لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۰۱

آمارتلفات وارد آمده به غيرنظاميان دربغداد در طول جنگ


(rm) صدا |
يک روزنامه چاپ آمريکا با استناد به سوابق 27 بيمارستان دربغداد ومناطق اطراف آن گزارش داد درجريان جنگ عراق، دست کم 1700 غيرنظامي درپايتخت اين کشورجان خود را ازدست دادند و بيش از 8 هزار نفرمجروح شدند. روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارشي نوشت بيش از يک ماه پس ازپايان جنگ درعراق، هنوزهيچ گونه آمار رسمي درباره تلفاتي که دراين جنگ به غيرنظاميان وارد آمده منتشر نشده است، درصورتي که چنين آماري مي تواند نقش مهمي را براي جهانيان درارزيابي بهائي که دراين جنگ ازلحاظ اخلاقي ومعنوي پرداخته شد، ايفا کند. گزارش لس آنجلس تايمزازتعداد تلفات غيرنظاميان، يک مدت پنج هفته اي را دربر مي گيرد که از 20 مارس آغاز مي شود وبمباران هاي اوليه آمريکا را تا جنگ زميني براي اشغال پايتخت عراق شامل مي شود. تلفاتي که براثرانفجار بمب هاي منفجرنشده دردوهفته ونيم اوليه پس ازسقوط بغداد در9 آوريل وارد آمد و مجروحاني که پيشترجان خود را ازدست داده بودند نيزدراين محاسبه آمده است. اين آمار، قربانياني را نيزشامل مي شود که درجريان جنگ، ونه الزاما به دست آمريکائي ها، کشته شدند. به علت خطرمسافرت وازکارافتادن سيستم هاي ارتباطاتي، حوادث مربوط به بسياري ازاين قربانيان هرگزگزارش نشده است. وبا فروپاشي دولت مرکزي، مقامات بيمارستان ها مي گويند به نظرنمي رسد هيچ سازمان عراقي اکنون در موقعيتي قرارداشته باشد که بتواند برمبناي گزارش ها، آماري ازتلفات جمع آوري کند. ويليام آرکين عضوارشد مرکزآموزش هاي استراتژيک درمدرسه مطالعات پيشرفته بين المللي وابسته به دانشگاه جانزهاپکينز گفت چه بسا تا زودترازتابستان ويا حتي پس ازآن نتوان دانست چند نفرغيرنظامي کشته شدند، اما تعداد آن ها احتمالا به چندين هزارنفرمي رسد. آقاي آرکين که مشاورنظامي گروه ديده بان حقوق بشردرجريان ارزيابي اين گروه ازتعداد تلفات درجنگ يوگسلاوي درسال 2000 وهمچنين برآورد ميزان تلفات وارده به غيرنظاميان درجنگ افغانستان درسال 2001 بود، مي گويد غيرممکن است که بتوان تاثيراستفاده ازسلاح هاي هدايت شونده را درکاهش تلفاتي که به غيرنظاميان وارد مي آيد بدون آگاهي ازتعداد غيرنظامياني که درجريان حملات هوائي يا زميني کشته شده اند، محاسبه کرد. آقاي آرکين گفت درجريان جنگ سال 1991 خليج فارس، عده اي بالغ بر 3500 غيرنظامي عراقي کشته شدند که حدود 700 نفرآن ها درمنطقه بغداد جان خود را ازدست دادند. تقريبا تمامي اين عده درجريان حملات هوائي کشته شدند. وي افزود دشواراست که بتوان تعداد تلفات وارده به غيرنظاميان درجنگ عراق را با جنگ هاي پيشين آمريکا مقايسه کرد زيرا وضعيت جنگ ها متفاوت است. هم اينک چند گروه هوادارحقوق بشر وکمک هاي انسان دوستانه کوشش مي کنند آماري ازتلفات وارد آمده به غيرنظاميان دربغداد وهمچنين درسراسرعراق تهيه کنند. گروه ديده بان حقوق بشراقدامات خود را دراين مورد ازهفته پيش آغازکرده است. روزنامه لس آنجلس تايمز با استناد به سوابق 27 بيمارستان دربغداد ومناطق اطراف آن گزارش داد درجريان جنگ عراق، دست کم يكهزار و 700 غيرنظامي درپايتخت اين کشورجان خود را ازدست دادند و بيش از 8 هزار نفرمجروح شدند. اين روزنامه در گزارشي نوشت بيش از يک ماه پس ازپايان جنگ درعراق، هنوزهيچ گونه آمار رسمي درباره تلفاتي که دراين جنگ به غيرنظاميان وارد آمده منتشر نشده است، درصورتي که چنين آماري مي تواند نقش مهمي را براي جهانيان درارزيابي بهائي که دراين جنگ ازلحاظ اخلاقي ومعنوي پرداخته شد، ايفا کند.
XS
SM
MD
LG