و دانشگاههاي وابسته به آن، به نتايج استعلام از پليس توجه نمي كنند و راسا اقدام به آزمايش دانشجويان مي پردازند.
XS
SM
MD
LG